Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro akademický rok 2023/2024 Fakulta strojní přichystala novinku. Zájemci o studium se už teď mohou hlásit do nového magisterského studijního programu s názvem Inteligentní doprava a logistika. Stejnojmenný program v bakalářském studiu čeká na akreditaci.

Nové studijní zaměření navazuje na program Ekonomika a provoz dopravy, který byl v minulosti populární u zájemců o bakalářské studium, ale s vypršením akreditace byla jeho výuka ukončena. Podle garantů nového programu v bakalářském a magisterském stupni studia má Inteligentní doprava a logistika velký potenciál zaujmout i uchazeče, kteří by na technickou univerzitu jinak nešli. „Očekáváme, že náplň programu osloví studenty z ekonomicky zaměřených středních škol či obchodních akademií z Česka i Slovenska,“ shodují se profesor Aleš Slíva a docent Robert Brázda z Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB-TUO.

Program Inteligentní doprava a logistika by měl studentům poskytnout průřezové vzdělání v oblastech logistiky, ekonomiky a informatiky v dopravě, které v nabídce VŠB-TUO zatím chybí. Z podniků přitom zní zvýšená poptávka po těchto odbornících. Vznik nového zaměření, o nějž se přičinil především Institut dopravy, reaguje na poptávku z praxe a dynamický rozvoj odvětví zabývající se řízením materiálových toků. Oblast logistiky zažívá světový boom, stejně jako digitalizace dopravy. „Česká republika je křižovatkou dopravních cest a má velkou perspektivu pro rozvoj nových digitalizovaných přístupů ve zpracovatelských podnicích a nově vznikajících logistických centrech,“ vysvětluje docent Brázda.

Studenti programu Inteligentní doprava a logistika získají vědomosti z oblasti logistiky a řízení, operační analýzy, modelování dopravních procesů a toků, ekonomiky logistických procesů i automatizace, informatiky a robotiky. Budou také ovládat problematiku digitálních a inteligentních technologií zaměřených na nejnovější trendy Průmyslu 4.0. Absolventi se uplatní jako dispečeři velkých logistických systémů, plánovači logistických procesů a manažeři prvního stupně v různých oblastech skladovacího hospodářství. Práci najdou také jako dispečeři silniční, železniční a letecké dopravy. „Tyto pozice potřebuje obsadit každá střední a větší firma,“ uzavírá profesor Aleš Slíva.

Inteligentni_doprava_a_logistika_1

Inteligentni_doprava_a_logistika_2