Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Doprava kapalin 338-0301-07 pokyny k absolvování předmětu.

Hydraulické mechanismy 338-0325-01 pokyny k absolvování předmětu, řešené příklady do cvičení, základy hydrauliky, statické charakteristiky hydrostatických převodníků.

Mazací technika 338-0310-04 pokyny k absolvování předmětu, studijní opora.

Počítačové modelování I 338-0324 přednášky, podpora do cvičení 1 a 2.

Pneumatické mechanismy 338-0326-01 pokyny k absolvování předmětu.

Pohony a převody 338-0519-04 pokyny k absolvování předmětu, řešené příklady do cvičení, základy hydrauliky, statické charakteristiky hydrostatických převodníků, videa z měření.

Kombinované studium: varianty zadání, prog. č.1, prog. č.2, prog. č.3. Termín odevzdání programů 13.5.2022.

Praktikum z hydraulických a pneumatických mechanismů 338-0320-04 pokyny k absolvování předmětu, měření charakteristiky rotačního hydromotoru video.

Seminář k bakalářské práci v oboru Hydraulika a pneumatika 338-0312-04 pokyny k absolvování předmětu, schémata a obvody studijní opora.

Technická diagnostika a spolehlivost hydraulických prvků a systémů 338-0323-02 pokyny k absolvování předmětu, studijní opora, laboratorní úlohy, přednáška vibrační diagnostika.

Tekutinové mechanismy 338-0302-01 řešené příklady do cvičení, základy hydrauliky, statické charakteristiky hydrostatických převodníků, automation studio pneumatika.

Tekutinové mechanismy 338-0302-04 pokyny k absolvování předmětu verze pro studenty Mechatroniky, řešené příklady do cvičení, základy hydrauliky, statické charakteristiky hydrostatických převodníků, automation studio pneumatika.

Tekutinové mechanizmy 338-0523-02 řešené příklady do cvičení, základy hydrauliky, statické charakteristiky hydrostatických převodníků, základy pneumatiky, automation studio pneumatika.

Kombinované studium: hydraulické značky, hydraulické akumulátory https://dspace.vsb.cz/handle/10084/114834 , filtrace https://dspace.vsb.cz/handle/10084/129671 , zadání programu a varianty zadání.

Tekutinové prvky a systémy 338-0541-01 pokyny k absolvování předmětu, studijní opora.

Hydromechanika

Hydromechanika - kombinované studium

Mechanika tekutin - kombinované studium

Modeling of fluid flow with heat transfer

Modelování proudění s přenosem tepla

Pohony a převody

Pohony a převody - kombinované studium