Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
17. listopadu 2172/15, 7. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba
telefon: 59 732 1284, e-mail: barbora.uhrova@vsb.cz

vlastní webové stránky: www.338.vsb.cz

Zaměstnanci

Vedení katedry

Osoba Telefon Adresa
doc. Dr. Ing. Hružík Lumír
Vedoucí útvaru (338)
Akademický pracovník (338)
lumir.hruzik@vsb.cz +420 597 324 384 A 748 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Bojko Marian, Ph.D. marian.bojko@vsb.cz +420 597 324 385
Ing. Dvořák Lukáš, Ph.D.
Tajemník (338)
Odborný asistent (338)
lukas.dvorak@vsb.cz +420 597 324 314 A 729 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Uhrová Barbora barbora.uhrova@vsb.cz +420 597 321 284
+420 597 325 328

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Blejchař Tomáš, Ph.D. tomas.blejchar@vsb.cz +420 597 324 385
+420 597 329 584
Dr. Ing. Bova Miroslav
Odborný asistent (338)
miroslav.bova@vsb.cz +420 597 324 262 E 306 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Brzezina Petr petr.brzezina.st@vsb.cz +420 597 324 268
Ing. Bureček Adam, Ph.D. adam.burecek@vsb.cz +420 597 325 210
doc. Ing. Drábková Sylva, Ph.D. sylva.drabkova@vsb.cz +420 597 324 386
Ing. Dýrr Filip filip.dyrr@vsb.cz +420 597 324 492
Ing. Fojtášek Kamil, Ph.D.
Odborný asistent (338)
kamil.fojtasek@vsb.cz +420 597 324 270 E 309 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Jablonská Jana, Ph.D.
Odborná asistentka (338)
jana.jablonska@vsb.cz +420 597 324 269 A 731 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Janalík Jaroslav, CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz +420 597 324 383
prof. Ing. Kopáček Jaroslav, CSc. jaroslav.kopacek@vsb.cz +420 597 323 343
prof. RNDr. Kozubková Milada, CSc. milada.kozubkova@vsb.cz +420 597 323 342
Ing. Látal Jan, Ph.D.
Zaměstnanec (338)
Zaměstnanec (440)
jan.latal@vsb.cz +420 597 324 262
+420 597 325 845
E 306
EA 240
Ing. Ledvoň Marian marian.ledvon@vsb.cz +420 597 324 492
Ing. Marcalík Patrik patrik.marcalik@vsb.cz +420 597 324 268
Ing. Mořkovská Veronika veronika.morkovska@vsb.cz +420 597 324 492
doc. Ing. Pavlok Bohuslav, CSc. bohuslav.pavlok@vsb.cz +420 597 324 382
Ing. Polášek Tomáš tomas.polasek@vsb.cz +420 597 324 492
Sitek Arnošt arnost.sitek@vsb.cz +420 597 324 308
Ing. Stonawski Erik, Ph.D. erik.stonawski@vsb.cz +420 597 324 262
doc. Ing. Vašina Martin, Ph.D.
Akademický pracovník (338)
martin.vasina@vsb.cz +420 597 325 210 A 729 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Žáček Miloslav miloslav.zacek@vsb.cz +420 597 324 224

Laboratoře

Místnost Telefon Adresa
Laboratoř E306 (338) +420 597 324 262 E 306, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř N108 (338) +420 597 321 618 N 108, Studentská 11 (mapa) (mapa)
Ostrava-Poruba
Laboratoř vyuková (338) +420 597 324 308 G 226, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Počítačová učebna (338) +420 597 323 257 D 403, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
+420 597 324 224 M 325, 17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba