Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Díky nám je svět neustále v chodu. Auta, tramvaje, vlaky, letadla, dopravníky, dokonce i formule na závodním okruhu se nezastavují, protože my je neustále navrhujeme, vylepšujeme a opravujeme. A jsme v tom vážně, vážně dobří.

Studium Tě připraví, v závislosti na zvoleném oboru, pro práci konstruktéra dopravních prostředků a zařízení i pro technicko – ekonomické pracovní pozice. Seznámíš se například s konstrukčními celky dopravních prostředků či budeš umět navrhnout třeba jeřáb, výtah nebo dopravník. Dále získáš znalosti o organizaci a řízení kolejové, silniční a letecké dopravy, ekonomice v dopravě a logistice, vlivu dopravy na životní prostředí a spolehlivosti dopravních systémů. Teorii si hned na univerzitě ověříš v praxi, a to ve specializovaných laboratořích či na exkurzích a stážích ve spolupracujících firmách. A kdo ví, třeba v některé z firem, které během studia navštívíš, najdeš jako absolvent práci.

Mnoho studentů je již v rámci studia vtahováno do vědecké a výzkumné činnosti v rámci spolupráce nad projekty a získávají tak cenné znalosti a dovednosti. Příkladem takové spolupráce mezi pedagogy a studenty je vznik odborných článků, průmyslových a užitných vzorů či patentů.

Studium je organizováno ve všech třech stupních studia – bakalářském (Bc.), navazujícím magisterském (Ing.) a doktorském (Ph.D.).

Bakalářské programy

Dopravní systémy a technika

Auta, motorky, vlaky i formule. Je tohle svět, jehož chceš být součástí? Svět, který tě baví a nepřestává fascinovat? Pak jsi narazil(a) na studijní program přesně pro tebe.
V prvním ročníku tě čekají společné předměty základů strojírenství. V dalších dvou letech už se pak naplno ponoříš do toho, co tě baví nejvíc – dopravní systémy a technika. Porozumíš nejen konstrukci automobilů a kolejových vozidel, ale také dopravním procesům včetně řízení silniční, městské, železniční i letecké dopravy....

Inteligentní doprava a logistika

Z praxe zní volání po odbornících na chytrou dopravu a logistiku – a my se ho rozhodli vyslyšet. Těmhle vzájemně propojeným oborům patří budoucnost, a proto je načase k nim přistupovat pomocí moderních technologií: digitalizace, vizualizací, simulačních programů i umělé inteligence.
Se všemi smart technologiemi tě naučíme pracovat a využívat je k řešení dopravně-logistických procesů. Dobrá zpráva je, že si své nápady hned vyzkoušíš v praxi na nové výrobní lince. Se znalostmi z dopravy,...

Provoz a řízení letecké dopravy

Míříš vysoko? K roli dopravního pilota, dispečera nebo manažera letecké společnosti ti pomůže specializace s názvem Technologie a řízení leteckého provozu.
A pak je tu příběh, který se píše spíš v hangáru než v oblacích. O provoz, údržbu a opravy letadel se starají absolventi specializace Provoz letadlové techniky.

Strojírenství

Bakalářský studijní program Strojírenství tě připraví na pestrou škálu profesí nejen ve strojním, ale také mnoha jiných odvětvích průmyslu. V prvních dvou ročnících tě totiž čekají předměty všeobecného strojírenského základu, poté si vybereš jednu z deseti specializací – od aplikované mechaniky přes robotiku až po design průmyslových výrobků.
Jako absolvent pak najdeš uplatnění v technickoprovozních, obchodních i řídicích funkcích výrobních provozů, v útvarech přípravy a organizace výroby, v...

Navazující magisterské programy

Dopravní systémy a technika

Magisterský studijní program Dopravní systémy a technika navazuje na stejnojmenný program bakalářského studia. Magisterské studium nabízí dvě specializace – můžeš se zaměřit na dopravní systémy (technologii řízení procesů silniční, městské, železniční i letecké dopravy), nebo dopravní techniku (konstrukci silničních a kolejových vozidel). Volba je na tobě.
Po dvou letech navazujícího studia budeš skvěle připraven do praxe a uchytíš se v dopravní firmě. Staneš se odborníkem na spolehlivost a...

Inteligentní doprava a logistika

Jak na efektivní, úspornou a čistou logistiku? Chytře, protože jinak to nepůjde. Ve studijním programu Inteligentní doprava a logistika tě naučíme, jak navrhovat a řídit dopravní i logistické procesy ve firmách, které jdou digitálnímu přístupu v oboru naproti.
Studijní program Inteligentní doprava a logistika vyvstává z potřeb dynamického rozvoje odvětví zabývající se řízením materiálových toků v návaznosti na rozvoj informačních technologií v této oblasti i směrem k digitalizaci dopravy,...

Konstrukční inženýrství

Studijní program "Konstrukční inženýrství" sestává z šesti specializací. Tyto specializace pokrývají oblast konstrukce a navrhování jak strojů, tak jejich konstrukčních uzlů a dílů. Dále lze v programu získat znalosti z oblasti strojů pro zemní, těžební a stavební práce, nebo dopravní zařízení. Pro všechny tyto strojní celky se rovněž řeší problematika údržby a diagnostiky. Nedílnou součástí komplexnosti programu je průmyslový design.
Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány...

Doktorské programy

Dopravní a manipulační technika

Doktorský studijní program Dopravní a manipulační technika navazuje na navazující magisterský studijní program Strojní inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství, specializace Dopravní stroje a manipulace
s materiálem. Výše uvedený doktorský studijní program mohou studovat absolventi stejných nebo příbuzných magisterských programů a oborů i z jiných fakult, vysokých škol či univerzit.

Dopravní systémy

Doktorský studijní program Dopravní systémy nabízí absolventům navazujících magisterských studijních oborů a programů zaměřených na dopravu a logistiku možnost dosažení nejvyššího stupně vysokoškolského vzdělání v Oblasti vzdělávání Doprava.
Doktorské studium je určeno pro absolventy navazujících magisterských studijních programů, kteří mají zájem a motivaci rozvíjet se po odborné stránce, sledovat rozvoj nejnovějších poznatků v oboru, prohloubit si vzdělání nad rámec běžného vysokoškolského...

Otázky ke SZZ

Seznamy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro jednotlivé studijní programy.

Modulové zkoušky „Techniků údržby letadel“

Informace ke kurzům zajišťovanými Institutem dopravy.

Vyučované předměty

Seznam předmětů zajišťovaných katedrou

Bakalářské a diplomové práce

Přehled obhájených závěrečných prací