Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty aktuálně řešené na Institutu dopravy

Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie

Při dopravě a třídění partikulárního materiálu pomocí klasicky uspořádaných vibračních dopravníků a třídičů lze pomocí jednoho standardního síta vytřídit pouze dvě frakce, tzn. nadsítná a podsítná frakce. Tato nevýhoda je standardně řešena zvýšením počtu sít, a tím dochází ke zvyšování počtu tříděných frakcí...

Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě

Navrhovaný projekt kontinuálně navazuje a rozvíjí výsledky projektu CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech řešeného v letech 2020 – 2022 a zaměřeného na problematiku uzlové síťové časové koordinace...

Příspěvek ve sborníku

BROULÍK, Marek, Karel BŘEMEK, Martin DVOŘÁK a Robert BRÁZDA. NÁVRH A KONSTRUKCE VYVAŽOVACÍHO PŘÍPRAVKU. In: 49. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárských strojov : Hotel Hviezda, Dudince, 4.-6. 9. 2023. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2023. s. 17-26. ISBN 978-80-228-3381-3. [Detail]
DVOŘÁK, Martin, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Robert BRÁZDA. MODERNÍ KONSTRUKCE POHÁNĚCÍ STANICE HŘEBLOVÉHO DOPRAVNÍKU S ČELNÍM PŘESYPEM. In: 49. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárských strojov : Hotel Hviezda, Dudince, 4.-6. 9. 2023. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2023. s. 44-53. ISBN 978-80-228-3381-3. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Adéla, Silvie BROŽOVÁ, Petra VÁŇOVÁ, Aleš SLÍVA, Kateřina KONEČNÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. RECYCLABLE MULTIMETALLIC HIGH TEMPERATURE MATERIALS FOR ENERGY APPLICATIONS. In: METAL 2023 : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 17–19, 2023, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2023. s. nestránkováno. ISBN 978-80-88365-12-9. [Detail]
JAŠEK, Martin a Ivana OLIVKOVÁ. Queueing Model for Reducing of Waiting Time at Airports. In: MME 2023 : Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics : September 13–15, 2023, Prague, Czech Republic. Praha: Czech Society for Operations Research, 2023. s. 159-165. ISBN 978-80-11-04132-8. [Detail]
CÍLEČEK, Jakub, Dušan TEICHMANN, Polina Yuryevna KORIUKINA a Cong Thanh LUU. Mathematical modeling of ground handling process for car-go aircraft. In: MME 2023 : Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics : September 13–15, 2023, Prague, Czech Republic. Praha: Czech Society for Operations Research, 2023. s. 38-43. ISBN 978-80-11-04132-8. [Detail]
STRYK, Rostislav, Abate Getaw SEWAGEGN, Petr JALŮVKA a Michal DORDA. Priority Single-Server Queuing System with Optional Second Server Activated upon Request – Simulation Study. In: MME 2023 : Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics : September 13–15, 2023, Prague, Czech Republic. Praha: Czech Society for Operations Research, 2023. s. 384-389. ISBN 978-80-11-04132-8. [Detail]
JAŠEK, Martin a Ivana OLIVKOVÁ. Time deviations of arriving and departing airplanes. In: Proceedings of the 15th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2023: May 22-24, 2023, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2023. s. 169-175. ISBN 978-80-248-4687-3. [Detail]
VÁCLAVÍK, Martin a Ivana OLIVKOVÁ. Game theory approach to public transport pricing. In: Proceedings of the 15th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2023: May 22-24, 2023, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2023. s. 301-307. ISBN 978-80-248-4687-3. [Detail]
SEWAGEGN, Abate Getaw, Rostislav STRYK a Michal DORDA. Modelling of aerodrome control processes based on coloured Petri net queueing model with priorities. In: Proceedings of the 15th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2023: May 22-24, 2023, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2023. s. 86-94. ISBN 978-80-248-4687-3. [Detail]
HOŘÍNKA, Jiří, Dušan TEICHMANN a Lenka KONTRIKOVÁ. Mathematical model for air carrier irregularity operation management under conditions of partial uncertainty. In: 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022 : Proceedings : College of Polytechnics Jihlava : 7 – 9 September 2022, Jihlava, Czech Republic. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022. s. 116-121. ISBN 978-80-88064-62-6. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Denisa MOCKOVÁ, Michal DORDA, Pavel Edvard VANČURA, Ivana OLIVKOVÁ a Vojtěch GRAF. Design of Optimization Model for Network Coordination of Public Transport Connections with Periodically Alternating Headway. In: 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022 : Proceedings : College of Polytechnics Jihlava : 7 – 9 September 2022, Jihlava, Czech Republic. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022. s. 366-373. ISBN 978-80-88064-62-6. [Detail]
