Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Design aerodynamických bočních ochran proti podjetí návěsu
(The Design of Some Aerodynamic Side Barriers Against the Semi-Trailer Underrun)
Bc. Jakub Holánik MgA. Petr Nenička Bakalářská
Design tepelného čerpadla
(The Design of a Heat Pump )
Bc. Tereza Bílková MgA. Petr Nenička Bakalářská
Design veřejného osvětlení
(The Public Lighting Design)
Jan Gádoci MgA. Petr Nenička Bakalářská
Design zahradního sekacího traktoru Wisconsin – model W36
(The Design of the Wisconsin Garden Lawn Tractor – Model W36)
Bc. Jarmil Hlaváč MgA. Petr Nenička Bakalářská
Design zvětšovacího přístroje pro černobílou fotografii
(The Design of an Enlarger for Black and White Photography)
Bc. Lucie Vlčková MgA. Petr Nenička Bakalářská
Kinematická páka sedadlového systému pro výškové nastavení polohy
(Kinematic Seat System Lever for Height Adjustment)
Bc. Jiří Kowalik Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Konstrukční návrh posuvného stolu s přímým pohonem
(Structural Design of a Sliding Table with Direct Drive)
Bc. Matěj Křiva Ing. Lukáš Kudrna Bakalářská
Konstrukční návrh pracoviště pro demontáž a analýzu modulů
(Design of the Workplace for Module Disassembly and Analysis)
Bc. Ondřej Hurta Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstrukční návrh šnekového dopravníku
(Design of the Screw Conveyor)
Bc. František Ševčík Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstrukční návrh testovacího přípravku výklopného zařízení skipu
(Design of The Testing Device for Skip Unloading Equipment )
Ing. Petr Malčík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh točny válečkového dopravníku
(Structural Design of the Roller Conveyor Turntable)
Bc. Jakub Pavlín Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Manipulační ruka výměníku nástrojů
(Tool Changer Handling Arm)
Bc. Karel Čech Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Návrh a údržba mazání kolejnicového dopravníku
(Rail Conveyor Lubrication Design and Maintenance)
Bc. Richard Nachtigal Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Návrh montážního přípravku
(Assembly Fixture Design)
Bc. Zdeněk Nevím doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Návrh nákladního jízdního kola
(Design of Cargobike)
Bc. Lukáš Sznapka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh pojezdového mechanismu čelního krytu obráběcího stroje
(Travel Mechanism Design of the Working Machine Front Cover)
Bc. Adam Komárek Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh poloautomatické děrovačky hliníkových profilů
(Design of Semi-automatic Drilling Machine for Aluminium Profiles)
Bc. Jan Majer Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh pracoviště pro řezání závitů
(Design of a Workplace for Cutting Threads)
Bc. Erik Bartoň Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh testovacího zařízení pro mechanickou ucpávku
(Design of a Testing Device for Mechanical Seal )
Bc. Dominik Kovařčík Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh zařízení pro trhací zkoušku
(Design of Equipment for Tensile Test)
Bc. Jan Procházka Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Obslužné manipulační zařízení
(Handling Equipment )
Bc. Michal Mazáč doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Omezení NVH na sedadlové struktuře
(NVH Suppression on Car Seat Structure)
Bc. Dominik Jahn Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Polohovací zařízení pro svařování
(Positioning Device for Welding)
Bc. Petr Hlavica Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Posilovací věž
(Multifunctional Gym Station)
Bc. Zdeněk Vacek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Posouzení technického stavu a renovace motocyklu ČZ 150c
(The Assessment of Technical Condition and Renovation of the ČZ 150c Motorcycle)
Bc. Tomáš Řeha Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Renovace vibračního třídiče kameniva
(Renovation of Vibrating Stone Screener)
Bc. Lukáš Fifka doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Technická diagnostika klíčového výrobního zařízení
(Technical Diagnostics of Main Manufacturing Machine)
Bc. Jakub Sklenář Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Technická diagnostika větrné turbíny
(Technical Diagnostics of the Wind Turbine)
Bc. Marek Bolf Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Tester zámků s lineárním posuvem pro zrychlený životnostní test
(Latch Tester with Linear Movement for Accelerated Durability Test )
Bc. Adam Zátopek Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Úprava vrat skladovací věže
(Modification of Storage Tower Doors)
Bc. Dominik Polák Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Vibrodiagnostika klíčového strojního zařízení
(Vibrodiagnostics of a Key Mechanical Device)
Bc. David Krmela Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Zdvižný výklopník
(Lifting Tipper)
Bc. Petr Adámek doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Analýza teleskopického mechanismu malého zakládače
(Analysis of the Telescopic Mechanism of a Small Stacker)
Ing. Petr Kádě doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Design exteriérového prvku automobilu pro systém virtuálních zpětných zrcátek
(The Design of a Car Exterior Element for a Virtual Rear-view Mirror System)
Ing. Martin Zetocha MgA. Petr Nenička Diplomová
Konstrukce hydraulického drtiče
(Design of Hydraulic Crusher)
Bc. Martin Glogar doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh dopravního zařízení
(Design of Transport Equipment)
Ing. Daniel Hořín Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Konstrukční návrh pojezdového kola modulárního zemědělského robota
(Wheel Design of a Modular Agricultural Robot)
Bc. Symeon Denis Sitek Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Konstrukční řešení odpojitelného stabilizátoru
(Design of the Detachable Stabilizer)
Bc. Daniel Gacek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Navíječ kabelů
(Cable Reel)
Bc. Ondřej Popelka doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh kuželového drtiče
(Design of Cone Crusher)
Bc. Jakub Janáček doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Diplomová
Návrh nástupu strojvedoucího do železničního vozidla
(Design of the Driver's Entry Into the Railway Vehicle)
Bc. Daniel Urbánek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh otočného zvedáku k přesouvání palet
(Design of a Rotary Jack for Moving Pallets)
Bc. Daniel Hynar Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Návrh řešení madla interiéru s aditivní funkcionalitou
(Design of Interior Handle with Additive Functionality)
Bc. Petr Pastyřík doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh zařízení pro dělení ocelových lan a bowdenů
(Design of Equipment for Steel Ropes and Bowden Cables Cutting)
Bc. Ing. Vojtěch Matyášek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Odvíječ pro paragliding
(Payout Winch for Paragliding)
Bc. Marek Švacha doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Optimalizace předního nakladače pro malotraktory Iseki
(Front Loader Optimization for Iseki Mini Tractors)
Bc. René Pavlík Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Využití diagnostických metod při vývoji mechanických plynových ucpávek kompresorů
(Development of Dry Gas Seals for Compressor Using Diagnotic Methods)
Ing. Pavla Karbanová Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Využití metod technické diagnostiky při rekonstrukci rozválcovacího stroje
(The Application of Technical Diagnostic Methods for Reconstruction of Ring Rolling Machine)
Bc. Lukáš Vozdek Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro automatickou výměnu a zakládání forem do manipulačních vozíků
(Equipment for Automatic Exchange and Loading of Molds into Handling Carts)
Bc. Vojtěch Bartl doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Zařízení pro zatírání pružin
(Spring Coating Device)
Bc. Jan Zápařka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Zhodnocení technického stavu motocyklu Indian Scout 37
(Evaluation of Technical Condition of the Motorcycle Indian Scout 37)
Ing. Tomáš Navrátil Ing. Lukáš Kudrna Diplomová
Analýza průběhu provozního zatížení vstupních pastorků převodové skříně pohonu kolesa na rýpadle KU 800
(Analysis during the operation load input transmission housing gear wheel of the drive wheel excavator KU 800)
Ing. Jiří Kolman, Ph.D. prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Disertační
Ekologizace konstrukčního provedení pásových dopravníků na lomech
( Ecologization of structural design of belt conveyors at quarries )
Ing. et Ing. Petr Kunz, Ph.D. doc. Ing. František Helebrant, CSc. Disertační
Řešení problematiky snížení hlučnosti tratí pásových dopravníků
(To solve the problem of noise reduction of track conveyors)
Ing. Daniel Boháč, Ph.D. prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Disertační

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza konstrukce, funkce a výrobních technologií nábojnic malorážového střeliva pro ruční zbraně
(Design, Function and Production Technologies Analysis of Cartridge Cases of Small Arms Ammunition)
František Synák doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Analýza plynulých převodovek
(Analysis of Continuously Variable Gearboxes)
Bc. Adam Kolář doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Aplikace metod technické diagnostiky pro kontrolu stavu ložiska
(Application of Technical Diagnostic Methods for Bearing Condition Control)
Bc. Viktor Stolarz Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Design přední kapotáže pro přestavbu motocyklu Indian na doručování zásilek
(The Design of a Front Fairing for the Conversion of an Indian Motorcycle for the Delivery of Consignments)
Bc. Marek Holub MgA. Petr Nenička Bakalářská
Design přepravních kufrů pro přestavbu motocyklu Indian na doručování zásilek
(The Design of some Transport Cases for the Conversion of an Indian Motorcycle for the Delivery of Consignments)
Bc. Martin Fries MgA. Petr Nenička Bakalářská
Design zahradního sekacího traktoru Wisconsin – model W29
(The Design of the Wisconsin Garden Lawn Tractor – Model W29)
Bc. Filip Baránek MgA. Petr Nenička Bakalářská
Inovace pružinového jištění stroje Triton II
(Innovation of Spring Protection for Machine Triton II)
Bc. Patrik Haas Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh lafetového poklopu
(Structural Design of a Manhole Cover)
Bc. Václav Jakubík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh olejového čerpadla
(Oil Pump Design)
Bc. Daniel Kaminský doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh sázecího stroje
(The Design of Plating Machine )
Bc. Václav Janek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční úpravy komponent malého dílenského soustruhu
(Design Modifications of Components for a Small Workroom Lathe)
Bc. Martin Herman Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Lapovací stroj pro zpětné klapky v provedení kov/kov
(Lapping Machine for Non-Return Valves in Metal/Metal Design)
Bc. Vojtěch Jesionka doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Mechanické zdvihací zařízení
(Mechanical Lifting Equipment)
Bc. Tomáš Vinkler Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Možnosti oprav dílů karoserie historických vozidel
(Possibilities of Body Parts Repairs of Historical Vehicles)
Bc. Vojtěch Roček Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Návrh a optimalizace mechanismu řízení vozidla Formula Student
(Design and Optimization of the Formula Student Steering Mechanism )
Bc. Mariusz Grzebień doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Návrh nakládací plošiny pro nakládku kamionů
(Design of a Lading Platform for Trucks Loading)
Bc. Tomáš Gulec doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Návrh otočné jeřábové drážky
(Rotating Crane Slot Design)
Bc. Denisa Wardasová Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Návrh vhodných metod tribodiagnostiky na stěžejní zařízení linky pro výrobu valivých ložisek
(A Proposal of Suitable Tribology Diagnostics Methods for Machinery on a Roller Bearing Production Line)
Bc. Vojtěch Chudoba Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Návrh zařízení pro odvlhčování medu
(Design of Equipment for Honey Dehumidification)
Bc. Jan Horelica Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh zařízení pro vynášení kalů
(Design of Equipment for Sludge Removal)
Bc. Stanislav Chytil doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Přípravek pro ruční ohyb vlnovce ve vlnách
(Tool Device for Manual Bending of Bellows in Waves)
Bc. Miroslav Zeisberger Ing. Lukáš Kudrna Bakalářská
Rám čelního skla kolejových vozidel pro osobní dopravu
(Windshield Frame of Rail Vehicle for Passenger Transport)
Bc. David Pilch Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Svařovací polohovadlo
(Welding Positioner)
Bc. Tomáš Valenta Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Technická diagnostika a údržba klíčového zařízení firmy
(Technical Diagnostics and Maintenance of a Crucial Manufacture Machine)
Bc. Martin Flusek Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Technická diagnostika obráběcích strojů Dugard 760
(A Technical Diagnosis of the Dugard 760 Machine Tool Range)
Bc. Petr Bachura Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Tepelný stres technického konopí pod umělým osvětlením
(Heat Stress of Hemp Cannabis Indoor)
Bc. Petr Češík Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Testovací zařízení součinitele tření ocelových lan
(Steel Rope Friction Coefficient Test Equipment )
Bc. Martin Příhoda doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bakalářská
Užití technické diagnostiky na klíčovém zařízení koksovny
(Using Technical Diagnostic on Important Coking Plant Device)
Bc. František Žeravčík Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Zásobník nástrojů
(Magazine of Tools)
Martin Folta Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Aplikace metod technické diagnostiky pro určení technického stavu zemních strojů
(Application of Technical Diagnostics for Identification of Technical Quality of Ground Machines)
Bc. Jakub Brojáč Ing. David Šeděnka, Ph.D. Diplomová
Aplikace metod technické diagnostiky ve slévárenském provozu
(Application of Technical Diagnostics in Metal Casting Facility)
Bc. Vojtěch Kelnar Ing. David Šeděnka, Ph.D. Diplomová
Aplikace online systému na hydraulická čerpadla pohonu lisovacích zařízení
(Application of the Online System on Hydraulic Pumps Driving Press Equipment)
Bc. Erik Dobiáš Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Inovace systému pro monitoring hydraulických čerpadel
(Innovation of Monitoring System for Hydraulic Pumps)
Bc. Jakub Bedry Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Konstrukce dvoutaktního motoru Jawa 175
(Construction of a Two-Stroke Jawa 175 Engine)
Ing. Michal Piňos Ing. Lukáš Kudrna Diplomová
Konstrukční návrh CNC frézky
(Design of CNC Milling Machine)
Bc. Michal Havlíček Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Manipulátor pro mazání zápustky
(Manipulator for Die Lubrication)
Ing. Martin Štefek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Manipulátor rámů podvozků kolejových vozidel
(Rail Vehicle Bogie Frame Manipulator)
Ing. Tomáš Černík Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Multiparametrická diagnostika finálnych valcovacích blokov za účelom nasadenia prediktívnej údržby
(Multiparametric Diagnostics of Final Rolling Blocks for the Purpose of Predictive Maintenance)
Bc. Zdenko Stuľák Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Nasazení tribodiagnostiky v provozu zemědělské techniky
(Deployment of Tribodiagnostics in the Operation of Agricultural Machinery)
Bc. Filip Kaczmarczyk Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Návrh a dispozice zpětného zrcátka
(Design and Layout of a Rear-View Mirror)
Bc. Alexandr Skotnica doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh airsoftové zbraně
(Airsoft Weapon Design)
Bc. Daniel Bugel doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh a optimalizace kinematiky vozidla Formula Student
(Design and Kinematics Optimization of Formula Student Vehicle)
Ing. Dávid Srníček Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Navrh elektrického stohovacího a destohovacího zařízení pro euro palety
(Design of Electric Stacking and Destacking Equipment for Euro Pallets)
Bc. Petr Hykel doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh korečkového elevátoru
(Design of Bucket Elevator)
Bc. Michal Knop Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Návrh nosné konzoly sedadel železničních vozů
(Design of the Support Bracket For Railway Carriage Seats)
Bc. Jakub Šajtar doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh pracoviště pro montáž rotorů asynchronních elektromotorů a návrh manipulačního efektoru
(Design of a Workplace for the Rotors Assembly of Asynchronous Electric Motors and Manipulation Effector Design)
Bc. Vojtěch Urbačka doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh řešení interiéru vysokorychlostního vozidla
(Interior Design of a High-Speed Vehicle)
Bc. Anna Nezdařilová Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Návrh výklopného schůdku
(Design of a Folding Step)
Ing. Vojtěch Sikora doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh vysokozdvižného zařízení za malotraktor
(Design of a Forklift for a Small Tractor)
Bc. Libor Pavlík Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Návrh zařízení pro automatickou paletizaci krabic
(The Design of Device for Automatic Palettization of Packages)
Ing. Patrik Debrecký Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Návrh zařízení pro manipulaci s peletami
(Design of Pellets Handling Equipment)
Bc. Vojtěch Černoch doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh zařízení pro odklízení sněhu
(Design of Equipment for Snow Removal)
Ing. Dominik Panáček Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Návrh zdvižného a posuvného zařízení pro magnetizační jho
(Design of Lifting and Sliding Device for Magnetizing Yoke)
Ing. Kamila Sehnalová Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Nedestruktivní testování svarových spojů
(Non-Destructive Testing of Welded Joints)
Bc. Marek Hutař Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Sklopné plošiny pro testování autobusů převrácením
(Tilting Platforms for Testing Buses by Overturning)
Ing. Petr Holcner Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Vyhrabávací vůz
(Paddle Feeder)
Bc. Weronika Černochová Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Optimalizace bodového LED světla
(Optimization of LED spot light)
Ing. Radim Dittrich doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Disertační
Vývoj možných metodik údržby plunžrových čerpadel s využitím technické diagnostiky
(Development of Possible Maintenance of Plunger Pumps Methodology Using Technical Diagnostics)
Ing. David Šeděnka, Ph.D. doc. Ing. František Helebrant, CSc. Disertační
Výzkum problematiky plnění objektů vyrobených metodou FDM
(Research into the problematics of filling objects produced by the FDM method)
Ing. Jiří Mlčoch doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Disertační

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace metod technické diagnostiky na rozválcovací stroj
(Application of Technical Diagnostic Methods for Ring Rolling Machine)
Bc. Lukáš Vozdek Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Design sběrného zařízení pro bioodpad
(The Design of a Biowaste Collection Facility)
Ing. Martin Zetocha MgA. Petr Nenička Bakalářská
Design zařízení pro posilování v domácích podmínkách
(The Design of Equipment for Strengthening in Domestic Conditions)
Bc. Roman Kment MgA. Petr Nenička Bakalářská
Konstrukce míchacího zařízení
(Design of Mixing Equipment)
Bc. Lukáš Štercl doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce přípravku pro vytloukání lakovacích háčků
(Tool Design for Hammering Out of Varnishing Hooks )
Bc. Tadeáš Zemančík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh otočného ramene jeřábu za malotraktor
(Design of a Rotating Crane Arm for a Small Tractor)
Bc. René Pavlík Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstrukční návrh závěsného pojezdu pro práce ve výškách
(Design of a Hinge Carriage for Work at Heights)
Bc. Vojtěch Krakowka Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Manipulátor pro vertikální vychlazovací komoru
(Manipulator for Vertical Cooling Chamber)
Bc. Ondřej David Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh konstrukce dělícího přístroje
(Design of Cutting Machine)
Bc. Michael Jandák doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh nástupu do vozu
(Design of Access to Railway Carriage )
Bc. Daniel Urbánek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh nosné konzoly sedadel
(Design of The Seat Bracket)
Bc. Daniel Gacek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh řetězového dopravníku s plastovými unašeči
(Design of a Chain Conveyor with Plastic Carriers )
Bc. Ivana Kurpelová Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Návrh špalíkovače
(Design of a Wood Chipper)
Bc. Matyáš Hodura Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Návrh třídiče zeminy
(Design of a Soil Sorter)
Ing. Daniel Hořín Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Návrh zavazadlové police
(Design of Luggage Rack)
Bc. Adam Lekeš doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace sedadel tramvajových vozidel
(Optimising of Tram Car Seats)
Ing. Petr Kádě doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Provozní náplně historických vozidel
(Operation Fluids of Historical Vehicles)
Bc. Vojtěch Klevar Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Přesazovač stromků
(Tree Transplanter)
Bc. Petr Pastyřík doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Přípravek pro pokládku dlažby
(Device for Paving Laying )
Bc. Ondřej Michalík doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Technická diagnostika plynových ucpávek kompresorů
(Technical Diagnostics of Gas Seals for Compressors)
Ing. Pavla Karbanová Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Technická diagnostika výrobního zařízení
(Technical Diagnostics of Production Equipment)
Bc. Marek Lysek Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Vliv tenkých průřezů na životnost lisovacího nástroje plastových dílů
(Influence of Thin Cross-Sections on the Service Life of the Molding Tool for Plastic Parts )
Bc. Michal Klimek Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Zařízení pro manipulaci víka termální čistící pece
(Thermal Cleaning Furnace Lid Handling Device)
Bc. Jan Zápařka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení technického stavu jízdního kola Eska
(Evaluation of Technical Condition of the Bicycle Eska)
Ing. Tomáš Navrátil Ing. Lukáš Kudrna Bakalářská
Zkoušečka madel pátých dveří
(Tester for Fifth Door Handles)
Bc. Daniel Hynar Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Aplikace multiparametrické diagnostiky na pomaluběžném uložení konvertorové nádoby
(Application of Multi-Parametric Diagnostic Tool on Slowly Rotating Bearing of Converted Vessel)
Ing. Miloš Jurczek Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh automatického stavěče kuželek
(Design of a Positioning Device for Ninepin Bowling)
Bc. Karel Řehák Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Konstrukční návrh robota pro svařování metodou MIG/MAG
(Engineering Design of Automatic Welding Machine for MIG/MAG Methods)
Bc. Michal Ladman Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh upínacích mechanismů pro laserové pálení profilu
(Design of Clamping Mechanisms for Laser Profile Cutting)
Ing. Jiří Pustka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení prototypových nástrojů tisknutých z písku na 3D tiskárnách
(Design of Prototype Tools Printed from Sand on 3D Printers)
Bc. Ondřej Matyáš Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Návrh automatické stanice pro přípravu těsnění
(Design of Automatic Station for the Seals Preparation )
Ing. Pavel Bednář doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh elektricky poháněného mechanismu nouzového ovládacího pultu
(Design of Electrically Driven Mechanism of an Emergency Control Panel)
Ing. David Ondra doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh postupového lisovacího nástroje
(Design of a Progressive Pressing Tool)
Ing. Jiří Gattner Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Návrh svařovacího přípravku na horní rám sedadla pro robotické pracoviště
(Design of a Welding Jig for the Upper Seat Fame for a Robotic Workplace)
Bc. Marek Caga doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh vysokotlakého klínového šoupátka pro jadernou energetiku
(Design of High-Pressure Wedge Gate Valve for Nuclear Power )
Bc. Maxim Volosjevič Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Optimalizace konstrukce křídla vstupních dveří pro kolejové vozidlo
(Optimization of Entrance Door Design for Rail Vehicle)
Bc. Marek Huňař Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Posouzení technického stavu motocyklu Jawa 350 SV
(Assessment of the Technical Condition of the Motorcycle Jawa 350 SV)
Bc. Jan Geryk Ing. Lukáš Kudrna Diplomová
Procesní porovnání odtahů disperzních výměníků a návrh nového technického řešení
(Process Exhausts Comparison of Dispersion Exchangers and Design of a New Technical Solution)
Bc. Tomáš Šlosar Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Snižování hlučnosti výfukového potrubí formule
(Noise Reduction of Formula Exhaust Pipe)
Bc. Roman Chovanec Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Technická diagnostika turbokompresorů
(Technical Diagnostics of Turbochargers)
Bc. Richard Vintrocha Ing. David Šeděnka, Ph.D. Diplomová
Tribodiagnostika a aditiva olejů
(Tribodiagnostics and Additives of Oils)
Bc. Matej Martinec Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Úprava výrobní linky MBH hadic
(Modification of the MBH Hose Production Line)
Bc. Vítězslav Filip doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Vliv čistoty kapaliny při testování opotřebení titanových ventilů
(Influence of Liquid Purity at Wear Tests of Titanium Valves)
Bc. Karel Kadrnožka Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro třídění prázdných táců
(The Empty Plates Separating Machine)
Bc. Marek Stánec Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Vliv lidského faktoru při detekci vad letecké konstrukce a materiálů pomocí NDT
(The Influence of the Human Factor on Detecting Defects in the Aircraft Structure and Materials using NDT)
Ing. Michal Podstawka, Ph.D. doc. Ing. František Helebrant, CSc. Disertační

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza a srovnání dosavadních vývojových řad samopalů Scorpion
(Analysis and Comparison of the CZ Scorpion Submachine Guns)
Mgr. Zuzana Janošová doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Analýza a srovnání odstřelovačských pušek z hlediska střelby na různé vzdálenosti
(Analysis and Comparison of the Sniper Rifles for the Variables Fire Distances)
Jan Stříbný prof. Ing. Martin Macko, CSc. Bakalářská
Analýza konstrukce a funkce balistických prvků střelnic
(Design and Function Analysis of Shooting Ranges Ballistic Elements)
Vladislava Leišová doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Aplikace technické diagnostiky pro kontrolu technického stavu průmyslových strojů
(Application of Technical Diagnostics for Evaluating the Technical Condition of Industrial Machinery)
Bc. Erik Dobiáš Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Čelisťový drtič pro drcení tvrdých materiálů
(Jaw Crusher for Crushing Hard Materials)
Bc. Josef Němec Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Design elektrického zahradního kolečka
(The Design of an Electric Garden Wheelbarrow)
David Chytil MgA. Petr Nenička Bakalářská
Design předmětu pro pohybové aktivity dětí
(The Design of an Object for Children Physical Activities)
Bc. Kamila Homolíková MgA. Petr Nenička Bakalářská
Dřevoobráběcí frézka
(Wood Milling Machine)
Bc. Vojtěch Urbačka doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
FoodTruck - nástavba pro potravinářské účely
(FoodTruck – Superstructure for Food Purposes)
Bc. Dušan Svoboda Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Konstrukce, funkce a účinky střeliva frangible
(Design, Function and Effects of Frangible Small Arms Ammunition)
Bc. Vladimír Plšek doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Konstrukce nové generace zámku pátých dveří osobních automobilů
(Construction of a New Generation Latch of Car Tailgate)
Bc. Marek Švacha doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh ohýbačky pásových brzd
(The Design of Band Brake Bending Machine)
Bc. Ing. Vojtěch Matyášek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh stolní kotoučové pily
(Design of Circular Table Saw)
Bc. Symeon Denis Sitek Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstrukční návrh závěsné lávky
(Design of Suspended Platform)
Bc. Weronika Černochová Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Manipulátor pro montáž a demontáž lavice
(Manipulator for Assembly and Disassembly of the Bench)
Bc. Filip Orlík Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Mechanizmus s multifunkční lopatou
(Mechanism With Multifunctional Shovel)
Bc. Ondřej Popelka doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Modernizace samopalu CZ Scorpion EVO3 Carbine
(Modernization of the Submachine Gun Scorpion EVO3 Carbine)
František Škarda doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Multiparametrická diagnostika obráběcích strojů
(Multiparametric Diagnostics of the Machining Machines)
Bc. Josef Mik Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Nasazení metod technické diagnostiky pro objektivizaci technického stavu stavebních strojů
(Application Methods of Technical Diagnostics for Objectification of Technical Quality of Construction Machines)
Bc. Jakub Brojáč Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Návrh kalibračního stroje
(Design of Calibration Machine)
Ing. Martin Štefek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh kompozitních hnacích hřídelů vozidla Formula Student
(Design of Composite Drive Shafts of Formula Student)
Ing. Dávid Srníček Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Návrh konstrukce šlapací káry
(Pedal Cart Design )
Bc. Vojtěch Černoch doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Návrh konstrukce zařízení pro uložení železničního kola do solné komory
(Design of Device for Railway Wheel Storing in a Salt Chamber)
Bc. David Slanina Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh krytu pecní vsázky
(Design of the Furnace Charge Casing)
Bc. Ondřej Horák Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Návrh mechanismu pro zdvih břemene u dvouosého manipulátoru
(Design of the Two-axis Manipulator Lifting Mechanism )
Bc. Petr Hykel doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Návrh pohonu kuželového drtiče
(Design of the Cone Crusher Drive)
Bc. Jakub Janáček Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh pracovní stolice na historické motocyklové motory
(Design Workbench for Engines of Historical Motorcycles)
Bc. Lukáš Chýlek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh překladače pro manipulaci se sochory mezi valníky a odkládacím roštem.
(The Design of Reloader for Manipulation with Billets Between Conveyors and Storage Grid)
Ing. Patrik Debrecký Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh přístupu do vozu pro cestujícího na invalidním vozíku
(Design of Wheelchair Access to a Railway Carriage)
Bc. Alexandr Skotnica doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh úpravy systému mazání výtlačného stroje
(Modification Design of Extrusion Machine Lubrication System)
Bc. Petr Mrkva Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Návrh velkoobjemové zavazadlové police
(Design of Large Luggage Rack)
Bc. Jakub Šajtar doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh zbraně typu PDW na základě rekonstrukce vybraného samopalu Scorpion
(Reconstruction of the Submachine Gun CZ Scorpion and Design of the PDW Gun)
Ing. Jiří Dobiáš doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Ohýbačka plechů
(Sheet Bender)
Bc. Lukáš Růžička doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Přeprava jízdních kol ve vlaku
(Transport of Bicycles in a Railway Carriage)
Ing. Vojtěch Sikora doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Přesný dvouosý polohovací mechanismus
(Precision Two-axis Positioning Mechanism)
Bc. Michal Havlíček Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Samosvorné kleště pro manipulaci s ingoty
(Self-locking Pliers for Ingots Handling )
Bc. Petr Fešar doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Sklápěcí lavice do bazénu
(Folding Bench to the Pool)
Ing. Bc. Aaron Robin Sitek Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Technická diagnostika finálního zařízení válcovacích stolic kontidrátové tratě
(Final Equipment Technical Diagnostics of Rolling Stands of Wire Rod Mill)
Bc. Zdenko Stuľák Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Technická diagnostika strojního zařízení bioplynové stanice
(Technical Diagnostics of Biogas Plant Machinery)
Bc. Filip Kaczmarczyk Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Úprava mobilních nájezdových ramp pro vozíčkáře
(Modification of Mobile Access Ramps for Wheelchair Users)
Bc. Ondřej Lipjak Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Úprava stroje pro testování autokol
(Modification of Machine for Testing Auto-wheels)
Bc. Daniel Bugel doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Využití IR termodiagnostického měření pro diagnostiku zařízení pro úpravu a zpracování vápence
(Use of IR Thermodiagnostic Measuring for Diagnostics of Limestone Treatment and Processing Equipment)
Bc. Vojtěch Kelnar Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Využití vibrodiagnostického měření pro diagnostiku zařízení pro úpravu a zpracování vápence.
(Application of Vibrodiagnostic Measurement for Diagnostics of Limestone Treatment and Processing Equipment)
Bc. Jakub Bedry Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro manipulaci s jednotkami LAM na testovacím centru
(Equipment for Handling of LAM Units on Testing Center)
Bc. Patrik Vinklárek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Aplikace metod technické diagnostiky na dynamometru
(Application of Methods of Technical Diagnostics on a Dynamometer)
Ing. Štěpán Pravda Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Aplikace metod technické diagnostiky na výrobních zařízeních
(Applying Methods of Technical Diagnostic on Production Devices)
Ing. Vojtěch Pospíšil Ing. David Šeděnka, Ph.D. Diplomová
Automatizované pracoviště pro CNC soustruh
(Automated Workplace with CNC Lathe)
Ing. Mikuláš Pustka Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Design cyklistické přilby založené na 3D skenovaní a 3D tisku
(The Design of a Cycling Helmet Based on 3D Scanning and 3D Printing)
Ing. Matěj Martínek MgA. Petr Nenička Diplomová
Design dálníku
(The Design of a Cabin Motorcycle)
Bc. Tomáš Wilček MgA. Petr Nenička Diplomová
Design záchranářského dronu
(The Design of a Rescue Drone)
Ing. Eliška Nováková MgA. Petr Nenička Diplomová
Diagnostické měření čerpadel pro dopravu koksárenských kapalin
(Diagnostic Measurement of Pumps for Coke Oven Liquids)
Ing. Radim Šebesta Ing. David Šeděnka, Ph.D. Diplomová
Diagnostika kluzných ložisek u kompresorů na dusík
(Diagnostics Plain Bearings of Compressor Producing Nitrogen)
Bc. David Derych Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Mobilní chladící zařízení
(Mobile Cooling Device)
Ing. Dominik Hoza Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Možnosti využití technické diagnostiky pro objektivizaci technického stavu zařízení pro dopravu plynů
(Deployment of Technical Diagnostics for Evaluation of Gas Transport Equipment)
Ing. Přemysl Humpolec Ing. David Šeděnka, Ph.D. Diplomová
Multiparametrická diagnostika na pasivační lince se zaměřením na on-line diagnostiku
(Multiparametric´s Diagnostics of Pasivation Line to Aim for On-Line Diagnostics)
Bc. Martin Michalík Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Návrh čistícího stroje v procesu výroby předních světlometů
(Design of Cleaning Machine in the Process of Headlamps Production)
Bc. Tomáš Kučera Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Návrh elektrického důlního zvedacího zařízení
(Design of Electrical Mine Lifting Equipment)
Ing. Ludvík Rendek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Návrh zařízení pro stanovení abrazivity sypkých materiálů
(Design of Device for Determination of Bulk Materials Abrasivity)
Ing. Michal Pelda Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Optimalizace hydraulického systému vazačů kontidrátové linky
(Optimization of the Hydraulic System of Wire Track Binders)
Bc. František Velech Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Polohovadlo pro svařování náprav
(Positioner for Axles Welding)
Bc. Jakub Šamárek doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Posouzení technického stavu a renovace motoru ŠKODA 110 R Coupé
(Assessment of Technical Condition and Renovation of the ŠKODA 110 R Coupe Engine)
Bc. Ondřej Bortník Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Technické řešení využití odpadního tepla
