Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro akademický rok 2024/2025 Fakulta strojní přichystala novinku.

Zájemci o bakalářské studium se budou moci hlásit do nového atraktivního bakalářského studijního programu s názvem Inteligentní doprava a logistika. Stejnojmenný program v navazujícím magisterském studiu už běží rok.

Podle garantů nového programu v bakalářském a magisterském stupni studia má Inteligentní doprava a logistika velký potenciál zaujmout i uchazeče, kteří by na technickou univerzitu jinak nešli. „Očekáváme, že náplň programu osloví studenty z ekonomicky zaměřených středních škol či obchodních akademií z Česka i Slovenska,“ shodují se profesor Aleš Slíva a docent Robert Brázda z Institutu dopravy Fakulty strojní VŠB-TUO.

Program Inteligentní doprava a logistika by měl studentům poskytnout průřezové vzdělání v oblastech logistiky, ekonomiky a informatiky v dopravě, které v nabídce VŠB-TUO zatím chybí. Z podniků přitom zní zvýšená poptávka po těchto odbornících. Vznik nového zaměření, o nějž se přičinil především Institut dopravy, reaguje na poptávku z praxe a dynamický rozvoj odvětví zabývající se řízením materiálových toků. Oblast logistiky zažívá světový boom, stejně jako digitalizace dopravy. „Česká republika je křižovatkou dopravních cest a má velkou perspektivu pro rozvoj nových digitalizovaných přístupů ve zpracovatelských podnicích a nově vznikajících logistických centrech,“ vysvětluje docent Brázda.

Studenti programu Inteligentní doprava a logistika získají vědomosti z oblasti logistiky a řízení, operační analýzy, modelování dopravních procesů a toků, ekonomiky logistických procesů i automatizace, informatiky a robotiky. Budou také ovládat problematiku digitálních a inteligentních technologií zaměřených na nejnovější trendy Průmyslu 4.0. Absolventi se uplatní jako dispečeři velkých logistických systémů, plánovači logistických procesů a manažeři prvního stupně v různých oblastech skladovacího hospodářství. Práci najdou také jako dispečeři silniční, železniční a letecké dopravy. „Tyto pozice potřebuje obsadit každá střední a větší firma,“ uzavírá profesor Aleš Slíva.

Inteligentni_doprava_a_logistika_1

Inteligentni_doprava_a_logistika_2

Studijní program Inteligentní doprava a logistika

O studijním programu

Jak na efektivní, úspornou a čistou logistiku? Chytře, protože jinak to nepůjde. Ve studijním programu Inteligentní doprava a logistika tě naučíme, jak navrhovat a řídit dopravní i logistické procesy ve firmách, které jdou digitálnímu přístupu v oboru naproti.
Studijní program Inteligentní doprava a logistika vyvstává z potřeb dynamického rozvoje odvětví zabývající se řízením materiálových toků v návaznosti na rozvoj informačních technologií v této oblasti i směrem k digitalizaci dopravy, rozvoji oborů zaměřených na problematiku Průmysl 4.0, Digitální továrna 2.0, Logistika 4.0, Smart technologie 21. století a Internetu věcí. Poslední roky 20. století a první roky 21. století jsou charakterizovány dynamickým rozvojem světové ekonomiky úzce spjatým s oborem Logistika. Česká republika je křižovatkou dopravních cest a má velkou perspektivu pro rozvoj nových digitalizovaných přístupů ve zpracovatelských podnicích a nově vznikajících moderních logistických center. Pod tlakem globalizace a digitalizace se mění filozofie řízení interních a externích dodavatelských řetězců nově zaměřených na otevřený přístup k zákazníkovi a jeho potřebám. Idea globální digitální optimalizace je jednou z nosných myšlenek moderních logistických procesů.
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N1041A040013
Název programu Inteligentní doprava a logistika
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Doprava
Klíčová slova průmyslová logistika
simulace, logistika, řízení kvality, poradenství
logistika a řízení jakosti