Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Číslo projektu:

CK04000098

Poskytovatel dotace:

TAČR, 4. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+

Účastníci projektu:

Ústav logistiky a managementu dopravy, Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB-TUO

Období řešení:

Leden 2023 - prosinec 2025

Navrhovaný projekt kontinuálně navazuje a rozvíjí výsledky projektu CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech řešeného v letech 2020 – 2022 a zaměřeného na problematiku uzlové síťové časové koordinace. V systémech veřejné hromadné dopravy (VHD) však existuje i nemálo provozovatelů, kteří v některých podsystémech (tramvajová síť) preferují úsekovou síťovou časovou koordinaci nebo kombinaci obou druhů koordinací, na které navrhovaný projekt cílí. Hlavním cílem projektu je navrhnout kvalitativně vyšší stupeň síťové koordinační úrovně s možností integrace výsledků aktuálně řešeného projektu do výsledků navrhovaného projektu. Teoretické výsledky projektu budou validovány v podmínkách provozovatelů VHD na území měst Praha a Ostrava.