Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

2015

ČAJKA, Radim, Martin CHALUPA, Jiří FRIES, Karel FRYDRÝŠEK, Dana HORÁKOVÁ, Jaroslav JOŘENEK, Richard KLUČKA, Tomáš KUBÍN, Šárka MICHENKOVÁ, Marek NIKODÝM, Luboš PEČENKA, David SEKANINA, Milan SIVERA, Günther THEISZ, Oldřich UČEŇ, Jaroslav ZAPOMĚL, Jiří BUČEK, Ivan NĚMEC, Radoslav RUSINA, Milan HLUZÁK, Igor TOMÁŠIK, Jen-San CHEN, Yuon-Tai LI, Tomáš FICKER, Lumír MIČA, Marek FOGLAR, Jan KRČÍN, Jan ŘEZNÍČEK, Pavel GRONÁT, Jiří V. HORÁK, Roland JANČO, Monika KOVÁČOVÁ, Norbert JENDŽELOVSKÝ, Katarína TVRDÁ, Vladimír JEČMÍNEK, Leopold PLEVA, Marcin Marek KAMIŃSKI, Roman KOIŠ, Jitka MACHALOVÁ, David PUSTKA, Svetlana VELKOVA LILKOVA-MARKOVA, Dimitar SENKOV LOLOV, Pavel MAŇAS, Stanislav SYSALA a Luboš ŽILKA. Structures Rested on Elastic Foundation. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-248-3238-8. [Detail]
GONDEK, Horst a Ján PINKA. Stroje pro těžbu a zpracování ropy a zemního plynu. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3873-1. [Detail]

2013

FRYDRÝŠEK, Karel, Jiří LENERT, Richard KLUČKA, Oldřich UČEŇ, Tomáš KUBÍN, Jaroslav JOŘENEK, Günther THEISZ, Zora JANČÍKOVÁ, Pavol KOŠTIAL, Vladimír KOMPIŠ, Mariana KUFFOVÁ, Peter DROPPA, Zuzana MURČINKOVÁ, Leopold PLEVA, Vladimír JEČMÍNEK a Luboš ŽILKA. Composite Materials in Theory and Practice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3239-5. [Detail]
GONDEK, Horst a Jiří NERUDA. Řešení problematiky bezpečnosti řetězů pojezdových systémů Dynaride a Dynatrack u dobývacích kombajnů. Lędziny: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2013. 78-85 s. ISBN 978-83-936657-0-9. [Detail]
ČAJKA, Radim, Martin CHALUPA, Jiří FRIES, Karel FRYDRÝŠEK, Dana HORÁKOVÁ, Jaroslav JOŘENEK, Richard KLUČKA, Tomáš KUBÍN, Šárka MICHENKOVÁ, Marek NIKODÝM, Luboš PEČENKA, David SEKANINA, Milan SIVERA, Günther THEISZ, Oldřich UČEŇ, Jaroslav ZAPOMĚL, Jiří BUČEK, Ivan NĚMEC, Radoslav RUSINA, Milan HLUZÁK, Igor TOMÁŠIK, Jen-San CHEN, Yuon-Tai LI, Tomáš FICKER, Lumír MIČA, Marek FOGLAR, Jan KRČÍN, Jan ŘEZNÍČEK, Pavel GRONÁT, Jiří V. HORÁK, Roland JANČO, Monika KOVÁČOVÁ, Norbert JENDŽELOVSKÝ, Katarína TVRDÁ, Vladimír JEČMÍNEK, Leopold PLEVA, Marcin Marek KAMIŃSKI, Roman KOIŠ, Jitka MACHALOVÁ, Svetlana VELKOVA LILKOVA-MARKOVA, Dimitar SENKOV LOLOV, Pavel MAŇAS, Stanislav SYSALA a Luboš ŽILKA. Handbook of Structures on Elastic Foundation. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3238-8. [Detail]
JURMAN, Josef a Jiří FRIES. Úspěšnost na trhu práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2990-6. [Detail]