Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Experimentální metody ověřování matematických modelů tekutinových mechanizmů.
Kód
SP2023/015
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude experimentální zjišťování a matematické modelování parametrů tekutinových systémů, se zaměřením na axiální pístové regulační hydrogenerátory. Jednou z variant výzkumu bude experimentální zjišťování a matematické modelování parametrů hydrogenerátorů jako celku. V další části projektu bude experimentální zjišťování a matematické modelování jednotlivých regulátorů. Budou ověřovány statické a dynamické vlastnosti hydrogenerátorů a jejich regulátorů. Data z měření budou využita k vytvoření jednotlivých matematických modelů.
Členové řešitelského týmu
Ing. Adam Bureček, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
Bc. Jakub Poláček
Bc. Julie Kocúrková
Bc. Jiří Kreželok
Bc. Adam Krmášek
Bc. Tadeáš Lestly
Bc. Matěj Mlčoch
Bc. Pawel Hota
Bc. Martin Hudeček
Bc. Michal Vavřík
Bc. Jan Vrba
Bc. Jakub Zerzavý
Bc. Kateřina Ziková
Bc. Matěj Petružela
Bc. Štěpán Rolný
Bc. Richard Seidler
Bc. Jakub Soušek
Bc. Patrik Strnadel
Bc. Josef Studenič
Bc. Matěj Stuchlík
Bc. Martin Trefil
Ing. Marian Ledvoň, Ph.D.
Ing. Jan Adamec
Ing. David Kolář
Ing. Lukáš Hertl
Ing. Viktor Blinka
Ing. Marian Dywor
Bc. Tomáš Zika
Bc. Tomáš Foltýn
Bc. Jiří Bajtek
Bc. Jakub Jílek
Bc. Michal Vehovský
Bc. Filip Baránek
Bc. Petr Malaska
Bc. Jakub Mrůzek
Bc. David Nghiem
Bc. Daniel Stuchlík
Bc. Ondřej Symerský
Ing. Tomáš Polášek, Ph.D.
Ing. Marek Birke
Ing. Veronika Mořkovská
Ing. Filip Dýrr
Ing. Petr Brzezina
Ing. David Vyskočil
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupem projektu budou minimálně 3 publikace v odborném časopise nebo ve sborníku konference evidovaném v databázi WoS nebo Scopus.

Vybrané části budou řešeny v rámci diplomových a bakalářských prací.

Cíle dílčích částí projektu:
a) Návrh měření statických a dynamických vlastností hydrogenerátorů a jejich regulátorů.
- modernizace stendu pro měření parametrů hydrogenerátorů,
- optimalizace hydraulického obvodu k měření parametrů axiálního pístového hydrogenerátoru s regulací na konstantní tlak,
- návrh nových hydraulických obvodů k měření parametrů ostatních axiálních pístových regulačních hydrogenerátorů a k měření parametrů regulátorů,
- specifikace prvků hydraulických obvodů.

b) Realizace jednotlivých obvodů.
- Úprava stendu pro měření charakteristik hydrogenerátorů dle návrhu.
- Realizace nových hydraulických obvodů dle návrhů.

c) Výzkum v oblasti axiálních pístových regulačních hydrogenerátorů.
- Experimentální zjišťování a měření daných parametrů hydrogenerátoru a jeho regulátorů,
- vytvoření matematického modelu hydrogenerátoru,
- vytvoření matematických modelů jednotlivých regulátorů hydrogenerátoru,
- vyhodnocení jednotlivých parametrů a verifikace matematických modelů dle provedených měření.

Harmonogram:
únor 2023 – modernizace stendu pro měření parametrů hydrogenerátorů, inovace původního hydraulického obvodu k měření parametrů axiálního pístového hydrogenerátoru s regulací na konstantní tlak, návrh nových hydraulických obvodů pro měření parametrů axiálního pístového hydrogenerátoru s regulací na konstantní průtok s LS regulací atd.
duben 2023 – definice matematických modelů, vytvoření matematických modelů jednotlivých axiálního pístového hydrogenerátoru a jeho regulátorů,
červen 2023 – realizace jednotlivých hydraulických obvodů k měření parametrů hydrogenerátoru a jejich regulátorů,
srpen 2023 – experimentální měření parametrů hydrogenerátoru a jeho regulátorů, porovnávání naměřených výsledků s matematickými modely, experimentální určení charakteristik hydrogenerátoru a regulátorů,
říjen 2023 – tvorba publikací a dalších výstupů z tohoto projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 150000,- 120000,-
3. Materiálové náklady 40000,- 98290,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 314589,- 305261,-
5. Služby 90000,- 77029,-
6. Cestovní náhrady 15000,- 9010,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 67732,- 67732,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 677322,-
Uznané náklady 677322,-
Celkem běžné finanční prostředky 677322,- 677322,-
Zpět na seznam