Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum, vývoj a inovace v oblasti dopravy a logistiky
Kód
SP2024/095
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Členové řešitelského týmu
Ing. Lenka Kontriková, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Ing. Aleš Procházka, Ph.D.
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Ing. Jana Míková, Ph.D.
doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
Josef Hranický
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Ing. Jiří Hořínka
Ing. Mgr. Bc. Hasanien Ali Sattar Al Sharif, M.Sc.
Ing. Aleš Zahradník
Ing. Tomáš Bora
Ing. Samuel Cienciala
Ing. Dávid Srníček
Ing. Martin Dvořák
Ing. Karel Břemek
Ing. Marek Broulík
Ing. Petra Mücková
Ing. Filip Lapuník
Ing. Luboš Mikula
Ing. Jakub Cíleček
Ing. Rostislav Stryk
Ing. Martin Václavík
Ing. Martin Kubáň
Ing. Robert Hackenberg
Ing. Veronika Kociánová
Ing. Petr Jalůvka
Ing. Lukáš Kadula
Ing. Martin Jašek
Ing. David Brantol
Ing. Pavel Staněk
Ing. David Mičulka
Abate Getaw Sewagegn
Bc. Michal Smrček
Bc. Jan Větěch
Bc. Michal Danel
Bc. Marek Szymonik
Bc. Vladimír Bilavčík
Bc. Jan Juřina
Bc. Petra Kamená
Bc. Ondřej Latiok
Bc. Eliška Poláchová
Bc. Jan Romanidis

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 210000,-
3. Materiálové náklady 172000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 55682,-
5. Služby 61000,-
6. Cestovní náhrady 74000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 63631,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 636314,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 636314,-
Zpět na seznam