Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
17. listopadu 2172/15, 7. patro, budova A
708 00 Ostrava - Poruba
telefon: 59 732 1284, e-mail: zuzana.bezrucova@vsb.cz

Zaměstnanci

Vedení katedry

Osoba Telefon Adresa
doc. Dr. Ing. Hružík Lumír
Vedoucí útvaru (338)
Akademický pracovník (338)
+420 596 994 384 A748, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Bojko Marian, Ph.D.
zástupce vedoucího (338)
Odborný asistent (338)
+420 596 994 385
Ing. Dvořák Lukáš, Ph.D.
Tajemník (338)
Odborný asistent (338)
+420 596 994 314 A729, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Bezručová Zuzana
sekretářka (338)
+420 596 991 284 A746, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
Ing. Adamec Jan
Interní doktorand (338)
+420 596 994 268
Ing. Birke Marek +420 596 994 268
doc. Ing. Blejchař Tomáš, Ph.D.
Odborný asistent (338)
Kmenový zaměstnanec (96230)
+420 596 994 385
+420 596 999 584
Dr. Ing. Bova Miroslav
Odborný asistent (338)
+420 596 994 262 E306, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Brzezina Petr +420 596 994 268
Ing. Bureček Adam, Ph.D.
Odborný asistent (338)
+420 596 994 492
Bureček Zdeněk
Zaměstnanec (338)
+420 596 994 308
doc. Ing. Drábková Sylva, Ph.D.
Akademický pracovník (338)
+420 596 994 386
Ing. Dýrr Filip
Interní doktorand (338)
+420 596 994 492
Ing. Fojtášek Kamil, Ph.D.
Odborný asistent (338)
+420 596 994 270 E309, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Hertl Lukáš +420 596 994 268
Ing. Jablonská Jana, Ph.D.
Odborná asistentka (338)
+420 596 994 269 A731, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Janalík Jaroslav, CSc.
Emeritní profesor (338)
+420 596 994 383
Ing. Kolář David
Interní doktorand (338)
+420 596 994 492
prof. RNDr. Kozubková Milada, CSc.
Emeritní profesor (338)
+420 596 993 342
Ing. Látal Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (440)
Zaměstnanec (338)
+420 596 994 262
+420 596 995 845
Ing. Ledvoň Marian, Ph.D.
Zaměstnanec (338)
+420 596 994 492
Ing. Polášek Tomáš, Ph.D.
Zaměstnanec (338)
+420 596 994 492
Ing. Stonawski Erik, Ph.D.
Odborný asistent (338)
+420 596 994 262
doc. Ing. Vašina Martin, Ph.D.
Akademický pracovník (338)
+420 596 995 210 A729, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

Laboratoře

Místnost Telefon Adresa
Laboratoř E306 (338) +420 596 994 262 E306, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Laboratoř N108 (338) +420 596 991 618 N108, Studentská 11 (mapa)
Laboratoř vyuková (338) +420 596 994 308 G226, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Počítačová učebna (338) +420 596 993 257 D403, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
M325 (338) +420 596 994 224 M325, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba