Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty aktuálně řešené na Institutu dopravy

Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie

Při dopravě a třídění partikulárního materiálu pomocí klasicky uspořádaných vibračních dopravníků a třídičů lze pomocí jednoho standardního síta vytřídit pouze dvě frakce, tzn. nadsítná a podsítná frakce. Tato nevýhoda je standardně řešena zvýšením počtu sít, a tím dochází ke zvyšování počtu tříděných frakcí...

Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě

Navrhovaný projekt kontinuálně navazuje a rozvíjí výsledky projektu CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech řešeného v letech 2020 – 2022 a zaměřeného na problematiku uzlové síťové časové koordinace...

Ostatní

MACEČKOVÁ, Gabriela, Ivo PLEVA, Kateřina ŠULCOVÁ, Jaromír ŠULC, Radovan SOUŠEK, Dušan TEICHMANN a Michal DORDA. Návrh nové podoby datového skladu. 2022. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Karel BŘEMEK, Martin DVOŘÁK a Marek BROULÍK. Separátor aditivního materiálu pro 3D tisk - Přihláška průmyslového vzoru. 2021. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Martin DVOŘÁK, Karel BŘEMEK a Marek BROULÍK. Zařízení pro zvýšení účinnosti třídicí plochy síta - Přihláška užitného vzoru. 2021. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Martin DVOŘÁK, Karel BŘEMEK a Marek BROULÍK. Zařízení pro zvýšení účinnosti třídicí plochy síta - Přihláška vynálezu. 2021. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Martin DVOŘÁK, Marek BROULÍK a Karel BŘEMEK. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ DÍLČÍHO PROJEKTU Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie. 2021. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Denisa MOCKOVÁ, Pavel Edvard VANČURA, Michal DORDA, Ivana OLIVKOVÁ a Vojtěch GRAF. Matematické modely pro zvyšování kvality veřejných dopravních služeb. 2021. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Martin DVOŘÁK. Separační linka aditivního materiálu-přihláška průmyslového vzoru. 2020. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Martin DVOŘÁK. Linka pro úpravu aditivního materiálu-přihláška vynálezu. 2020. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Martin DVOŘÁK. Linka pro úpravu aditivního materiálu-přihláška užitného vzoru. 2020. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Martin DVOŘÁK. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ DÍLČÍHO PROJEKTU Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie. 2020. [Detail]
BRÁZDA, Robert. Průběžná zpráva k projektu G_PP1_18. 2018. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/095 Výzkum, vývoj a inovace v oblasti dopravy a logistiky 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK04000098 Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě 2023 2025
SP2023/087 Aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v dopravě a logistice 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/62 Vývoj a výzkum v dopravě a logistice 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG20_321/0024559 Výzkum a vývoj osobního výtahu OT 450 2021 2023
Návrh a konstrukční úpravy karbonových částí ULL letounu Ellipse Spirit a příprava dokumentace pro certifikační proces v letecké výrobě 2021 2023
RPP2021/99 Modernizace výukových simulátorů a leteckého technického kabinetu 2021 2021
SP2021/53 Výzkum v oblasti dopravy 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech 2020 2022
CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel 2020 2022
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
SP2020/90 Výzkum v oblasti dopravních a procesních systémů a technologií 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů 2019 2021
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
SP2019/101 Věda a výzkum v oblasti dopravy - dopravní simulace, adhezní modely, skladovací procesy 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2018/110 Výzkum a vývoj v oblasti dopravy 2018 2018
SP2018/132 Výzkum a vývoj inovativních dopravních zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2022

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018