Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech
Kód
CK01000043
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Doprava 2020+ (od r. 2020)
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je vytvořit systém pro podporu síťové optimalizace v oblasti veřejné hromadné dopravy tak, aby se při jejím plánování využívaly pokročilé výpočetní metody. Navržený optimalizační přístup bude popsán v metodice certifikované Ministerstvem dopravy. Je předpokládáno, že výsledky vytvořené v rámci projektu budou v posledním roce řešení projektu validovány na konkrétních případových studiích na území dvou měst (Praha a Ostrava), ve kterých hraje veřejná hromadná doprava klíčový význam z hlediska mobility obyvatelstva. Od vyšší úrovně koordinace se očekává zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě, která zejména ve velkých městech způsobuje značné negativní vlivy promítající se do kvality života obyvatelstva.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam