Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor byl založen v roce 1985 nejprve jako tzv. specializační studium s názvem Technologie výroby a projekce hydraulických mechanismů v rámci oboru Strojírenská technologie, později byl povýšen na samostatný obor. První absolventi promovali v roce 1987. Do konce školního roku 2004 absolvovalo obor 141 studentů. V roce 2004 se studium začalo členit na bakalářské a navazující magisterské, což ovlivnilo počet absolventů.

Absolventi nacházejí uplatnění jako projektanti, konstruktéři, výpočtáři, výzkumní a vývojoví pracovníci v různých odvětvích strojírenského průmyslu. Nemají problémy s uplatněním na trhu práce, značná část studentů posledních ročníků již při studiu nastupuje na částečný úvazek do zaměstnání. Na začátku roku 2015 byli osloveni absolventi magisterského studia z posledních tří let, ze získaných informací je zřejmá doba od ukončení studia, za kterou absolventi oboru nastoupí do zaměstnání. Tento průzkum nadále pokračuje a zjištěná data jsou pravidelně aktualizována.

Uplatnitelnost absolventa

Uplatnitelnost našich absolventů dlouhodobě sledujeme formou dotazníku. Z výsledků vyplývá, že absolventi rychle naleznou práci a většina pracuje v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Jedná se tedy o konkurenceschopný a perspektivní obor.

Na grafu je znázorněn konkrétní směr, kterým se absolventi v praxi zabývají (obecně lze rozdělit absolventy oboru do tří směrů – hydraulika, pneumatika a modelování proudění). Uplatnitelnost absolventů v oboru je 85%, zbývajících 15% se sice s hydraulikou nebo pneumatikou ve své práci setkává, ale věnuje se spíše obecné konstrukci.

Ve-kterem-odvetvi-pracuji-2016.png
Nastup-absolventu-do-zamestnani.png

Nástup do zaměstnání

Další graf, který bylo možno na základě získaných dat sestavit, je za jaký časový úsek seženou absolventi uplatnění na trhu práce. Z grafů je patrné, že 70% absolventů se v praxi zabývá projektováním a konstrukcí hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Dále je evidentní, že absolventi mají velmi dobrou uplatnitelnost na trhu práce, kdy až 70% pracuje již při studiu, nebo nastoupí do zaměstnání ihned po ukončení studia. Navíc se dle odpovědí často objevuje prvek tzv. “posledních prázdnin“, kdy absolvent již má domluvenou práci, ale nastupuje až po letních prázdninách.