Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Služba

Stručný popis služby

Odpovědná osoba

Analýza spolehlivosti, funkční bezpečnost Analýzy spolehlivosti technických objektů, zkoušky spolehlivosti, postupy pro dosažení očekávané úrovně integrity bezpečnosti. doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Analýza pohybu drážních vozidel Analýzy dat z rychloměru. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Dynamické charakteristiky vozidel Výpočty a měření dynamických charakteristik vozidel. Ing. et Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Tvorba simulačních modelů dopravních a logistických systémů Simulační modely křižovatek (včetně neřízených a okružních), skladů, organizace práce jednokolejných úseků atd. doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Tvorba optimalizačních modelů na bázi lineárního programování Návrhy signálních plánů, časové koordinace spojů, systémů MHD, oběhy vozidel v pravidelné dopravě, distribuční systémy, obsluha dopravních sítí atd. doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Analýza sypkých hmot (tvar, velikost, napěťové stavy, reologické vlastnosti), posouzení dopravitelnosti, řešení tokových problémů Kompletní analýza sypkých hmot a řešení problematiky skladování, dopravy a následných technologických procesů. doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.