Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

JABLONSKÁ, Jana, Milada KOZUBKOVÁ a Patrik MARCALÍK. Experimental circuit for the generation of cavitation in oil flow. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. s. 191-195. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MARCALÍK, Patrik, Lukáš ZAVADIL, Milada KOZUBKOVÁ a Jana JABLONSKÁ. Inducer with Variable Pitch. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. s. 289-294. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
BOJKO, Marian a Veronika MOŘKOVSKÁ. Mathematical modelling of flow in heat exchanger, influence of design change. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. s. 338-343. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
POLÁŠEK, Tomáš, Marian LEDVOŇ, Adam BUREČEK a Lumír HRUŽÍK. Simulation of temperature influence on shear stress during mineral oil flow. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. s. 384-387. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VRÁBEL, Martin, Sylva DRÁBKOVÁ a Pavel DOBEŠ. Mathematical Simulation of the High Capacity Pumping System for Emergencies. In: Experimental Fluid Mechanics 2019 : proceedings of the international conference : November 19.-22., 2019, Franzensbad, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. s. 591-596. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VRÁBEL, Martin, Sylva DRÁBKOVÁ a Milada KOZUBKOVÁ. Využitie čerpacej techniky v hydrostatickom systéme pre mimoriadne situácie. In: Teorie a praxe současné čerpací techniky : vědecko-technická konference pořádáná ke 150. výročí založení firmy : 1868-2018. Lutín: Sigma, 2018. s. 23-30. ISBN 978-80-905478-1-0. [Detail]
VYKOUKAL, Ondřej, Lumír HRUŽÍK a Adam BUREČEK. Experimental determination of static characteristics of pressure control valve. In: Applied mechanics 2016 - Book of abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016. s. 59-60. ISBN 978-80-227-4547-5. [Detail]
BUREČEK, Adam, Lumír HRUŽÍK a Martin VAŠINA. Dynamika hydraulického systému s hmotnou zátěží. In: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2016. s. 1-7. ISBN 978-80-7561-016-4. [Detail]
JANÍK, Michal. Maintaining Machine Performance. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 1-3 June 2016, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 137-141. ISBN 978-80-248-3915-8. [Detail]
JABLONSKÁ, Jana a Milada KOZUBKOVÁ. Identification methods of cavitation. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 1-3 June 2016, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 107-114. ISBN 978-80-248-3915-8. [Detail]
DVOŘÁK, Lukáš. Pneumatic system and cooling of hot metal products marker. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 1-3 June 2016, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 99-104. ISBN 978-80-248-3915-8. [Detail]
DOBEŠ, Josef a Milada KOZUBKOVÁ. Modelování aerodynamické úlohy. In: 34th Conference of Departments of Fluids Mechanics and Thermomechanics : hydro/termo : sborník rozšířených abstraktů : 23-25 June 2015, Litoměřice, Czech Republic : proceedings of extended abstracts. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015. s. 1-8. ISBN 978-80-7414-912-2. [Detail]
TULACH, Aleš, Miroslav MYNARZ a Milada KOZUBKOVÁ. Únik zemního plynu a tvorba výbušné směsi v uzavřeném prostoru. In: Požární ochrana 2014 : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 352-356. ISBN 978-80-7385-148-4. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Lumír HRUŽÍK, Marian BOJKO, Daniel HIMR a Jana JABLONSKÁ. Problematika časově závislého proudění oleje v nízkotlakých potrubích. In: 32. stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky : zborník príspevkov : [25.-28. júna 2013, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica]. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. s. 147-150. ISBN 978-80-554-0715-9. [Detail]
DOBEŠ, Josef a Milada KOZUBKOVÁ. Modelování aerodynamického odporového součinitele. In: 32. stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky : zborník príspevkov : [25.-28. júna 2013, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica]. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. s. 17-20. ISBN 978-80-554-0715-9. [Detail]
LABAJ, Radim, Michal KOZDERA, Anna KIČERKOVÁ a Adam BUREČEK. Optimalizace geometrie rotoru pro rafinační zařízení. In: 50. slévárenské dny : 12.-13. listopadu 2013, Brno : [sborník přednášek sekce neželezných kovů a slitin, ekologie]. Brno: Česká slévárenská společnost, 2013. s. 36-39. ISBN 978-80-02-02492-7. [Detail]
KOZDERA, Michal, Marian BOJKO a Sylva DRÁBKOVÁ. Numerical Modelling of the Flow in Eccentrically Deposited Annulus. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 23-25 October 2013, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 57-64. ISBN 978-80-248-3136-7. [Detail]
JABLONSKÁ, Jana a Milada KOZUBKOVÁ. Cavitation when closing of the valve at the beginning pipeline. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 23-25 October 2013, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 65-72. ISBN 978-80-248-3136-7. [Detail]
HIMR, Daniel a Vladimír HABÁN. Evaluation of pump characteristic when speed is changed. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 23-25 October 2013, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 91-97. ISBN 978-80-248-3136-7. [Detail]
DVOŘÁK, Lukáš a Jaromír KOPČÁK. MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ POMOCÍ MATLAB-SIMULINK - SIMSCAPE. In: Riadenie tekutinových systémov 2013 : [XIII. medzinárodná vedecká a odborná konferencia] : hotel Odevák, Piešťany, 5.6.-7.6.2013. Žilina: Hydropneutech a.s., 2013. s. 101-105. ISBN 978-80-970897-4-0. [Detail]
KOZDERA, Michal a Sylva DRÁBKOVÁ. Analytické řešení proudění v axiálním hydrostatickém ložisku. In: Riadenie tekutinových systémov 2013 : [XIII. medzinárodná vedecká a odborná konferencia] : hotel Odevák, Piešťany, 5.6.-7.6.2013. Žilina: Hydropneutech a.s., 2013. s. 18-20. ISBN 978-80-970897-4-0. [Detail]
ŘEPKA, Radim a Bohuslav PAVLOK. Experimentální ověření matematického modelu lineárního hydromotoru s hmotnou zátěží. In: Riadenie tekutinových systémov 2013 : [XIII. medzinárodná vedecká a odborná konferencia] : hotel Odevák, Piešťany, 5.6.-7.6.2013. Žilina: Hydropneutech a.s., 2013. s. 79-84. ISBN 978-80-970897-4-0. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/019 Provozní vlastnosti tekutinových mechanismů a jejich matematické predikce 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2023/015 Experimentální metody ověřování matematických modelů tekutinových mechanizmů. 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/32 Numerické modelování transientních úloh proudění tekutin s podporou experimentálního výzkumu 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG20_321/0024017 Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW 2021 2023
HS3382102 Advanced Metal Powders s. 2021 2021
HS3382103 HYTECH CR,Jablonská,4269 2021 2021
RPP2021/96 Vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro experimentální část předmětu Mechanika tekutin 2021 2021
SP2021/85 Řízení tekutinových systémů a měření jejich parametrů 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3382003 BBA HRANICE,spol.s.r.o.,B 2020 2021
HS3382001 Liberty Ostrava a.s.,Bojk 2020 2020
HS3382004 HYDROSYSTEM,Bojko,4385 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
SP2020/25 Výzkum v oblasti energeticky úsporného zařízení pro zkoušení rotačních hydrostatických převodníků. 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40105 Vývoj a výroba prototypu vysokotlakého vřetenového čerpadla pro čerpání vysoce-viskózních hmot 2019 2021
HS3381901 ROLIZO spol.s r.o., Kozub 2019 2019
HS3381902 SIGMA Výzkumný a vývojový 2019 2019
HS3381903 SIGMA Výzkumný a vývojový 2019 2019
HS3381904 Centrum hydraulického výz 2019 2019
HS3381905 AQUA-STYL spol.s.r.o.,Koz 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
SP2019/123 Numerické modelování dynamických jevů v mechanice tekutin s podporou experimentálního výzkumu 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3381801 ArcelorMittalOstravaa.s 2018 2018
HS3381802 Centrum hydraulického výz 2018 2018
HS3381803 SIGMA Výzkumný a vývojový 2018 2018
SP2018/157 Modelování a experimentální ověření dynamických jevů v tekutinových a vakuových systémech 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3381701 VIADRUS,Hružík,4384 2017 2017
HS3381702 VIADRUS,Hruzík,4384 2017 2017
HS3381703 VIADRUS,Hružík,4384 2017 2017
HS3381704 PONAST,Bojko,4385 2017 2017
HS3381705 CS CABOT spol.s.r.o.,Drábková,4386 2017 2017
SP2017/103 Výzkum v oblasti dynamiky tekutinových systémů. 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
HS3381601 LICHNA TRADE,Hružík,4384 2016 2016
HS3381602 VIADRUS,Hružík,4384 2016 2016
HS3381603 HYTECH,Kozubková,3342 2016 2016
HS3381604 VUT v Brně,Kozubková,3342 2016 2016
SP2016/70 Experimentální výzkum v oblasti mechaniky tekutin 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
HS3381503 VIADRUS,Hružík,4384 2015 2015
HS3381504 VIADRUS,Hružík,4384 2015 2015
HS3381505 VIADRUS,Hružík,4384 2015 2015
SP2015/95 Zkoumání dynamiky tekutinových systémů 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/138 Vybudování laboratoře pro měření proudění v hydraulických prvcích metodou MiniCTA 2014 2014
FRVS2014/209 Inovace předmětu Tekutinové mechanismy 2014 2014
HS3381402 Koexpro Ostrava,a.s Dvořák 4314 2014 2014
HS3381405 VIADRUS,Hružík,4384 2014 2014
SP2014/208 Zkoumání dynamiky hydraulického vedení 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS338302 Viadrus, Hružík,4384 2013 2013
HS338303 Viadrus, Hružík, 4384 2013 2013
HS338304 Hydraulika Petráš, Kozubková, 3342 2013 2013
HS338305 Viadrus,a.s., Hružík 4384 2013 2013
HS338307 VIADRUS, Hružík,4384 2013 2013
HS338308 Šmeral Brno, Hružík,4384 2013 2013
SP2013/105 Experimentální modelování aerodynamických jevů 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.4.00/12.0028 ENERGETICKÉ FÓRUM 2012 2013