CÍLEČEK, Jakub, David MIČULKA a Dušan TEICHMANN. Mathematical Model for Allocation of Aircraft on Airport´s Apron. In: 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022 : Proceedings : College of Polytechnics Jihlava : 7 – 9 September 2022, Jihlava, Czech Republic. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022. s. 40-45. ISBN 978-80-88064-62-6. [Detail]
BŘEMEK, Karel, Martin DVOŘÁK, Marek BROULÍK a Robert BRÁZDA. MOBILNÍ ŠIKMÝ VÝTAH PRO BŘEMENA NA STAVBÁCH. In: 48. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : 14.-16.9.2022, Chata Pyramida - Osada Jizerka. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2022. s. 39-48. ISBN 978-80-7494-606-6. [Detail]
DVOŘÁK, Martin, Karel BŘEMEK, Marek BROULÍK a Robert BRÁZDA. Problematika tažného lana lesní lanovky. In: 48. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : 14.-16.9.2022, Chata Pyramida - Osada Jizerka. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2022. s. 56-64. ISBN 978-80-7494-606-6. [Detail]
BŘEMEK, Karel, Aleš SLÍVA a Robert BRÁZDA. INNOVATIVE CONSTRUCTION - THE RESULT OF COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITY AND INDUSTRY. In: EDULEARN21 : 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : 5th-6th July, 2021. Valencie: IATED Academy, 2022. s. 1439-1443. ISBN 978-84-09-31267-2. [Detail]
JANDÁSEK, Vojtěch, Petra MÜCKOVÁ, Bohumil HORÁK a Adam ŠIMELA. Smart Grid and Electromobility. In: IFAC PapersOnLine. Volume 55. Amsterdam: Elsevier, 2022. s. 164-169. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Denisa MOCKOVÁ, Michal DORDA, Pavel Edvard VANČURA, Ivana OLIVKOVÁ a Vojtěch GRAF. Design of Optimization Model for Network Coordination of Transfers Between Connections - Line Network with Application of Homogeneous Headway. In: Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XXI : proceedings of the international scientific conference : 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. Bratislava: Letra Edu, 2022. s. 188-195. ISBN 978-80-89962-93-8. [Detail]
CÍLEČEK, Jakub a Dušan TEICHMANN. Mathematical Model for Optimizing Staffing of Aircraft Ground Handling. In: Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XXI : proceedings of the international scientific conference : 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. Bratislava: Letra Edu, 2022. s. 21-27. ISBN 978-80-89962-93-8. [Detail]
HOŘÍNKA, Jiří, Lenka KONTRIKOVÁ a Dušan TEICHMANN. Operation control problems of the airline carriers in the event of irregularities during flight operations. In: Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XXI : proceedings of the international scientific conference : 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. Bratislava: Letra Edu, 2022. s. 70-75. ISBN 978-80-89962-93-8. [Detail]
KARDAS, Edyta, Magdalena WOŹNIAK, Silvie BROŽOVÁ, Klára BLECHOVÁ, Aleš SLÍVA, Robert BRÁZDA a Samuel CIENCIALA. The Application of the SMED Method to Optimize the Time of Using of Machines and Devices. In: The Poprad Economic and Management Forum 2022 : conference proceedings from international scientific conference : 10th – 11th November 2022, Poprad, Slovak Repubublic. Ružomberok: VERBUM KU Ružomberok, 2022. s. 236-244. ISBN 978-80-561-0995-3. [Detail]
INGALDI, Manuela Krystyna, Silvie BROŽOVÁ, Klára BLECHOVÁ, Aleš SLÍVA, Robert BRÁZDA a Dávid SRNÍČEK. Problems in the E-service Provision Process in Enterprises from the SME Sektory. In: The Poprad Economic and Management Forum 2022 : conference proceedings from international scientific conference : 10th – 11th November 2022, Poprad, Slovak Repubublic. Ružomberok: VERBUM KU Ružomberok, 2022. s. 245-258. ISBN 978-80-561-0995-3. [Detail]
INGALDI, Manuela, Silvie BROŽOVÁ, Klára BLECHOVÁ, Aleš SLÍVA, Robert BRÁZDA a Dávid SRNÍČEK. Problems in the E-service Provision Process in Enterprises from the SME Sector SME Sector. In: The Poprad Economic and Management Forum 2022 : conference proceedings from international scientific conference : 10th – 11th November 2022, Poprad, Slovak Repubublic. Ružomberok: VERBUM KU Ružomberok, 2022. s. 245-258. ISBN 978-80-561-0995-3. [Detail]
BORA, Tomáš, Robert BRÁZDA a Aleš SLÍVA. INNOVATION POTENTIAL AT UNIVERSITIES. In: EDULEARN21 : 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : 5th-6th July, 2021. Valencie: IATED Academy, 2021. s. 434-438. ISBN 978-84-09-31267-2. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Michal DORDA, Denisa MOCKOVÁ, Pavel Edvard VANČURA, Vojtěch GRAF a Ivana OLIVKOVÁ. Combined Time Coordination of Connections in Public Transport. In: MME2021 : Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics : 8th - 10th September 2021, Prague, Czech Republic, EU. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 487-492. ISBN 978-80-213-3126-6. [Detail]
