Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty aktuálně řešené na Institutu dopravy

Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie

Při dopravě a třídění partikulárního materiálu pomocí klasicky uspořádaných vibračních dopravníků a třídičů lze pomocí jednoho standardního síta vytřídit pouze dvě frakce, tzn. nadsítná a podsítná frakce. Tato nevýhoda je standardně řešena zvýšením počtu sít, a tím dochází ke zvyšování počtu tříděných frakcí...

Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě

Navrhovaný projekt kontinuálně navazuje a rozvíjí výsledky projektu CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech řešeného v letech 2020 – 2022 a zaměřeného na problematiku uzlové síťové časové koordinace...

Článek

GRAF, Vojtěch, Pavel STANĚK a Štěpán KRUMP. OPTIMIZATION OF WORKERS QUANTITY USING MATHEMATICAL MODEL. MM Science Journal. Praha: MM Publishing, 2023, 2023(březen 2023), s. 6339-6345. ISSN 1803-1269. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Kamil SKACEL, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Robert BRÁZDA, Silvie BROŽOVÁ a Samuel CIENCIALA. STUDY OF MASS MOTION ON VIBRATING DEVICE: DESIGN AND PROCESS SIMULATION. MM Science Journal. Praha: MM Publishing, 2023, 2023(2023), s. 6375-6380. ISSN 1803-1269. [Detail]
MÜCKOVÁ, Petra, Ondrej KALABZA, Jan FAMFULÍK, Jakub ŠMIRAUS, Jaromír ŠIROKÝ a Jana MÍKOVÁ. ENGINE INTAKE AIRBOX CFD OPTIMISATION AND EXPERIMENTAL VALIDATION TESTS. MM Science Journal. MM Publishing, 2023, 2023-March(1), s. 6364-6367. ISSN 1803-1269. [Detail]
BLATNICKÝ, M., J. DIŽO, M. SÁGA, D. MOLNÁR a Aleš SLÍVA. Utilizing Dynamic Analysis in the Complex Design of an Unconventional Three-Wheeled Vehicle with Enhancing Cornering Safety. Machines. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2023, 11(8), s. nestránkováno. ISSN 2075-1702. [Detail]
MIKULIKOVA, Aleksandra, Jakub MĚSÍČEK, Jan KARGER, Jiří HAJNYŠ, Phu MA QUOC, Aleš SLÍVA, Jakub ŠMIRAUS, Dávid SRNÍČEK, Samuel CIENCIALA a Marek PAGÁČ. Topology Optimization of the Clutch Lever Manufactured by Additive Manufacturing. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2023, 16(9), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
STRYK, Rostislav a Michal DORDA. Experimentální ověření kapacity pracoviště odletových povolení na stanovišti letištní služby řízení Ostrava/Mošnov. Perners Contact. Univerzita Pardubice, 2023, 18(1), s. 1-13. ISSN 1801-674X. [Detail]
ŠARKAN, Branislav, Michal LOMAN, Šimon SENKO, Michal RICHTÁŘ a Wojciech GOLEBIOWSKI. Change in engine power in the event of electronic components failures. Archives of Automotive Engineering. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 2022, Volume 98(Issue 4), s. 40-55. ISSN 2084-476X. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Aleš SLÍVA, Gabriela KRATOŠOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Anastasia VOLODARSKAJA, Tugrul CETINKAYA, Silvie BROŽOVÁ, Libor KOZUBEK a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Phase Transformation after Heat Treatment of Cr-Ni Stainless Steel Powder for 3D Printing. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(15), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
SEWAGEGN, Abate Getaw. Optimization of Toll Services Using Queuing Theory in the Case of Ethiopia. Perners Contact. Univerzita Pardubice, 2022, 17(2), s. 1-13. ISSN 1801-674X. [Detail]
SARKAN, Branislav, Michal LOMAN, Frantisek SYNAK, Michal RICHTÁŘ a Miroslaw GIDLEWSKI. Influence of Engine Electronic Management Fault Simulation on Vehicle Operation. Sensors. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 22(5), s. nestránkováno. ISSN 1424-3210. [Detail]
KOŠČÁK, Peter, Leopold HRABOVSKÝ a Lucia MELNIKOVÁ. LIBERALIZATION OF THE OPERATION OF EUROPEAN AIRPORTS. Acta Avionica. Technická univerzita v Košiciach, 2021, XXIII, 44(1), s. 1-9. ISSN 1335-9479. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Validation Device for the Stiffness of Cylindrical Coiled Pressure Springs. Acta Mechanica Slovaca. Technická univerzita Košice, 2021, 24(2020)(2), s. 42-48. ISSN 1335-2393. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Ivan MAŠLONKA, Tomáš KUBÍN a Martin MANTIČ. A Centering Technique for Cast-Iron Moulds in Horizontal Centrifugal Casting. Advances in Science and Technology Research Journal. Lublin University of Technology, 2021, 15(1), s. 10-17. ISSN 2080-4075. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Sarka MICHENKOVA, Leopold PLEVA, Jan KOUTECKY, Jiří FRIES, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Roman MADEJA, Antonín TREFIL, Pavel KRPEC, Tomáš HALO, Leopold HRABOVSKÝ, Lubor BIALY, Roland JANCO a Jiří POKORNÝ. Mechanics of Screw Joints Solved as Beams Placed in a Tangential Elastic Foundation. Applied Sciences. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(12), s. nestránkováno. ISSN 2076-3417. [Detail]
NAKONIECZNY, Damian Stanislaw, Aleš SLÍVA, Zbigniew PASZENDA, Marianna HUNDÁKOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Justyna MAJEWSKA, Piotr KAŁUŻYŃSKI, Sajjan Kumar SATHISH a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Simple Approach to Medical Grade Alumina and Zirconia Ceramics Surface Alteration via Acid Etching Treatment. Crystals. MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(10), s. 1232. ISSN 2073-4352. [Detail]
FAMFULÍK, Jan, Michal RICHTÁŘ, Jakub ŠMIRAUS, Petra MÜCKOVÁ, Branislav ŠARKAN a Pavel DRESLER. Internal combustion engine diagnostics using statistically processed Wiebe function. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability. Lublin: Polish Maintanace Society, 2021, 23(3), s. 505-511. ISSN 1507-2711. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Peter MICHALIK. Friction coefficient of load-bearing elements of building technical facilities. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 1039. IOP Publishing, 2021, 1203(1), s. 1-9. ISSN 1757-8981. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin MANTIČ, Gustav KOTAJNÝ a Václav ŽÁČEK. Mechanical Friction Retainers Used for Braking and Locking Pallets in Place. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 1178. IOP Publishing, 2021, 1190(1), s. 1-10. ISSN 1757-8981. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Loose material filling in the loading trough profile of the belt conveyor. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 1178. IOP Publishing, 2021, 1190(1), s. 1-10. ISSN 1757-8981. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Václav ŽÁČEK. Forces in the lock-off device during the rolling of the brake pulley roller over the brake ramp in the built automatic parking house. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 960. IOP Publishing, 2021, 960(2), s. 1-10. ISSN 1757-8981. [Detail]
RICHTÁŘ, Michal, Petra MÜCKOVÁ, Jan FAMFULÍK a Jakub ŠMIRAUS. THE COMBUSTION ENGINE INTAKE MANIFOLD CFD MODELING DEPENDING ON THE AIRBOX CONFIGURATION. MM Science Journal. Praha: MM Publishing, 2021, 2021(6), s. 5421-5425. ISSN 1803-1269. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Zdeněk FOLTA. Detectors of Mechanical Stress Limiting Effects of Crane Structure Deformation. MM Science Journal. MM Publishing, 2021, 2021(DECEMBER), s. 5396-5402. ISSN 1803-1269. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a David BOROVSKÝ. Laboratory device for checking the functionality of the elevator rope sensors. Management Systems in Production Engineering. De Gruyter, 2021, Volume 29(Issue 1), s. 59-64. ISSN 2299-0461. [Detail]
