Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu studia Silniční vozidla I
Kód
RPP2020/96
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je inovace prioritního předmětu Silniční vozidla I navazujícího studia oboru „Dopravní technika a technologie“. Předmět je z hlediska návrhu vozidla jako celku i jeho jednotlivých částí důležitý. Dává studentům možnost pochopit problematiku konstrukce a stavby silničních vozidel z hlediska pohonů a přenosu výkonu. Inovace se týká jak výuky teoretické, tak praktické. V oblasti teoretické je potřebný rozvoj předmětu ve směru modernizace studijních opor, tak aby studenti získali potřebné znalosti pro praktické cvičení za využití moderních měřících zařízení pro analýzu pohybu vozidla a implementace výsledků měření z jízdních zkoušek do návrhů vozidel a jejich částí.
Zpět na seznam