TRČKA, Ondřej, Vojtěch GRAF a Martin BLATOŇ. Modernisation of quadcopter - case study. In: NTinAD : New Trends in Aviation Development 2021 : the XVI. international scientific conference : proceedings : November 25-26, 2021, Technical University of Košice, Slovakia. Piscataway: IEEE, 2021. s. 163-169. ISBN 978-1-66541-341-1. [Detail]
KARDAS, Edyta, Silvie BROŽOVÁ, Aleš SLÍVA a Robert BRÁZDA. The analysis of non-comformities of automotive rubber hoses as method of quality assessment. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021 : conference proceedings from international scientific conference : 14th October 2021, Poprad, Slovak Republic. Ružomberok: VERBUM KU Ružomberok, 2021. s. 391-401. ISBN 978-80-561-0888-8. [Detail]
INGALDI, Manuela, Silvie BROŽOVÁ, Aleš SLÍVA a Robert BRÁZDA. Assessment of the digitization of the service provision process in enterprises from the SME sector with use of the CIT method. In: The Poprad Economic and Management Forum 2021 : conference proceedings from international scientific conference : 14th October 2021, Poprad, Slovak Republic. Ružomberok: VERBUM KU Ružomberok, 2021. s. 467-476. ISBN 978-80-561-0888-8. [Detail]
DUBOVÝ, David, Jan FAMFULÍK a Michal RICHTÁŘ. Determination of Operational Reliability of Firefighting Special Vehicles. In: Transportation Research Procedia. Volume 55. Amsterdam: Elsevier, 2021. s. 126-132. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FILÁK, Martin, Jan FAMFULÍK a Michal RICHTÁŘ. Ways of comparing the advantages of operating different types of vehicles in the fleet. In: Transportation Research Procedia. Volume 55. Amsterdam: Elsevier, 2021. s. 133-140. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MÜCKOVÁ, Petra, Jan FAMFULÍK a Michal RICHTÁŘ. Optimization of four stroke spark ignition engine for firesport. In: Transportation Research Procedia. Volume 55. Amsterdam: Elsevier, 2021. s. 496-502. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KONTRIKOVÁ, Lenka, Dušan TEICHMANN, Jiří HOŘÍNKA a Ivana OLIVKOVÁ. Using mathematical methods for planning the establishment of a new flight connection. In: 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2020. s. 692-700. ISBN 978-80-227-4983-1. [Detail]
KONTRIKOVÁ, Lenka, Michal DORDA, Jiří HOŘÍNKA a Martin KUBÁŇ. Application of network analysis methods to the process of preparing the operation of a new scheduled flight connection for passenger transport. In: 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : conference proceedings : September 9-11, 2020, Mendel University in Brno, Czech Republic. Brno: Mendel University in Brno, 2020. s. 294-300. ISBN 978-80-7509-734-7. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Michal DORDA, Denisa MOCKOVÁ, Pavel VANČURA, Vojtěch GRAF a Ivana OLIVKOVÁ. Minimising Number of Shunting Tracks at Tram Turning Loops. In: 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : conference proceedings : September 9-11, 2020, Mendel University in Brno, Czech Republic. Brno: Mendel University in Brno, 2020. s. 585-591. ISBN 978-80-7509-734-7. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Testovací zařízení fixačního mechanismu pro stabilizaci manipulačních jednotek. In: 46th International Scientific Conference of the Departments of Transport, Handling, Construction and Agricultural Machinery : proceedings of the conference : September 3-4, 2020, Terchová = 46. medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : zborník konferencie : 3.- 4. septembra 2020. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2020. s. 35-40. ISBN 978-80-89276-60-8. [Detail]
BRÁZDA, Robert a Aleš SLÍVA. COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITY AND INDUSTRY - THE BASIS FOR NEW TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT. In: EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : conference proceedings : 6th - 7th of July, 2020. Valencie: IATED Academy, 2020. s. 0103-0108. ISBN 978-84-09-17979-4. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA a Leopold HRABOVSKÝ. HOW TO INNOVATE LIFT TECHNOLOGY IN COLLABORATION WITH STUDENTS AND INDUSTRY. In: EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : conference proceedings : 6th - 7th of July, 2020. Valencie: IATED Academy, 2020. s. 0109-0112. ISBN 978-84-09-17979-4. [Detail]
STANĚK, Pavel a Vojtěch GRAF. The Effect of a Change in Maintenance on Reducing the Susceptibility to Failures of the Landing Gear Joint of Mi-171Sh Helicopters. In: NTinAD : New Trends in Aviation Development 2020 : the XV. International scientific conference : proceedings : September 17-18, 2020, Grandhotel Starý Smokovec – High Tatras, Slovakia. Danvers: IEEE, 2020. s. 215-218. ISBN 978-1-72817-324-5. [Detail]
HOŘÍNKA, Jiří a Lenka KONTRIKOVÁ. Covid-19 Pandemic Impact on the Aviation Future. In: NTinAD : New Trends in Aviation Development 2020 : the XV. International scientific conference : proceedings : September 17-18, 2020, Grandhotel Starý Smokovec – High Tatras, Slovakia. Danvers: IEEE, 2020. s. 99-104. ISBN 978-1-72817-324-5. [Detail]
GRAF, Vojtěch, Michal DORDA a Dušan TEICHMANN. Coordination of Two Aircraft Maintenance Plans Using Mathematical Modeling. In: Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XX : proceedings of the international scientific conference : 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. Bratislava: Letra Edu, 2020. s. 101-110. ISBN 978-80-89962-60-0. [Detail]
KONTRIKOVÁ, Lenka, Jiří HOŘÍNKA, Dušan TEICHMANN a Martin KUBÁŇ. The Modeling Process of Launching a New Scheduled Flight Connection. In: Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XX : proceedings of the international scientific conference : 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. Bratislava: Letra Edu, 2020. s. 163 – 172. ISBN 978-80-89962-60-0. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Michal DORDA, Denisa MOCKOVÁ, Ivana OLIVKOVÁ, Vojtěch GRAF a Alexandra DVOŘÁČKOVÁ. Of Approach to Minimize the Number of Shunting Tracks at Turning Loops. In: Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XX : proceedings of the international scientific conference : 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. Bratislava: Letra Edu, 2020. s. 333-342. ISBN 978-80-89962-60-0. [Detail]
STŘÍPEK, Martin a Robert BRÁZDA. Optimalizace manipulačního dopravníku v potravinářském procesu. In: 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : sborník příspěvků : 10.-11.9.2019, Hotel Lions Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 178-184. ISBN 978-80-261-0884-9. [Detail]
GRAF, Vojtěch, Michal DORDA a Dušan TEICHMANN. Operational planning of flight crews with minimisation of transfers of pilots to airports. In: APLIMAT 2019 : 18th Conference on Applied Mathematics : proceedings : February 5-7, 2019, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 436-444. ISBN 978-80-227-4884-1. [Detail]
KONTRIKOVÁ, Lenka a Dušan TEICHMANN. Optimization Flight Routes. In: APLIMAT 2019 : 18th Conference on Applied Mathematics : proceedings : February 5-7, 2019, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 667-678. ISBN 978-80-227-4884-1. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jiří SKLENÁŘ, Robert BRÁZDA a Martin STŘÍPEK. Experience with master degree education of students by innovation of ball mill device developed in patent. In: INTED2019 : 13th annual International Technology, Education and Development Conference : Valencia, 11th, 12th and 13th of March, 2019. Valencie: IATED Academy, 2019. s. 8381-8385. ISBN 978-84-09-08619-1. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jaromír DRÁPALA a Robert BRÁZDA. Innovation of apparatus for processing metals of loose nature tending to air oxidation, especially alkaline earth metals. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 1695-1701. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Michal DORDA, Denisa MOCKOVÁ a Alexandra DVOŘÁČKOVÁ. Transportation Problem with Time Windows. In: MME 2019 : 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 : conference proceedings : České Budějovice, September 11-13, 2019. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 228-233. ISBN 978-80-7394-760-6. [Detail]
KONTRIKOVÁ, Lenka, Vojtěch GRAF, Jiří HOŘINKA a Dušan TEICHMANN. A Model for Optimizing the Destination Portfolio of a Regional Airport with Transfer Times in Transit Destinations. In: MOSATT 2019 : International Scientific Conference Modern Safety Technologies In Transportation : proceedings : November 28-29, 2019, Technical University of Košice, Slovak Republic. Košice: IEEE, 2019. s. 85-89. ISBN 978-1-72815-084-0. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Alexandra DVOŘÁČKOVÁ a Denisa MOCKOVÁ. Variantní přístupy k formulaci optimalizačního kritéria lokačních úloh v závislosti na způsobu kalkulace nákladů v distribučních systémech. In: Proceedings of the 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION = Sborník příspěvků z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE : 16th – 17th May, 2019, Jihlava, Czech Republic. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2019. s. 51-62. ISBN 978-80-88064-45-9. [Detail]
OLIVKOVÁ, Ivana a Lenka KONTRIKOVÁ. Application of AHP method for choosing of suitable airplane in air cargo transport. In: Proceedings of the 13th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems: May 21th-22th, 2019, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 204-211. ISBN 978-80-248-4305-6. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Michal DORDA a Denisa MOCKOVÁ. Model of storage and shipping synchronisation in production warehouses. In: Proceedings of the 13th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems: May 21th-22th, 2019, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 310-317. ISBN 978-80-248-4305-6. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Edyta Irena KARDAS a Robert BRÁZDA. Statistical view of metal waste recycling and its impact on macro environment. In: The Poprad Economic and Management Forum 2019. Ružomberok: VERBUM KU Ružomberok, 2019. s. 114-123. ISBN 978-80-561-0671-6. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. ZAŘÍZENÍ DETEKUJÍCÍ OSOVÉ SILY V LANECH. In: 44. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : Kurdějov 11. až 12.9. 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 140 - 149. ISBN 978-80-214-5644-0. [Detail]
MĚSÍČEK, Jakub, Aleš SLÍVA a Jana PETRŮ. Využití kompozitních materiálů v dopravních prostředcích. In: 44. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : Kurdějov 11. až 12.9. 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 150-155. ISBN 978-80-214-5644-0. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Lucie JEZERSKÁ, Jakub HLOSTA, Alice VALDEROVÁ a Jan NEČAS. Optimization proposal for ferrite magnet production. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 199-204. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
TEICHMANN, Dušan, Alexandra DVOŘÁČKOVÁ a Denisa MOCKOVÁ. Facility Location Problems with Semi-fixed Costs and Time Availability. In: Mathematical Methods in Economics : MME 2018 : 36th international conference : September 12-14, 2018, Jindřichův Hradec. Praha: MATFYZPRESS, 2018. s. 579-584. ISBN 978-80-7378-371-6. [Detail]
GRAF, Vojtěch, Dušan TEICHMANN a Michal DORDA. Contribution to Crew Rostering in Air Transport. In: Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : proceedings of the international scientific conference : 23rd May-25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Bratislava: Letra Edu, 2018. s. 135-143. ISBN 978-80-89962-07-5. [Detail]
OLIVKOVÁ, Ivana. The application of multiple criteria decision making methods in transport. In: Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : proceedings of the international scientific conference : 23rd May-25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Bratislava: Letra Edu, 2018. s. 251-257. ISBN 978-80-89962-08-2. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Lucie JEZERSKÁ, Veronika HETCLOVÁ, Rostislav PROKEŠ a Václav RUTTKAY. The analysis of the proces of barely grain separation from undesirable particles. In: V4 Wastes: Critical Raw Materials : workshop : 31.5.-2.6.2018, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 85 - 89. ISBN 978-80-248-4180-9. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/095 Výzkum, vývoj a inovace v oblasti dopravy a logistiky 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK04000098 Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě 2023 2025
SP2023/087 Aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v dopravě a logistice 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/62 Vývoj a výzkum v dopravě a logistice 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG20_321/0024559 Výzkum a vývoj osobního výtahu OT 450 2021 2023
Návrh a konstrukční úpravy karbonových částí ULL letounu Ellipse Spirit a příprava dokumentace pro certifikační proces v letecké výrobě 2021 2023
RPP2021/99 Modernizace výukových simulátorů a leteckého technického kabinetu 2021 2021
SP2021/53 Výzkum v oblasti dopravy 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech 2020 2022
CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel 2020 2022
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
SP2020/90 Výzkum v oblasti dopravních a procesních systémů a technologií 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů 2019 2021
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
SP2019/101 Věda a výzkum v oblasti dopravy - dopravní simulace, adhezní modely, skladovací procesy 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2018/110 Výzkum a vývoj v oblasti dopravy 2018 2018
SP2018/132 Výzkum a vývoj inovativních dopravních zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2022

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018