KOŘÍNEK, Michal, Radim HALAMA, František FOJTÍK, Marek PAGÁČ, Jiří KRČEK, David KRZIKALLA, Radim KOCICH a Lenka KUNČICKÁ. Monotonic Tension-Torsion Experiments and FE Modeling on Notched Specimens Produced by SLM Technology from SS316L. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2021, 14(1), s. 1-15. ISSN 1996-1944. [Detail]
LORENZ, Filip, Vit JANOS, Dušan TEICHMANN a Michal DORDA. Time Coordination of Periodic Passenger Train Connections in Conditions of Single-Track Lines. Mathematical Problems in Engineering. Londýn: Hindawi, 2021, 2021(Březen), s. nestránkováno. ISSN 1024-123X. [Detail]
GRAF, Vojtěch, Dušan TEICHMANN, Michal DORDA a Lenka KONTRIKOVÁ. Dynamic Model of Contingency Flight Crew Planning Extending to Crew Formation. Mathematics. MDPI Open Access Publishing, 2021, 9(17), s. nestránkováno. ISSN 2227-7390. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Karel FRYDRÝŠEK. Testing Device for Hydraulic Rope System Tensile Force Equalizing Unit. Mechanics and Mechanical Engineering. Wydawnictwo Politechniki Lodzkiej, 2021, 25(1), s. 22-31. ISSN 1428-1511. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Magdalena LISIŃSKA, Mariola SATERNUS, Bernadeta GAJDA, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Aleš SLÍVA. Hydrometallurgical recycling process for mobile phone printed circuit boards using ozone. Metals. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(5), s. 820. ISSN 2075-4701. [Detail]
MICHALIK, Michalik, Jana FABIANOVA, Leopold HRABOVSKÝ, Marinko MASLARIĆ, Luboslav STRAKA a Jozef MACEJ. Assessment of a robot base production using CAM programming for the FANUC control system. Open Engineering. De Gruyter, 2021, 11(1), s. 922. ISSN 2391-5439. [Detail]
KALOVÁ, Martina, Soňa RUSNÁKOVÁ, David KRZIKALLA, Jakub MĚSÍČEK, Radek TOMÁŠEK, Adéla PODEPŘELOVÁ, Marek PAGÁČ a Jiří ROSICKÝ. 3d printed hollow off-axis profiles based on carbon fiber-reinforced polymers: Mechanical testing and finite element method analysis. Polymers. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(17), s. nestránkováno. ISSN 2073-4360. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Aleš SLÍVA, Gabriela KRATOŠOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Jan KLUSÁK, Silvie BROŽOVÁ, Tomáš DOKOUPIL a Sylva HOLEŠOVÁ. Polyamide 12 Materials study of morpho-structural changes during laser sintering of 3D printing. Polymers. MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(5), s. nestránkováno. ISSN 2073-4360. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Michal DORDA a R. SOUSEK. Creation of preventive mass evacuation plan with the use of public transport. Reliability engineering and system safety. San Diego: Elsevier, 2021, 210(June 2021), s. nestránkováno. ISSN 0951-8320. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Tension Force Equalizer in a Rope System Using a Proximity Sensor. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Silesian University of Technology, 2021, 110-2021(1), s. 35-44. ISSN 0209-3324. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Daniel ČEPICA a Karel FRYDRÝŠEK. Detection of Mechanical Stress in the Steel Structure of a Bridge Crane. Theoretical and Applied Mechanics Letters. Elsevier, 2021, 11(2021)(5), s. 1-10. ISSN 2095-0349. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Tomáš MLČÁK. Vertical forces acting on the lock-off element of the pallet brake system. Advances in Science and Technology Research Journal. Lublin University of Technology, 2020, 14(1), s. 116-126. ISSN 2080-4075. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Vieroslav MOLNÁR, Gustav KOTAJNÝ a Jozef KUĽKA. Pallet fixing lock, determination of shear resistance and spring stiffness. Advances in Science and Technology Research Journal. Lublin University of Technology, 2020, 14(2), s. 190-197. ISSN 2080-4075. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Antonín DURNA, Jiří FRIES a Jiří REŽNAR. Gravitation auger water separator from a suspension of wet bulk material. Advances in Science and Technology Research Journal. Lublin University of Technology, 2020, 14(4), s. 58-67. ISSN 2080-4075. [Detail]
KRZIKALLA, David, Aleš SLÍVA, Jakub MĚSÍČEK a Jana PETRŮ. ON MODELLING OF SIMULATION MODEL FOR RACING CAR FRAME TORSIONAL STIFFNESS ANALYSIS. Alexandria Engineering Journal. Elsevier, 2020, 6(59), s. 5123-5133. ISSN 1110-0168. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Aleš PROCHÁZKA, Jana PETRŮ, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Titanium white modification with silica nanoparticles and formation of structured clusters on vibrating screen. Granular Matter. Springer, 2020, 22(3), s. 1-10. ISSN 1434-5021. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Václav ŽÁČEK. Forces in the lock-off device during the rolling of the brake pulley roller over the brake ramp in the built automatic parking house. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 960. IOP Publishing, 2020, 960(2), s. 1-10. ISSN 1757-8981. [Detail]
DURNA, Antonín, Jiří FRIES, Leopold HRABOVSKÝ, Aleš SLÍVA a Jozef ŽARNOVSKÝ. RESEARCH AND DEVELOPMENT OF LASER ENGRAVING AND MATERIAL CUTTING MACHINE FROM 3D PRINTER. Management Systems in Production Engineering. Varšava: De Gruyter, 2020, 28(1), s. 47-52. ISSN 2299-0461. [Detail]
GRAF, Vojtěch, Dušan TEICHMANN, Jiří HOŘÍNKA a Michal DORDA. Dynamic Model for Scheduling Crew Shifts. Mathematical Problems in Engineering. Londýn: Hindawi, 2020, 2020(30.5.2020), s. nestránkováno. ISSN 1024-123X. [Detail]
FAMFULÍK, Jan, Michal RICHTÁŘ, Radek ŘEHÁK, Jakub ŠMIRAUS, Pavel DRESLER, Martin FUSEK a Jana MÍKOVÁ. Application of hardware reliability calculation procedures according to ISO 26262 standard. Quality and Reliability Engineering International. Wiley, 2020, Volume 36(Issue 6 October 2020), s. 1822 - 1836. ISSN 0748-8017. [Detail]
MANTIČ, Martin, Jozef KUĽKA, Melichar KOPAS, Eva FALTINOVA a Leopold HRABOVSKÝ. Limit states of steel supporting structure for bridge cranes. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Silesian University of Technology, 2020, 108 - 2020(3 (108)), s. 141-158. ISSN 0209-3324. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Gabriel FEDORKO, Lukáš MLÝNEK a Peter MICHALIK. Electromagnetic locking devices of car handling units. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Silesian University of Technology, 2020, 107 - 2020(2, (107)), s. 73-83. ISSN 0209-3324. [Detail]
MA QUOC, Phu, David KRZIKALLA, Jakub MĚSÍČEK, Jana PETRŮ, Jakub ŠMIRAUS, Aleš SLÍVA a Zdeněk PORUBA. On aluminum honeycomb impact attenuator designs for formula student competitions. Symmetry. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(10), s. 1-17. ISSN 2073-8994. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Tomáš MLČÁK a Gustav KOTAJNÝ. Forces generated in the parking brake of the pallet locking system. Advances in science and technology-research journal. Lublin University of Technology, 2019, 2019/13(4), s. 181-187. ISSN 2299-8624. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Tensile Forces in Lift Carrier Ropes Exerted by the Fluid Pressure. Advances in science and technology-research journal. Lublin University of Technology, 2019, 13(3), s. 31-37. ISSN 2299-8624. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin MANTIČ a Věra VOŠTOVÁ. Adhesion Coefficient on the Limit of Slippage at Star-up of the Manual Crane Trolley. Advances in science and technology-research journal. Lublin University of Technology, 2019, 13(2/2019), s. 92-99. ISSN 2299-8624. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Jozef KUĽKA a Peter MICHALIK. Device for Determining the Adhesion Coefficient at the Slippage Point. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 603. IOP Publishing, 2019, 603(1), s. 1-7. ISSN 1757-8981. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Peter KOŠČÁK. Detection and Change of Tension Forces Operating on Elevator Hoist Ropes. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 603. IOP Publishing, 2019, 603(4), s. 1-8. ISSN 1757-8981. [Detail]
KRZIKALLA, David, Jakub MĚSÍČEK, Aleš SLÍVA, Jana PETRŮ a Jakub ŠMIRAUS. Analysis of Torsional Stiffness of the Frame of a Formula Student Vehicle. Journal of Applied Mechanical Engineering. Longdom Publishing, 2019, 8(315), s. 1-5. ISSN 2168-9873. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Aleš PROCHÁZKA, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Study of the Optimum Arrangement of Spherical Particles in Containers Having Different Cross Section Shapes. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2717-2722. ISSN 1533-4880. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Aleš PROCHÁZKA, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Investigation of Geometric Properties of Modified Titanium White by Fluidisation for Use in The Process of Transport, Handling, Processing and Storage. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2997-3001. ISSN 1533-4880. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Oldřich MOTYKA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Ivana OLIVKOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Settled dust from urban and suburban roads in an industrial city area: location and seasonal differences in metal content. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 3035-3040. ISSN 1533-4880. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Václav JANEK. Determination of mining equipment motion resistance. MATEC Web of Conferences. Volume 263. EDP Sciences, 2019, 263(01003 (2019)), s. 1-12. ISSN 2261-236X. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Václav JANEK. Determination of mining equipment motion resistance. MATEC Web of Conferences. Volume 263. EDP Sciences, 2019, 263(1), s. 1-12. ISSN 2261-236X. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Jozef KUĽKA a Martin MANTIČ. Experimental expression of the resistance of belt conveyor's plough. MATEC Web of Conferences. Volume 263. EDP Sciences, 2019, 263, 2019(263, 2019), s. 1-8. ISSN 2261-236X. [Detail]
DORDA, Michal, Dušan TEICHMANN a Vojtěch GRAF. Optimisation of service capacity based on queueing theory. MM Science Journal. Praha: MM Publishing, 2019, 2019(October), s. 2975-2981. ISSN 1803-1269. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a David DLUHOŠ. Calibration of Transducers and of a Coil Compression Spring Constant on the Testing Equipment Simulating the Process of a Pallet Positioning in a Rack Cell. Open Engineering. De Gruyter, 2019, 2019,9(9), s. 631-640. ISSN 2391-5439. [Detail]
PETRUŠ, Michal, Peter MICHALÍK, Luboslav STRAKA, Leopold HRABOVSKÝ, Josef MACEJ, Peter TIRPAK a Jozef JUSKO. The evaluation of the production of the shaped part using the workshop programming method on the two-spindle multi-axis CTX alpha 500 lathe. Open Engineering. De Gruyter, 2019, 2020(1), s. 660-667. ISSN 2391-5439. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení k určení součinitele adheze kuželového kola. Perners Contact. Univerzita Pardubice, 2019, XIX 2019(1), s. 65-73. ISSN 1801-674X. [Detail]
KUĽKA, Jozef, Martin MANTIČ, Melichar KOPAS, Eva FALTINOVÁ a Leopold HRABOVSKÝ. Simulation-expertise analysis of ropes used in the horizontal belaying system. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Silesian University of Technology, 2019, 103/2019(103), s. 53-67. ISSN 0209-3324. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jan NEČAS, Jan DIVIŠ, Jakub HLOSTA, Jiří ZEGZULKA a Kateřina URBANOVÁ. Optimization of dosing tank emptying using spiral vibration. Advances in science and technology-research journal. Lublin University of Technology, 2018, 12(3), s. 143-149. ISSN 2299-8624. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Marinko MASLARIĆ. Device Designed for Detection and Setting the Required Tensile Force in Ropes. Advances in science and technology-research journal. Lublin University of Technology, 2018, 1/2018(2), s. 200-206. ISSN 2299-8624. [Detail]
MICHALIK, Peter, Leopold HRABOVSKÝ, Jozef DOBRÁNSKY a Michal PETRUŠ. Assessment of the Manufacturing Possibility of Thin-Walled Robotic Portals for Conveyor Worklace. Advances in science and technology-research journal. Lublin University of Technology, 2018, 1/2018(12), s. 338–345. ISSN 2299-8624. [Detail]
DOSTÁL, Michal, Jan SUCHANEK, Václav VÁLEK, Zuzana BLATOŇOVÁ, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Pavel KUBAT a Zdenek ZELINGER. Cantilever-Enhanced Photoacoustic Detection and Infrared Spectroscopy of Trace Species Produced by Biomass Burning. Energy & Fuels. American Chemical Society, 2018, 32(10), s. 10163-10168. ISSN 0887-0624. [Detail]
OLIVKOVÁ, Ivana. Methodology for Assessment of Electronic Payment Systems in Transport Using AHP Method. Lecture Notes in Networks and Systems. Volume 36. Springer, 2018, 36(24 January 2018), s. 290-299. ISSN 2367-3370. [Detail]
MĚSÍČEK, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Jana PETRŮ, Marek PAGÁČ a Kristýna KUTIOVÁ. Complex view to racing car upright design and manufacturing. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2018, 18(3), s. 449-456. ISSN 1213-2489. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Měření tahových sil v lanech. Perners Contact. Univerzita Pardubice, 2018, XIII.(3), s. 33-46. ISSN 1801-674X. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jiří ZEGZULKA, Barbora PALKOVSKÁ, Radmila KUČEROVÁ a František ZÁDRAPA. Pelletization of invasive reynoutria japonica with spruce sawdust for energy recovery. Wood Research. Štátny drevársky výskumný ústav, 2018, 6(63), s. 1045-1058. ISSN 1336-4561. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/095 Výzkum, vývoj a inovace v oblasti dopravy a logistiky 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK04000098 Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě 2023 2025
SP2023/087 Aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v dopravě a logistice 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/62 Vývoj a výzkum v dopravě a logistice 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG20_321/0024559 Výzkum a vývoj osobního výtahu OT 450 2021 2023
Návrh a konstrukční úpravy karbonových částí ULL letounu Ellipse Spirit a příprava dokumentace pro certifikační proces v letecké výrobě 2021 2023
RPP2021/99 Modernizace výukových simulátorů a leteckého technického kabinetu 2021 2021
SP2021/53 Výzkum v oblasti dopravy 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech 2020 2022
CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel 2020 2022
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
SP2020/90 Výzkum v oblasti dopravních a procesních systémů a technologií 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů 2019 2021
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
SP2019/101 Věda a výzkum v oblasti dopravy - dopravní simulace, adhezní modely, skladovací procesy 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2018/110 Výzkum a vývoj v oblasti dopravy 2018 2018
SP2018/132 Výzkum a vývoj inovativních dopravních zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2022

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018