Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů
Kód
TH04010282
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
EPSILON
Předmět výzkumu
Projekt navazuje na výsledky dosažené v rámci úspěšně vyřešeného projektu TA04031296 "Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness". Stěžejním cílem navrhovaného projektu je pokračovat ve vědecko-výzkumných a vývojových aktivitách započatých v rámci výše uvedeného projektu vedoucích ke zvýšení adaptability dosažených výsledků v oblasti světelně řízených křižovatek a jejich soustav. Podpůrnými cíli je pokračovat v prohlubování VaV aktivit všech účastníků projektu a zvýšit vzájmený transfer poznatků, čímž dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti obou subjektů se sídlem na území MS kraje. Hlavním přínosem řešení je významné rozšíření spektra problémů vyskytujících se v reálném silničním provozu, na které lze nástroj na bázi metody prediktivní simulace aplikovat.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam