Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW
Kód
EG20_321/0024017
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
EB - OP PIK
Předmět výzkumu
CÍLEM projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj nových systémů hydraulických stanic velkých sumárních výkonů při aplikaci nové struktury hardware a software vsokovýkonových pohonových jednotek s digitálně- diagnostiskými systémy. Dosažení stěžejních cílů projektu a to 2 funkčních vzorků a jednoho ověřeného poloprovozu inovovaných pohonů vč. řízení,bude podporovat rozvoj Průmyslu 4.0 a aplikace 5 G komunikačních sítí v segmentu Strojírenská mechatronika , Hutnictví a Elektronika a elektrotechnika v digitálním věku. Výsledky jsou zaměřeny na trh Metalurgie ( hutnictví), Energetiky a Divadelní techniky se zaměřením na úspory energie,provozních nákladů při zvyšování fukční a provozní bezpečnost pro firmy ČR a zemí CEE.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam