Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skripta v elektronické podobě

BLEJCHAŘ, T., DRÁBKOVÁ, S.: Návody do cvičení “Čerpací technika a potrubí”, VŠB-TU Ostrava, 2010, 80 s.

BLEJCHAŘ, T.: Návody do cvičení „Modelování proudění“ – CFX, VŠB-TU Ostrava, 2009, 138 s.

BLEJCHAŘ, T.: Návody do cvičení „Využití počítačů v oboru“, VŠB-TU Ostrava, 2009, 35 s.

BLEJCHAŘ, T.: Turbulence Modelování proudění – CFX, VŠB-TU Ostrava, 2012, 263 s.

BOJKO, M.: 3D proudění – Ansys Fluent učební text, VŠB-TU Ostrava, 2012, 314 s.

BOJKO, M.: Návody do cvičení „Modelování proudění“ – Fluent, VŠB-TU Ostrava, 2008, 144 s.

BOJKO, M. a kol.: Engineering Applications of Computational Fluid Dynamics, kapitola v knize, CreateSpace Independent Publishing Platform, Volume 3, April 2015, ISBN-10:151178878X.

DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z mechaniky tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2004, 141 s.

DRÁBKOVÁ, S.: Doprava kapalin, VŠB-TU Ostrava, 2010.

DRÁBKOVÁ, S. a kol.: Mechanika tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2007, 260 s.

DRÁBKOVÁ, S.: Potrubní systémy a armatury – část 2, VŠB-TU Ostrava, 2011, 61 s.

DVOŘÁK, L., ŽÁČEK, M.: Automation studio – učební opora předmětu Pneumatická zařízení a strojů, VŠB-TU Ostrava, 2008.

DVOŘÁK, L.: Měření tlaků a průtoků měřícím systémem Hydac, VŠB-TU Ostrava, 2013, 44 s.

DVOŘÁK, L.: Vlastnosti tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2010, 62 s.

FOJTÁŠEK, K., HRUŽÍK, L., BUREČEK, A., STONAWSKI, E., DVOŘÁK, L., VAŠINA, M.: Tekutinové mechanismy - Hydraulické mechanismy, VŠB-TU Ostrava, 2022, 225 s.

FOJTÁŠEK, K., HRUŽÍK, L., BUREČEK, A., STONAWSKI, E., DVOŘÁK, L., VAŠINA, M.: Fluid Mechanisms - Hydraulic Mechanisms, VŠB-TU Ostrava, 2022, 227 s.

FOJTÁŠEK, K., HRUŽÍK, L., DVOŘÁK, L, BUREČEK, A., STONAWSKI, E., VAŠINA, M.: Tekutinové mechanismy - Praktické úlohy a základy pneumatiky, VŠB-TU Ostrava, 2022, 165 s.

FOJTÁŠEK, K., HRUŽÍK, L., DVOŘÁK, L, BUREČEK, A., STONAWSKI, E., VAŠINA, M.: Fluid Mechanisms - Practical Tasks and Basics of Pneumatics, VŠB-TU Ostrava, 2022, 167 s.

GOLKA, M., KOZUBKOVÁ, M.: Návod pro laboratorní cvičení – hydrodynamická spojka, VŠB-TU Ostrava, 2005.

HRUŽÍK, L., KOZUBKOVÁ, M.: Dynamika tekutinových mechanizmů – návody do cvičení, VŠB-TU Ostrava, 2006, 83 s.

HRUŽÍK, L.: Experimentální úlohy v tekutinových mechanizmech, VŠB-TU Ostrava, 2008, 63 s.

HRUŽÍK, L.: Measurement of quantities in hydraulics by means of Hydrotechnik instrument, VŠB-TU Ostrava, 2012, 59 s.

HRUŽÍK, L.: Měření veličin v hydraulice s využitím přístroje Hydrotechnik, VŠB-TU Ostrava, 2012, 55 s.

