Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě
Kód
CK04000098
Řešitel
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Doprava 2020+ (od r. 2020)
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt kontinuálně navazuje a rozvíjí výsledky projektu CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech řešeného v letech 2020 – 2022 a zaměřeného na problematiku uzlové síťové časové koordinace. V systémech veřejné hromadné dopravy (VHD) však existuje i nemálo provozovatelů, kteří v některých podsystémech (tramvajová síť) preferují úsekovou síťovou časovou koordinaci nebo kombinaci obou druhů koordinací, na které navrhovaný projekt cílí. Hlavním cílem projektu je navrhnout kvalitativně vyšší stupeň síťové koordinační úrovně s možností integrace výsledků aktuálně řešeného projektu do výsledků navrhovaného projektu. Teoretické výsledky projektu budou validovány v podmínkách provozovatelů VHD na území měst Praha a Ostrava.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam