Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

KOLÁŘ, David, Lumír HRUŽÍK, Adam BUREČEK, Tomáš POLÁŠEK a Marian LEDVOŇ. Zařízení pro experimentální stanovení statických a dynamických vlastností axiálního pístového hydrogenerátoru. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2023. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír a Adam BUREČEK. Zařízení pro experimentální stanovení statických charakteristik hydraulického pohonu s rotačním hydromotorem. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2017. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC a Tomáš BLEJCHAŘ. Chlazená sonda s tryskou pro účinnější dávkování reakčního činidla. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
BOJKO, Marian, Martin VRÁBEL a Radek NOVÁK. Experimentální zařízení pro měření průtokových charakteristik potrubí různých světlostí a různých materiálů. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2016. [Detail]
DVOŘÁK, Lukáš a Kamil FOJTÁŠEK. Experimentální zařízení pro měření charakteristik malých rotačních pneumatických motorů. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2016. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK a Kamil FOJTÁŠEK. Prototyp univerzální trakční akumulátorové jednotky. Vysoká škola báňská TU Ostrava, 2015. [Detail]
FOJTÁŠEK, Kamil a Lukáš DVOŘÁK. Experimentální zařízení pro měření dynamických vlastností pneumatických motorů s elastickými pracovními členy. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2015. [Detail]
FOJTÁŠEK, Kamil a Jaroslav KOPÁČEK. Hydraulický systém pro pojezd a manipulaci. Centrum ENET, 2014. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, Miroslav MAHDAL, František VESELÝ, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ a Martin VESELÝ. Embedded řídicí systém pro řízení integrovaného aktuátoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, Miroslav MAHDAL, František VESELÝ, Adam BUREČEK, Josef DOBEŠ a Martin VESELÝ. Testovací lavice pro přímočaré hydraulické motory s diferenciálním pístem. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK a Roman SIKORA. Zařízení pro experimentální zkoumání dynamiky multifázového proudění v hydraulickém vedení. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK a Daniela PLACHÁ. Experimentální filtrační jednotka pro testování sorpčních materiálů v poloprovozních podmínkách. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2014. [Detail]
KOZDERA, Michal. Aretační zařízení pro prstencové axiální hydrostatické ložisko. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2013. [Detail]
DOBEŠ, Josef. Experimentální laboratorní zařízení pro měření aerodynamických a aeroakustických polí. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2013. [Detail]
JABLONSKÁ, Jana. Experimentální zařízení k vzniku a vývoji kavitace v 2D Lavalově dýze. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2013. [Detail]
JABLONSKÁ, Jana. Nestacionární proudění oleje v potrubí. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2013. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/019 Provozní vlastnosti tekutinových mechanismů a jejich matematické predikce 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2023/015 Experimentální metody ověřování matematických modelů tekutinových mechanizmů. 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/32 Numerické modelování transientních úloh proudění tekutin s podporou experimentálního výzkumu 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG20_321/0024017 Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW 2021 2023
HS3382102 Advanced Metal Powders s. 2021 2021
HS3382103 HYTECH CR,Jablonská,4269 2021 2021
RPP2021/96 Vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro experimentální část předmětu Mechanika tekutin 2021 2021
SP2021/85 Řízení tekutinových systémů a měření jejich parametrů 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3382003 BBA HRANICE,spol.s.r.o.,B 2020 2021
HS3382001 Liberty Ostrava a.s.,Bojk 2020 2020
HS3382004 HYDROSYSTEM,Bojko,4385 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
SP2020/25 Výzkum v oblasti energeticky úsporného zařízení pro zkoušení rotačních hydrostatických převodníků. 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40105 Vývoj a výroba prototypu vysokotlakého vřetenového čerpadla pro čerpání vysoce-viskózních hmot 2019 2021
HS3381901 ROLIZO spol.s r.o., Kozub 2019 2019
HS3381902 SIGMA Výzkumný a vývojový 2019 2019
HS3381903 SIGMA Výzkumný a vývojový 2019 2019
HS3381904 Centrum hydraulického výz 2019 2019
HS3381905 AQUA-STYL spol.s.r.o.,Koz 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
SP2019/123 Numerické modelování dynamických jevů v mechanice tekutin s podporou experimentálního výzkumu 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3381801 ArcelorMittalOstravaa.s 2018 2018
HS3381802 Centrum hydraulického výz 2018 2018
HS3381803 SIGMA Výzkumný a vývojový 2018 2018
SP2018/157 Modelování a experimentální ověření dynamických jevů v tekutinových a vakuových systémech 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3381701 VIADRUS,Hružík,4384 2017 2017
HS3381702 VIADRUS,Hruzík,4384 2017 2017
HS3381703 VIADRUS,Hružík,4384 2017 2017
HS3381704 PONAST,Bojko,4385 2017 2017
HS3381705 CS CABOT spol.s.r.o.,Drábková,4386 2017 2017
SP2017/103 Výzkum v oblasti dynamiky tekutinových systémů. 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
HS3381601 LICHNA TRADE,Hružík,4384 2016 2016
HS3381602 VIADRUS,Hružík,4384 2016 2016
HS3381603 HYTECH,Kozubková,3342 2016 2016
HS3381604 VUT v Brně,Kozubková,3342 2016 2016
SP2016/70 Experimentální výzkum v oblasti mechaniky tekutin 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
HS3381503 VIADRUS,Hružík,4384 2015 2015
HS3381504 VIADRUS,Hružík,4384 2015 2015
HS3381505 VIADRUS,Hružík,4384 2015 2015
SP2015/95 Zkoumání dynamiky tekutinových systémů 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/138 Vybudování laboratoře pro měření proudění v hydraulických prvcích metodou MiniCTA 2014 2014
FRVS2014/209 Inovace předmětu Tekutinové mechanismy 2014 2014
HS3381402 Koexpro Ostrava,a.s Dvořák 4314 2014 2014
HS3381405 VIADRUS,Hružík,4384 2014 2014
SP2014/208 Zkoumání dynamiky hydraulického vedení 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS338302 Viadrus, Hružík,4384 2013 2013
HS338303 Viadrus, Hružík, 4384 2013 2013
HS338304 Hydraulika Petráš, Kozubková, 3342 2013 2013
HS338305 Viadrus,a.s., Hružík 4384 2013 2013
HS338307 VIADRUS, Hružík,4384 2013 2013
HS338308 Šmeral Brno, Hružík,4384 2013 2013
SP2013/105 Experimentální modelování aerodynamických jevů 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.4.00/12.0028 ENERGETICKÉ FÓRUM 2012 2013