Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabídka služeb

  • aplikace principů TQM pro podniky a koncerny
  • expertizní posudky zařízení hornické dopravy - expertní a znalecká činnost v oboru hornické dopravy (ČBÚ Praha)
  • garanční zkoušky zařízení pro výrobu sypkých hmot
  • homogenizace, segregace a degradace sypkých hmot - měření granulometrie v rozsahu 20 nanometrů až 2000 mikrometrů pro garanční zkoušky zařízení, ekologii
  • marketingové studie v oblasti inovačního podnikání a uplatnitelnosti výrobku na trhu v oblasti sypkých hmot - problematika zpracování odpadů
  • optimalizace funkce vynášecích zařízení pro sypké hmoty - optimalizace dopravních tras pro dopravu sypkých hmot
  • posouzení a prevence nehodových událostí - skladovací systémy sypkých hmot
  • spolehlivostní a diagnostická řešení, řešení materiálových a informačních toků, manipulace s materiálem
  • školení a semináře v oblasti bezporuchovosti a údržby strojů a zařízení - obecně pro vrcholový management, - cíleně pro podnikové problematiky