Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Mechanika tekutin
Kód
RPP2016/84
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Inovace stávajícího předmětu Mechanika tekutin spočívá v rozvoji experimentálních úloh pro daný předmět. Experimentální měření je součástí cvičení, která jsou povinná pro všechny studenty druhého ročníku bakalářského studia na Fakultě strojní. Studenti v současné době měří tři laboratorní úlohy, ze kterých zpracovávají protokoly z měření. Dále jsou stendy využívány pro samostatná měření v rámci bakalářských závěrečných prací. Laboratorní úlohy byly naposledy inovovány v roce 2006. Vzhledem k rychlému rozvoji měřících technik v mechanice tekutin, rostoucími nároky na kvalitu výuky i opotřebení zařízení vzhledem k velkému počtu studentů již současný stav není dostačující. Je nutné laboratorní zařízení výrazným způsobem inovovat a rozšířit počet experimentálních úloh tak, aby studenti mohli provádět praktická měření místo dosavadního jednoho cvičení dvakrát za semestr. Práce v laboratořích je pro studenty velmi přínosná a usnadní jim pochopení a praktickou aplikaci výukové látky.
Zpět na seznam