Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení vznikla 1. 12. 1964, sídlila na třídě Čs. legií 9 v Moravské Ostravě. Již před tímto datem však existoval Ústav hydromechaniky a hydraulických strojů, který byl organizačně začleněn pod Katedru energetiky. Katedra energetiky byla zřízena roku 1955, vyčleněním se z Katedry všeobecného strojnictví. Dřívější historie Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení je tedy součástí historie Katedry energetiky a předtím Katedry všeobecného strojnictví.

lab_historie_3

Na počátku měla katedra dva ústavy. Ústav hydraulických a pneumatických pohonů, jehož vedoucím byl prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. a Ústav hydromechaniky a hydraulických zařízení vedený prof. Ing. Jaromírem Noskievičem, DrSc., který se stal také prvním vedoucím katedry. Vznik samostatné katedry můžeme nazvat mezníkem, jelikož od roku 1965 započal velmi intenzívní rozvoj katedry v celém rozsahu výuky, výzkumu, stavby laboratoří, publikační činnosti a spolupráci s praxí. V prvním roce na katedře pracovalo devět pracovníků.

hist_01Takto byla katedra organizována až do března 1972, kdy došlo ke snížení počtu kateder, což znamenalo sloučení Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení s Katedrou mechaniky. Vznikla katedra s názvem Katedra mechaniky a hydromechaniky, která měla tři ústavy. Ústav mechaniky vedený doc. Ing. Adolfem Slavíkem, CSc., Ústav hydromechaniky vedený prof. Ing. Jaromírem Noskievičem, DrSc. a Ústav hydraulických mechanismů vedený doc. Ing. Václavem Sivákem, CSc. V roce 1973 se katedra přestěhovala do nové budovy v Ostravě – Porubě. Spojení obou kateder trvalo až do 1. 9. 1990, kdy se katedry opět rozdělily a vznikla samostatná Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, která pod tímto názvem vystupuje doposud.

hist_02

Jak již bylo řečeno, prvním vedoucím katedry byl prof. Ing. Jaromír Noskievič, DrSc. v období od 1. 12. 1964 do 31. 1. 1990. Od 1. 2. 1990 do 30. 4. 2002 vedl katedru prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc., od 1. 5. 2002 do 30. 4. 2008 řídil katedru doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. a od 1. 5. 2008 do 31. 12. 2012 vedla katedru prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Od roku 2013 až doposud je katedra vedena doc. Dr. Ing. Lumírem Hružíkem.almanach