HRUŽÍK, L.: Měření viskozity pomocí viskozimetru Brookfield, VŠB-TU Ostrava, 2012, 48 s.

JANALÍK, J.: Čerpací systémy s dávkovačem, VŠB-TU Ostrava, 2014, 104 s.

JANALÍK, J.: Hydrodynamika a hydrodynamické stroje, VŠB-TU Ostrava, 2008, 190 s.

JANALÍK, J.: Kalová čerpadla pro čerpání suspenzí, VŠB-TU Ostrava, 2011, 99 s.

JANALÍK, J., ŠŤÁVA, P.: Mechanika tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2002, 125 s.

JANALÍK, J.: Měření tekutinových mechanismů. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1995, 152 s.

JANALÍK, J.: Měření turbulentních fluktuací rychlosti, VŠB-TU Ostrava, 2006, 82 s.

JANALÍK, J.: Obtékání a odpor těles, VŠB-TU Ostrava, 2008, 110 s.

JANALÍK, J.: Potrubní hydraulická a pneumatická doprava – Rozšířené a upravené vydání, VŠB-TU Ostrava, 2010, 264 s.

JANALÍK, J.: Viskozita tekutin a její měření, VŠB-TU Ostrava, 2010, 66 s.

JANALÍK, J.: Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2008, 180 s.

KOPÁČEK, J., ŽÁČEK, M.: Pneumatické zařízení strojů. Učební opory. VŠB-TU Ostrava, 2007. 36 s.

KOPÁČEK, J.: Technická diagnostika hydraulických mechanismů, VŠB-TU Ostrava, 1990.

KOZUBKOVÁ, M., RAUTOVÁ, J.: Inovace předmětu modelování a simulace pro rozvoj ve vývoji a výzkumu. VŠB-TU Ostrava, 2010, 37 s.

KOZUBKOVÁ, M. a kol.: Mechanika tekutin – návody pro laboratorní cvičení, VŠB-TU Ostrava, 2007, 113 s.

KOZUBKOVÁ, M., JABLONSKÁ, J.: Modelování a simulace tekutinových systémů, VŠB-TU Ostrava, 2017, 217 s.

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin Fluent, CFX, VŠB-TU Ostrava, 2008, 154 s.

KOZUBKOVÁ, M., BLEJCHAŘ, T., BOJKO, M.: Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti, VŠB-TU Ostrava, 2019, 224 s.

KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M.: Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti – návody do cvičení, VŠB-TU Ostrava, 2019, 116 s.

KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M.: Modelování přestupu tepla ve výměníku – návod, VŠB-TU Ostrava, 2016, 54 s.

KOZUBKOVÁ, M.: Simulace a modelování hydraulických systémů, VŠB-TU Ostrava, 2009, 128 s.

KOZUBKOVÁ, M.: Sylabus – Aplikovaná mechanika, VŠB-TU Ostrava, 2003, 96 s.

KOZUBKOVÁ, M.: Dynamika hydraulických systémů, VŠB-TU Ostrava, 2005, 100 s.

KOZUBKOVÁ, M.: Žárový anemometr, VŠB-TU Ostrava, 2005, 36 s.

KRUTIL, J., KOZUBKOVÁ, M.: Modelování přestupu tepla ve výměnících – sbírka příkladů, VŠB-TU Ostrava, 2011

PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M.: Hydraulická zařízení strojů, VŠB-TU Ostrava, 2007, 123 s.

PAVLOK, B.: Potrubní systémy a armatury – část 1, VŠB-TU Ostrava, 2011, 81 s.

PAVLOK, B.: Základní konstrukční celky, VŠB-TU Ostrava, 2008, 42 s.

RAUTOVÁ, J.: Měření charakteristik paralelně a sériově řazených potrubí, VŠB-TU Ostrava, 2010.

RAUTOVÁ, J.: Měření silového účinku vodního paprsku, VŠB-TU Ostrava, 2010.

RAUTOVÁ, J.: Potrubní systémy a armatury – část 3, VŠB-TU Ostrava, 2011, 107 s.

FARNÍK, J., BONCZEK, P., KOZUBKOVÁ, M.: Laboratorní měření Taylorových vírů a jiných nestabilit vizualizací, VŠB-TU Ostrava, 2004.

Přehled vydaných skript

(dostupných v prodejně skript, nebo v knihovně VŠB-TU Ostrava)

1964

KOPÁČEK, J.: Hydraulické pohony hornických a hutnických strojů a zařízení. Skripta VŠB, 1964, 332 s.

NOSKIEVIČ, J.: Hydraulika. Skripta VŠB, 1964, 130 s.

NOSKIEVIČ, J.: Hydromechanika v příkladech: návody do cvičení. VŠB-TU Ostrava, 1964, 130 s.

1970

KOPÁČEK, J, SIVÁK, V., GLOMB, V.: Hydraulické mechanismy: návody pro výpočtová, laboratorní a konstrukční cvičení. VŠB-TU Ostrava, 1970, 455 s.

1972

JANALÍK, J.: Hydraulická a pneumatická doprava. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1972, 169 s.

1975

JANALÍK, J., NOSKIEVIČ, J., RÝC, Z., ŠŤÁVA, P.: Hydromechanika: (příručka pro cvičení). Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1975, 397 s.

1979

NOSKIEVIČ, J., ŠŤÁVA, P.: Zásobování hasivy. VŠB-TU Ostrava, 1979, 181 s.

1980

NOSKIEVIČ, J.: Hydromechanika. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1980, 159 s.

PAVLOK, B., SIVÁK, V.: Hydraulické mechanismy: příklady do cvičení. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1980. 166 s.

1983

KOPÁČEK, J.: Měření a zkoušení hydraulických prvků a systémů. Skripta SVŠT Bratislava, 1983, 128 s.

KOPÁČEK, J.: Syntéza hydraulických mechanismů. Skripta SVŠT Bratislava, 1983, 107 s.

1984

NOSKIEVIČ, J.: Potenciální proudění. VŠB-TU Ostrava, 1984, 89 s.

NOSKIEVIČ, J.: Potrubí a čerpadla: PSG Hydrogeologie. VŠB-TU Ostrava, 1984, 101 s.

RÝC, Z., PAVLOK, B.: Hydraulické pohony a jejich regulace. VŠB-TU Ostrava, 1984, 165 s.

1985

KOPÁČEK, J.: Pohony. Skripta. ČVUT v Praze, 1985, 156 s.

ŠŤÁVA, P.: Zásobování hasivy II: (stabilní hasící zařízení). VŠB-TU Ostrava, 1985, 67 s.

1986

NOSKIEVIČ, J., RÝC, Z., ŠŤÁVA, P., JANALÍK, J.: Mechanika tekutin: sbírka příkladů. VŠB-TU Ostrava, 1986, 214 s.

1987

NOSKIEVIČ, J., JANALÍK, J., RÝC, Z., ŠŤÁVA, P.: Mechanika tekutin: příručka pro laboratorní cvičení. VŠB-TU Ostrava, 1987, 153 s.

1989

PAVLOK, B., SIVÁK, V.: Provoz a údržba hydraulických mechanismů, VŠB-TU Ostrava, 1989, 93 s.

1990

KOPÁČEK, J.: Pneumatické mechanismy. Skripta VŠDS, 1990. 169 s.

KOPÁČEK, J.: Technická diagnostika hydraulických mechanismů, VŠB-TU Ostrava, 1990, ISBN 80-03-00308-3.

SIVÁK, V.: Projektování hydraulických systémů. Skript. VŠB-TU Ostrava, 1990. 331 s. ISBN 80-7078-037-1.

1992

JANALÍK, J.: Hydraulika v důlní těžbě. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1992. 180 s. ISBN 80-7078-115-7.

KOPÁČEK, J.: Pohony a převody. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1992. 168 s. ISBN 80-7078-137-8.

1994

KOPÁČEK, J. PAVLOK, B.: Tekutinové mechanismy, VŠB-TU Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-238-2.

1995

JANALÍK, J.: Měření tekutinových mechanismů. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1995, 152 s.

NOSKIEVIČ, J.: Dynamika tekutinových mechanismů. VŠB-TU Ostrava, 1995, 166 s., ISBN 80-7078-297-8.

ŠT’ÁVA, P., KOZUBKOVÁ, M.: Aplikovaná mechanika tekutin. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1995. 102 s.

1996

JANALÍK, J.: Hydraulická a pneumatická doprava – sbírka příkladů. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1996. 106 s.

KOPÁČEK, J.: Pneumatické mechanismy. Díl I, Pneumatické prvky a systémy. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1996. 265 s. ISBN 80-7078-306-0.

KOPÁČEK, J.: Mechanické a hydraulické převody: hydraulické převody. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1996. 179 s. ISBN 80-7078-413-X.

1997

KOPÁČEK, J.: Pneumatické mechanismy. Díl 2, Řízení pneumatických systémů. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1997. 88 s. ISBN 80-7078-498-9.

1999

JANALÍK, J.: Potrubní hydraulická a pneumatická doprava. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 1999. 194 s. ISBN 80-7078-595-0.

KOZUBKOVÁ, M., DRÁBKOVÁ, S., ŠŤÁVA, P.: Matematické modely nestlačitelného a stlačitelného proudění: metoda konečných objemů. VŠB-TU Ostrava, 1999, 106 s., ISBN 80-7078-709-0.

ŠŤÁVA, P.: Zásobování hasivy. SPBI Ostrava, 1999, 176 s., ISBN 80-86111-40-7.

2000

KOPÁČEK, J.: Pohony a převody. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 2000. 221 s. ISBN 80-7078-806-2.

2002

DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z mechaniky tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2002, 141 s., ISBN 80-248-0039-X.

JANALÍK, J., ŠŤÁVA, P.: Mechanika tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2002, 125 s., ISBN 80-248-0038-1.

 2003

KOPÁČEK, J., ŽÁČEK, M.: Pneumatické zařízení strojů. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0442-5.

KOZUBKOVÁ, M.: Sylabus – Aplikovaná mechanika, VŠB-TU Ostrava, 2003.

2004

FARNÍK, J., BONCZEK, P., KOZUBKOVÁ, M.: Laboratorní měření Taylorových vírů a jiných nestabilit vizualizací, VŠB-TU Ostrava, 2004.

KOPÁČEK, J., ŽÁČEK, M.: Cvičení z řízení pneumatických systémů. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 2004. 93 s. ISBN 80-248-0692-4.

2005

GOLKA, M., KOZUBKOVÁ, M.: Návod pro laboratorní cvičení – hydrodynamická spojka, VŠB-TU Ostrava, 2005.

KOPÁČEK, J. PAVLOK, B.: Tekutinové mechanismy, VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0586-0.

KOZUBKOVÁ, M.: Dynamika hydraulických systémů, VŠB-TU Ostrava, 2005.

KOZUBKOVÁ, M.: Žárový anemometr, VŠB-TU Ostrava, 2005.

PAVLOK, B.: Hydraulické prvky a systémy. Díl 1, Kapaliny v hydraulických mechanismech, hydrostatické převodníky. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 2005. 154 s. ISBN 80-248-0857-9.

2006

HRUŽÍK, L., KOZUBKOVÁ, M.: Dynamika tekutinových mechanizmů – návody do cvičení, VŠB-TU Ostrava, 2006.

HRUŽÍK, L.: Vzorové úlohy do cvičení, dynamika tekutinových mechanizmů, VŠB-TU Ostrava, 2006.

JANALÍK, J.: Měření turbulentních fluktuací rychlosti, VŠB-TU Ostrava, 2006.

ŠŤÁVA, P., PAVLOK, B.: Mazací technika. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 2006. 72 s. ISBN 80-248-1000-X.

2007

DRÁBKOVÁ, S. a kol.: Mechanika tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1508-4.

HRUŽÍK, L.: Návody do cvičení Experimentální stanovení pulzujícího průtoku měřením tlakové diference na cloně, VŠB –TU Ostrava, 2007.

KOZUBKOVÁ, M. a kol.: Mechanika tekutin – návody pro laboratorní cvičení, VŠB-TU Ostrava, 2007.

PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M.: Hydraulická zařízení strojů, VŠB-TU Ostrava, 2007.

PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M., KOPÁČEK, J., ŽÁČEK, M.: Hydraulika a pneumatika, VŠB-TU Ostrava, 2007.

2008

BOJKO, M.: Návody do cvičení „Modelování proudění“ – Fluent, VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1909-9.

BOJKO, M., KOZUBKOVÁ, M., RAUTOVÁ, J.: Základy hydromechaniky a zásobování hasivy. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7385-033-3.

DVOŘÁK, L., ŽÁČEK, M.: Automation studio – učební opora předmětu Pneumatická zařízení a strojů, VŠB-TU Ostrava, 2008.

HRUŽÍK, L.: Experimentální úlohy v tekutinových mechanizmech, VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1912-9.

KOZUBKOVÁ, M.: Modelování proudění tekutin Fluent, CFX, VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1913-6.

JANALÍK, J.: Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1910-5.

JANALÍK, J.: Hydrodynamika a hydrodynamické stroje, VŠB-TU Ostrava, 2008.

JANALÍK, J.: Obtékání a odpor těles, VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1911-2.

PAVLOK, B.: Hydraulické prvky a systémy. Díl 2, Řídicí prvky hydrostatických systémů, příslušenství hydrostatických obvodů. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 2008. 140 s. ISBN 978-80-248-1827-6.

PAVLOK, B.: Základní konstrukční celky, VŠB-TU Ostrava, 2008.

 2009

BLEJCHAŘ, T.: Návody do cvičení „Využití počítačů v oboru“, VŠB-TU Ostrava, 2009.

BLEJCHAŘ, T.: Návody do cvičení „Modelování proudění“ – CFX, VŠB-TU Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-2050-7.

KOZUBKOVÁ, M.: Simulace a modelování hydraulických systémů, VŠB-TU Ostrava, 2009.

RAUTOVÁ, J.: Zásobování hasivy: návody do cvičení. VŠB-TU Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-2142-9.

2010

BLEJCHAŘ, T., DRÁBKOVÁ, S.: Návody do cvičení “Čerpací technika a potrubí”, VŠB-TU Ostrava, 2010, ISBN 978-80-248-2205-1.

DRÁBKOVÁ, S.: Doprava kapalin, VŠB-TU Ostrava, 2010.

DVOŘÁK, L.: Vlastnosti tekutin, VŠB-TU Ostrava, 2010.

KOZUBKOVÁ, M., RAUTOVÁ, J.: Inovace předmětu modelování a simulace pro rozvoj ve vývoji a výzkumu. VŠB-TU Ostrava, 2010, ISBN 978-80-248-2719-3.

JANALÍK, J.: Potrubní hydraulická a pneumatická doprava – Rozšířené a upravené vydání, VŠB-TU Ostrava, 2010.

JANALÍK, J.: Viskozita tekutin a její měření, VŠB-TU Ostrava, 2010.

RAUTOVÁ, J.: Měření charakteristik paralelně a sériově řazených potrubí, VŠB-TU Ostrava, 2010.

RAUTOVÁ, J.: Měření silového účinku vodního paprsku, VŠB-TU Ostrava, 2010.

2011

DRÁBKOVÁ, S.: Potrubní systémy a armatury – část 2, VŠB-TU Ostrava, 2011, 249 s., ISBN 978-80-248-2518-2.

KOZUBKOVÁ, M., BLEJCHAŘ, T., BOJKO, M.: Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti, VŠB-TU Ostrava, 2011, ISBN 978-80-248-2491-8.

KRUTIL, J., KOZUBKOVÁ, M.: Modelování přestupu tepla ve výměnících – sbírka příkladů, VŠB-TU Ostrava, 2011, ISBN 978-80-248-2712-4.

JANALÍK, J.: Kalová čerpadla pro čerpání suspenzí, VŠB-TU Ostrava, 2011, ISBN 978-80-248-2717-9.

PAVLOK, B.: Potrubní systémy a armatury – část 1, VŠB-TU Ostrava, 2011, 249 s, ISBN 978-80-248-2518-2.

RAUTOVÁ, J.: Potrubní systémy a armatury – část 3, VŠB-TU Ostrava, 2011.

2012

BLEJCHAŘ, T.: Turbulence Modelování proudění – CFX, VŠB-TU Ostrava, 2012, ISBN 978-80-248-2606-6.

BOJKO, M.: 3D proudění – Ansys Fluent učební text, VŠB-TU Ostrava, 2012, ISBN 978-80-248-2607-3.

HRUŽÍK, L.: Měření veličin v hydraulice s využitím přístroje Hydrotechnik, VŠB-TU Ostrava, 54 s., 2012.

HRUŽÍK, L.: Měření viskozity pomocí viskozimetru Brookfield, VŠB-TU Ostrava, 11 s. 2012.

2014

JANALÍK, J.: Čerpací systémy s dávkovačem, VŠB-TU Ostrava, 2014.

2016

KOZUBKOVÁ, M., BOJKO, M.: Modelování přestupu tepla ve výměníku – návod, VŠB-TU Ostrava, 2016.

Monografie pracovníků katedry

KOPÁČEK, J.: Hydraulické pohony hornických strojů. SNTL Praha, 1961.

NOSKIEVIČ, J.: Vřetenová čerpadla. SNTL Praha, 1961, 301 s.

KOPÁČEK, J.: Hydraulische Atriebe an Bergbaumaschinen. VEB Verlag Leipzig, 1964.

NOSKIEVIČ, J.: Proudění v mezerách rotačních objemových čerpadel a motorů a jejich charakteristiky. Rozpravy ČSAV 1964, seš.3, roč.74, řada technických věd, 73 s.

NOSKIEVIČ, J.: Kavitace. Academia Praha, 1969, 278 s.

PIVOŇKA J. a kol.: Příručka hydraulických pohonů, SNTL Praha 1969, (spoluautor prof. KOPÁČEK).

KUPKA, F., HRBEK, J., JANALÍK, J.: Hydraulická doprava v potrubí. SNTL Praha, 1970, 307 s.

KOPÁČEK, J.: Hydrostatické převodové mechanismy. SNTL Praha, 1986.

NOSKIEVIČ, J., a kol.: Mechanika tekutin. SNTL/ALFA Praha, 1987, 354 s.

PIVOŇKA, J., a kol.: Tekutinové mechanismy. Příručka. SNTL Praha, 1987, (spoluautor prof. KOPÁČEK).

NOSKIEVIČ, J., a kol.: Kavitace v hydraulických strojích a zařízeních. SNTL Praha, 1990.

KOPÁČEK, J.: Technická diagnostika hydraulických mechanismů. SNTL Praha, 1991.

ŠŤÁVA, P.: Turbulence a ekologické úlohy. VŠB-TU Ostrava 1998, 235 s., ISBN 80-7078-555-1

KOZUBKOVÁ, M.: Matematické modely kavitace a hydraulického rázu. VŠB-TU Ostrava 2009, 130 s., ISBN 978-80-248-2043-9.