Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro experimentální část předmětu Mechanika tekutin
Kód
RPP2021/96
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je inovace stávajícího předmětu Mechanika tekutin, konkrétně vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro podporu experimentální části předmětu. Experimentální měření v Laboratoři mechaniky tekutin E306 jsou součástí cvičení a jsou povinná pro všechny studenty druhého ročníku bakalářského studia na Fakultě strojní i studenty dalších předmětů. Stendy jsou rovněž využívány pro samostatná měření v rámci bakalářských závěrečných prací v oboru Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení. V návaznosti na inovaci výukových stendů a na zkušenosti vyučujících vyplynula potřeba vytvoření multimediálního výukového materiálu, který by obsahoval videozáznamy s praktickými ukázkami jednotlivých měření. Tímto způsobem bude možné studentům lépe přiblížit probíranou problematiku než elektronickým či tištěným materiálem v textové podobě.
Zpět na seznam