Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty aktuálně řešené na Institutu dopravy

Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie

Při dopravě a třídění partikulárního materiálu pomocí klasicky uspořádaných vibračních dopravníků a třídičů lze pomocí jednoho standardního síta vytřídit pouze dvě frakce, tzn. nadsítná a podsítná frakce. Tato nevýhoda je standardně řešena zvýšením počtu sít, a tím dochází ke zvyšování počtu tříděných frakcí...

Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě

Navrhovaný projekt kontinuálně navazuje a rozvíjí výsledky projektu CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech řešeného v letech 2020 – 2022 a zaměřeného na problematiku uzlové síťové časové koordinace...

Prototyp, funkční vzorek

BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Martin DVOŘÁK. Zařízení pro zvýšení účinnosti třídicí plochy síta - Přihláška funkčního vzorku. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2021. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK a Jan FALHAR. Laboratorní zařízení k určení náplně dopravního pásu s příčnými přepážkami. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2021. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK a Jan FALHAR. Laboratorní zařízení prokazující přetvoření jedno-nosníkového mostu jeřábu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2021. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Petra MÜCKOVÁ, Karel NOVÁČEK, Jiří MIKUDA a Filip LAPUNÍK. Záložní jednotka výkonu pro elektromobily. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK a Filip VANĚK. Testovací zařízení přetvoření tlačné válcové vinuté pružiny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK, Tomáš VALČÍK a Lukáš TICHÝ. Fixační zařízení pro stabilizaci manipulačních jednotek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK a Marek KUČA. Elektromagnetické aretační zařízení manipulačních jednotek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK a Maxim KONTORŠIKOV. Fixační zámek manipulačních jednotek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Martin HORÁK a Pavel BRODŇAN. Stand ke stanovení odporu smykového tření ve fixačním zařízení. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení k cejchování snímačů síly MCF30. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení pro určení tuhosti pružiny R16-102. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení k testování aretačních brzd. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
DIVIŠ, Jan, Daniel GELNAR, Jiří ZEGZULKA a Jan NEČAS. Zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Lukáš JANČAR, Jakub MĚSÍČEK, Petr ŠTEFEK a Jana PETRŮ. Prototyp koloběžky s bionickým a topologickým optimalizovaným rámem. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
BRÁZDA, Robert. Inovativní řešení snímače frikčních parametrů sypkých hmot. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/095 Výzkum, vývoj a inovace v oblasti dopravy a logistiky 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK04000098 Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě 2023 2025
SP2023/087 Aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v dopravě a logistice 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/62 Vývoj a výzkum v dopravě a logistice 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG20_321/0024559 Výzkum a vývoj osobního výtahu OT 450 2021 2023
Návrh a konstrukční úpravy karbonových částí ULL letounu Ellipse Spirit a příprava dokumentace pro certifikační proces v letecké výrobě 2021 2023
RPP2021/99 Modernizace výukových simulátorů a leteckého technického kabinetu 2021 2021
SP2021/53 Výzkum v oblasti dopravy 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech 2020 2022
CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel 2020 2022
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
SP2020/90 Výzkum v oblasti dopravních a procesních systémů a technologií 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů 2019 2021
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
SP2019/101 Věda a výzkum v oblasti dopravy - dopravní simulace, adhezní modely, skladovací procesy 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2018/110 Výzkum a vývoj v oblasti dopravy 2018 2018
SP2018/132 Výzkum a vývoj inovativních dopravních zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2022

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018