Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení využívá výukové laboratoře v oblasti hydraulických a pneumatických mechanismů, hydraulických pohonů a mechaniky tekutin, tyto laboratoře jsou využívány jak pro výuku, tak pro vědecko-výzkumnou činnost. Laboratoře byly v uplynulých letech významným způsobem inovovány.

Laboratoř pokročilých mechatronických systému v hydraulice

Laboratoř je vybavena moderním hydraulickým agregátem s nádrží o objemu 250 litrů, průtokem 75 l/min a tlakem 280 bar. Součástí agregátu je i filtrační okruh a disponuje teplotní stabilizací a možností řízení na konstantní tlak, průtok a výkon.

Laboratoř pneumatiky

Laboratoř se nachází v budově Nové menzy, místnost NM 325. Laboratoř je vybavena širokou prvkovou základnou a trenažéry firem Festo a SMC. Veškeré vybavení slouží k výuce studentů především v rámci předmětů Pneumatické mechanismy, Pneumatické prvky a systém a Řízení pneumatických mechanismů. Studenti si na trenažérech mohou prakticky ověřit funkci navrhovaných pneumatických mechanismů. Laboratoř je rovněž vybavena měřicí technikou pro měření parametrů stlačeného vzduchu a pneumatických mechanismů.

V laboratoři jsou dále počítače, které slouží nejen k výuce předmětů týkajících se pneumatiky, ale jsou zároveň k dispozici studentům pro samostatnou práci, např. pro kreslení a simulaci funkce hydraulických a pneumatických obvodů v programu Automation Studio atd.

Laboratoř hydraulických pohonů

Laboratoř se nachází v místnosti G226. Je vybavena stendy, na nichž se provádí řada měření do několika předmětů: Tekutinových mechanismů, Technické diagnostiky a spolehlivosti hydraulických mechanizmů, Mazací techniky, Hydraulických prvků a systémů a Řízení hydraulických mechanizmů.

Laboratoř vědy a výzkumu

Laboratoř se nachází v budově N – místnost N108, jsou zde umístěny zařízení za účelem rozvoje vědy a výzkumu. Experimentální zařízení jsou zaměřeny do oblastí: stanovení dynamiky potrubí s minerálním olejem (měření frekvenčních a přechodových charakteristik), měření technických parametrů rotačních hydromotorů (měření průtokové, momentové a otáčkové charakteristiky), hydrodynamických převodů (měření výstupní charakteristiky hydrodynamické spojky), proudění mezi rotujícími válci aj.

Laboratoř mechaniky tekutin

Tato laboratoř se nachází na učebně E306, je určena pro studenty celé Fakulty strojní a jsou v ní instalovány zařízení k měření základních úloh v oblasti mechaniky tekutin. Většina úloh byla vytvořena nebo modernizována v rámci projektu ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0349 „Výuka předmětu Mechanika tekutin a Termomechanika“. Studenti provádějí praktická měření na vybraných úlohách. Kromě toho jsou zařízení využívaná v rámci bakalářských prací.

Laboratoř hydraulických zařízení

Laboratoř se nachází v místnosti E308 a je vybavena výukovými trenažéry. Hydraulický trenažér k procvičování základních hydraulických obvodů umožňuje na základě tištěných materiálů sestavit jednotlivé hydraulické obvody a demonstrovat jejich funkci. Na panelu jsou pevně umístěny hydraulické prvky (přímočaré hydromotory, rotační hydromotor, elektricky a mechanicky ovládané rozváděče, škrticí ventily, jednosměrné ventily, tlakové ventily aj.). Propojování jednotlivých hydraulických prvků se realizuje pomocí hadic. Snadné zapojení obvodů umožňují rychlospojky. Na praktikátoru jsou demonstrovány např. úlohy řízení směru pohybu hydromotoru rozváděči, řízení rychlosti hydromotorů škrticími ventily aj. Na praktikátoru jsou rovněž měřeny statické charakteristiky hydraulických prvků (např. p-Q charakteristika škrticího ventilu nebo rozváděče).