(Technical Solution of Waste Heat Utilization)
Ing. Lukáš Pacas doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Úprava pevného zásobníku na zásobník s automatickým podáváním materiálu pomocí elektopohonu
(Adjustment of the Solid Bar Feeder onto the Automatic Bar Feeder with Electric Motor Drive)
Ing. Daniel Kurač Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Zhodnocení technického stavu motocyklu Jawa 250
(Evaluation of Technical Condition of Motorcycle Jawa 250)
Ing. Vít Kostecký Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Konstrukční principy energeticky úsporné mezioperační dopravy
(Design principles of the energy efficient inter-operation transport)
Ing. Jakub Lomozník, Ph.D. doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Disertační
Zvyšování životnosti konstrukce řezných orgánů kolesových rypadel
(Increasig Lifetime of Construction and Cutting Parts of Wheel Excavators)
Ing. Lubomír Donát doc. Ing. František Helebrant, CSc. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace metod technické diagnostiky na vybraných zařízeních
(Application of Methods Technical Diagnostics on Selected Devices)
Bc. Tomáš Rádek Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Aplikace technické diagnostiky na ventilátory
(Application of Technical Diagnostics to Fans)
Bc. Karel Kadrnožka Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Chladicí hubice s hrotovým chladicím prvkem
(Nosepiece with Spiky Cooling Element )
Bc. Michal Schön Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Jednostranná převíječka bobin s elektromagnetickou brzdou
(Single-Sided Rewinder with Electromagnetic Brake)
Petr Jatzek Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Konstrukční návrh dopravníku pro třídění balíků na poště
( Construction Design of Conveyor for Sorting Packages at Post Office)
Bc. Marek Huňař Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Konstrukční návrh horizontálního stínícího systému venkovních prostor
(Design of Horizontal Shading System for Outdoor Space)
Ing. Jiří Pustka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh klínového šoupátka s celosvařovanou tlakovou obálkou a nestoupavým vřetenem
(Construction Design of a Wedge Gate Valve with an all Welded Pressure Body and a Non-ascending Stem)
Bc. Maxim Volosjevič Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Manipulátor krycích desek
(The Cover Plate Manipulator)
Bc. Marek Stánec Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Nahrazení operátora na výrobní lince kooperativním robotem
(Replacement of Operator Position on a Production Line, by Cooperation Robot)
Ing. Pavel Bednář Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Navíjení gumových proužků
(Spooling of Rubber Strips)
Bc. Vítězslav Filip doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh přímočarého hydraulického motoru
(Design of Linear Hydraulic Motor)
Bc. Martin Glogar doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh změn provedení odtahového hrdla cyklonu
(Design of the Draw-Off Neck of a Extraction Fan)
Bc. Tomáš Šlosar doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Počítačový stůl pro učebnu
(Computer Table for Classroom)
Bc. Andrea Dalihodová Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Přípravek pro testování kaskád Peltierových prvků
(Testing Appliance of Peltier Elements Cascade Amplifier)
Bc. Stanislav Chovanec Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Přípravek pro testování Peltierových prvků a z nich vytvořených kaskád.
(Arrangement for Verification Peltier Elements and their Cascades)
Filip Henzel doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Technická diagnostika vakuových vývěv
(Technical Diagnostics of Vacuum Pumps)
Stanislav Hemala Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Technická diagnostika vodních čerpadel v těžkém průmyslu
(Technical Diagnostic of Water Pumps in Heavy Industry)
Bc. Dominik Hóta Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Vážící vozík
(Weighing Cart)
Ing. David Ondra doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Verifikace technického stavu strojů pro dopravu plynů
(Verification of the Technical Condition of the Gas Transport Machines)
Bc. Richard Vintrocha Ing. David Šeděnka, Ph.D. Bakalářská
Vibrodiagnostické měření a jejich aplikace na vybraných čerpadlech
(Vibrodiagnostic Measurements and their Application on Selected Pumps)
Bc. Roman Chovanec Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Zařízení na vrhání aportů
(Ball Throwing Device)
Bc. David Mejta Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro vytřiďování surovin
(Equipment for Raw Materials Sorting )
Bc. Marek Caga doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Detekce tepelně indukovaných strukturních změn konstrukčních materiálů sondami Phased Array
(Assessment of Structural Changes of Steel Caused by Heat or Combination of Heat and Pressure Detected by Phased Array Probes)
Ing. Marie Mořkovská Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Hodnocení motorových olejů v provozu dopravního podniku
(Evaluation of Engine Oils in the Operation of a Transport Company)
Bc. Jan Balwar Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh komponenty pro zařízení laserového svařování zadních svítilen automobilu.
(Component Design for a Laser Welding Device of Rear Lamp for a Car)
Ing. Kamila Jurgová Dr.Ing. Anna Plchová Diplomová
Konstrukční návrh stroje pro lapování koulí kulových kohoutů typu K92
(Design of Lapping Machine for Balls of Ball Valves of Type K92)
Bc. Petr Škovránek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh šrotovacího a moštovacího zařízení
(Design of Scraping and Pressing Equipment)
Bc. Patrik Mattivi, DiS. Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Konstrukční návrh výtahu bez strojovny nad šachtou
(Construction Design of Elevator Without Engine Room Over Shaft)
Bc. Radek Tříska Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh zařízení pro manipulaci s válcovanými profily
(Engineering Design of Device for Handling with Rolled Profiles.)
Ing. Lukáš Pastor Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení formy pro lisování kanálků z polodrolenky
(Design of the Mold for End-canal Molding from the Semi-gloss)
Bc. Tomáš Rychtar Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Konstrukční úprava radiační části kotle na biomasu pro nový design klapky
(Design Modification of Biomass Boiler Radiation Part for new Design Burner Flap)
Ing. Kristýna Kvapilová Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Mačkadlo autovraků
(Car Wreck Squeezer)
Ing. Jakub Lipus doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Manipulátor pro tiskový stroj
(Manipulator for Printing Machine)
Ing. Miroslav Lička Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Multiparametrická diagnostika obráběcího centra
(Multiparametric Diagnostics of the Machining Center)
Ing. Ladislav Chalánek Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Návrh vibračního podavače
(Concept of Vibratory Feeder)
Bc. Petr Fiala doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh vozíkového dopravníku pro přepravu svazků profilů
(Design of Cart Conveyor for Transport Bundles of Profiles )
Bc. Jan Stanovský Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Odjehlovací nástroj pro ořezový stroj
(Deburring Tool for Trimming Machine )
Ing. David Klimša Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Využití infračervené spektrometrie pro analýzu olejů
(Use of Infrared Spectroscopy for the Oil Analysis)
Ing. Marek Hora Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Využití prvkové analýzy při hodnocení maziv a paliv
(Use of Elemental Analysis in the Evaluation of Lubricants and Fuels)
Bc. Jan Krejčíř Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Vývoj rotačního podavače
(Design of Rotary Feeder)
Bc. Lukáš Uher Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza problematiky přesné střelby na dlouhé vzdálenosti
(Analysis of Accuracy Problems for Long Range Shooting)
Ing. Jan Zach doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. Bakalářská
Analýza vlivu konstrukce puškového náboje na jeho funkci
(Analysis of the Design Influence of the Rifle Cartridge on its Function)
Jaromír Vicher doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Aplikace diagnostického systému eFLINK s komponenty B+R
(Application of the eFLINK Diagnostic System with Components B+R )
Ing. Eliška Nováková Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Aplikace metod kapilárních zkoušek nedestruktivního testování
(Application of Capillary Testing Methods of Non-Destructive Testing)
Ing. Vít Kostecký Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Aplikace metod vibrodiagnostiky na klíčových zařízeních
(Applying of Vibrodiagnostic Methods on Key Devices)
Ing. Vojtěch Pospíšil Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Aplikace technické diagnostiky na čerpadlech Herborner
(Application of Technical Diagnostics to the Herborner Pumps)
Bc. Martin Michalík Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Drtič plastového odpadu
(Plastic Waste Crusher)
Bc. Jakub Kondělka doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Konstrukce záchranného koše pro automobilový žebřík
(Design of Rescue Cage for Turntable Ladder)
Ing. Dominik Hoza Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstrukční návrh kontrolního zařízení lakovací linky
(Construction Design of Controlling Device for Painting Line)
Ing. Daniel Kurač Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh lisu na ovoce
(Structural Design of the Fruit Press)
Jan Outrata Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Multifunkční bezdrátový reproduktor
(Multifunctional Wireless Speaker)
Bc. Tomáš Wilček Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh cyklistické SMART přilby
(Design of Cycling SMART Helmet)
Ing. Matěj Martínek Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh korečku naběrače
(Design of Reclaimer Bucket)
Ing. Lukáš Pacas doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh krbových kamen
(Design of Fireplace Stoves)
Tomáš Hruška Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh nosné ocelové konstrukce pro pumpu HV8000
(Design of Steel Supporting Structure for the HV8000 Pump)
Bc. Tomáš Kučera Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Návrh otočného stolu pro vertikální frézku
(Turntable Design for Vertical Milling Machine)
Bc. Petr Buček Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh řešení uložení rotoru radiálního ventilátoru plynočistírny z pohledu provozní spolehlivosti
(Proposal for the Solution of a Radial Fan Rotor Mounting in the Gas Cleaning Station from the Prospective of Operational Reliability)
Ing. Miloš Jurczek Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Nedestruktivní zkoušení materiálu při využití magnetické metody práškové
(Non-Destructive Testing by Using Magnetic Powder Method)
Bc. David Derych Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Nosič na tažné zařízení
(Tow Bar Bike Carrier)
Bc. Martin Štěpaník Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Ověřování jakosti materiálů pro výrobu hlavních částí zbraně
(Material Quality Control for Production of the Main Parts of Small Arms)
Marek Procházka doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Posouzení technického stavu motocyklu JAWA 250 a renovace motoru
(Assessment of Technical Condition of JAWA 250 Motorcycle and its Engine Renovation)
Bc. Ondřej Bortník Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce brzdové soustavy traktorového přívěsu
(Reconstruction of Tractor Trailor Braking System )
Bc. Michal Ladman Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Renovace a modernizace traktoru Zetor 7711
(Renovation and Modernization of Tractor Zetor 7711)
Ing. Přemysl Humpolec Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Stanovení vlivu přísad na čistotu motorového oleje
(Determination of the Influence of Additives on the Engine Oil Purity)
Bc. František Velech Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Stůl pro měření dynamických sil točivých strojů
(Table for Measuring Dynamic Forces of Rotating Machines)
Bc. Jakub Šamárek doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Technická diagnostika čerpadel
(Technical Diagnostics of Pumping Devices)
Ing. Radim Šebesta Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Technická diagnostika hlubokovrtacích strojů pro hlavně zbraní
(Technical Diagnostics of Deep Drilling Machines for Barrel Weapons)
Michal Ketman Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Tribotechnická diagnostika gravitačního licího stroje
(Tribotechnical Diagnostics of Gravity Casting Machine)
Ing. Štěpán Pravda Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro vrhání míčků na stolní tenis
(Table Tennis Ball Serving Machine)
Ing. Mikuláš Pustka Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Aplikace metod technické diagnostiky na hydraulických agregátech slévárny
(Application of Methods of Technical Diagnostics on Hydraulic Aggregates of Foundry)
Bc. Ing. Zdeněk Pustějovský Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Aplikace online systému vibrací na vakuových vývěvách
(Online Vibration Monitoring System of the Vacuum Pumps)
Ing. Jan Mikoláš Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Čtyřkolka LINHAI Tornado 300
(Four-Wheeler LINHAI Tornado 300)
Bc. Radek Čermák doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Dvounápravový tandemový sklápěcí přívěs
(Two-Axle Tandem Tipping Trailer)
Ing. Miroslav Hubička Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh stroje pro tkaní karetek
(Design of Machine for Knitted Belts Weaving)
Bc. Jaroslav Přibyl Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Konstrukční návrh vakuového toaletního systému pro kolejové vozidlo
(Design of Vacuum Toilet System for Trains)
Bc. Jan Hrubý Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh zásobníku pro KLT přepravní bedny
( Structural Design of Magazine for KLT Transportation Crates)
Bc. Marek Chovanec Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení náhonu rotačních nástrojů
(Design of Rotary Tools Drive)
Bc. Markéta Hradilová Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Laboratorní plazmová pec
(Laboratory Plasma Furnace)
Bc. Ondřej Klimek Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Metodika nasazení TPM
(TPM Deployment Methodology)
Bc. Lukáš Sekanina doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Návrh CNC soustruhu
(Design of CNC Lathe)
Bc. Aleš Rajdus Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Návrh manipulace kompenzátoru vln
(Design of Wave Compensator Operation)
Bc. Radim Skurka doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh mechanismu pro navíjení lana na buben
(Mechanism Design for Rope Winding on the Drum)
Bc. Vladimír Nepor Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Návrh nosné konzoly sedadel
(Design of Seat Console)
Ing. Lucie Dorňáková Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Návrh osobního expresního vozu
(Express Coach Design)
Bc. Miroslav Štefek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Návrh řešení nasazení preventivní údržby žíhací pece
(Design of Solution for Using the Preventive Maintenance in the Annealing Furnace )
Bc. Jan Zágora doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Návrh sedačky pro studentskou formuli typu SAE©
(Design of Seat for Student Formula SAE type ©)
Ing. Marek Vozda Dr.Ing. Anna Plchová Diplomová
Návrh testovací stolice pro testování mechanické životnosti a těsnosti vlnovců
(Design of Test Bench for Bellows Mechanical Life and Tightness Testing )
Ing. Jan Grygařík doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh úpravy posilovače řazení manuální převodovky nákladního automobilu
(Proposal for Modifying of the Power Shift of the Truck Manual Gearbox)
Bc. Filip Machálek Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Návrh vícedílného výklopného krytu spřáhla vozidla městské hromadné dopravy
(Design of Multi-part Hinged Cover of Urban Public Transport Vehicles Coupling)
Bc. Štěpán Ondra Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Návrh vzduchotechnického kanálu v kolejovém vozidle
(Design of Air Duct in Rail Vehicle)
Bc. Martin Duda Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Návrh zařízení pro stáčení plechového pásku
(Design of Sheet Metal Reeling Equipment)
Bc. David Pacák Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Online řízení a monitoring klíčových motorů na pecích
(Online Control and Monitoring of Key Engines on Furnaces)
Bc. Marek Foldyna Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Predikce technického stavu stěžejních součástí systému a identifikace problémů
(Prediction of the Technical State of the Key Components of the System and Indentification of the Problems)
Bc. Josef Vaněk Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Provozní spolehlivost a systémy údržby
(The Maintenance Reliability and Maintenance System)
Ing. Kristýna Krčmářová doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Přípravek pro kotvení tepelné izolace
(Device for Thermal Insulation Fastening)
Bc. Adam Nykl doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Technická diagnostika jako nástroj prokazování kvality výroby
(Technical Diagnostics as a Tool for Demonstrating the Quality of Production)
Bc. Josef Gura Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Technická diagnostika jízdního kola
(The Technical Diagnostics of the Bicycle)
Bc. Marek Hon Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Technická diagnostika obráběcích strojů
(Technical Diagnostic of Machine Tools)
Ing. Michal Hemala Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Technologický postup generální opravy horkovzdušného šoupátka větrovodu
(The Technological Procedure for the General Repair for a Hot-Air Slide Valve of a Blast Pipe)
Bc. Daniel Novák doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Technologický postup generální opravy lisu
(The Technological Procedure for the General Repair of a Press)
Bc. David Láník doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Transportní zařízení pro dopravu mechanizované výztuže
(Transport Equipment for Roof Supports Transportation)
Ing. Vojtěch Kočí doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Univerzální zařízení pro aplikaci lokální hypotermie na oblasti kloubů
(Universal Device for Local Hypothermia Application on Areas of Joint's)
Bc. Lukáš Janíček Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Univerzální zařízení pro lokální aplikaci hypotermie na oblasti zejména kolenního kloubu
(Universal Device for Local Hypothermia Application on Areas Especially Knee-Joint)
Bc. Martin Březík Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Úprava zařízení určeného k odstranění přebytečného svaru
(Modification of a Device Designed to Remove Excess Weld)
Bc. Pavel Chludil doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Vícepodlažní podzemní parkovací stání
(Multi-storey Underground Parking)
Bc. Radim Rosický Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Vliv čistoty provozních kapalin na provoz lisu
(Influence of Operating fluid Purity on the Press Operation )
Bc. Martin Sütto Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Vliv parametrů broušení na projev vibrací vřeteníku brusky
(Influence of the Grinding Parameters on the Vibration Projection of the Grinde)
Bc. David Kobielusz Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Vrtací zařízení
(Drilling Carriage)
Bc. Jaroslav Opěla doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Využití multiparametrické diagnostiky při určování technického stavu obráběcích strojů
(Use of Multiparametric Diagnostics in Determining the Technical Condition of Machine Tools)
Bc. Michal Bartoň Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro čištění kovových konstrukcí
(Equipment for Metal Structures Cleaning )
Bc. Petr Bártek doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Jeřáb pro autodílnu
(Crane for Garage)
Ing. David Klimša Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Konstrukční návrh CNC frézky
(Construction Design of CNC Milling Machine)
Bc. Radek Tříska Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh stolu před rovnačkou profilů
(Engineering Design of the Table before Bar Straightener)
Ing. Lukáš Pastor Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Nakládací zařízení sochorů brusky BBS
(Billet Loading Equipment of Grinding Machine BBS)
Ing. Jakub Lipus doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Nasazení tribotechnické diagnostiky v provozu motorových kolejových vozidel
(Tribotechnical Diagnostics Deployment in Motor Rail Vehicles Operation)
Bc. Jan Balwar Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Návrh dělící stěny
(Design of Dividing Wall)
Ing. Kamila Jurgová Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh polohovací lavice pro testování zámků
(Positioning Bench Design for Locks Testing)
Bc. Patrik Mattivi, DiS. Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh přípravku pro měření SC bodů automobilové svítilny
(Design of Preparation for Measurement of SC Points of Automobile Lamps)
Bc. Jan Kostelný Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Provozní nasazení prostředků technické diagnostiky
(Operational Deployment of Technical Diagnostics Resources)
Ing. Ladislav Chalánek Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Renovace motoru vozidla Alfa Romeo 156
(Engine Renovation of Alfa Romeo 156 Vehicle)
Bc. Michal Kolář Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Sázeč na brambory
(Potato Planter)
Bc. Jan Stanovský Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Trenažér pro kolo
( Trainer for Bike)
Ing. Adam Tvrz Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Tribotechnická diagnostika vstřikovacích lisů
(Tribotechnical Diagnostics of Injection Molding Machines)
Radek Daniel Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Tříkolka pro děti
(Tricycle for Children)
Bc. Tomáš Rychtar Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Vliv poškození lopatek na provoz a diagnostiku vývěvy
(Impact of Damaged Blades on the Operation and Diagnostics of the Vacuum Pump)
Ing. Marek Hora Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Analýza sedadla pro kolejovou techniku s použitím nástrojů kvality
(Railway Seat Analysis with Using Quality Management Tools)
Bc. Ing. Jiří Kokeš Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Aplikace technické diagnostiky na frézovacích centrech Chiron MILL
(Application of Technical Diagnostics on Milling Centers Chiron MILL)
Bc. Petr Viktorin Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Aplikace technické diagnostiky na rovinných bruskách
(Application of Technical Diagnostics on Planar Grinders)
Bc. Jan Stuchlý Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Čištění dopravních pásů dopravníků
(Cleaning Conveyor Belts of Belt Conveyors)
Bc. Ondřej Vajda prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Diagnostický systém hydraulického lisu APT
(Diagnostic System of the APT Hydraulic Press)
Bc. Vilém Pippal Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Drtič dřevního odpadu
(Crusher of Wood Waste)
Ing. Pavel Boháč doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Hodnocení systému údržby
(The Evaluation of the Maintenance System)
Bc. Dominik Rylko doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Inovace mechanické části zakladače plechů
(Mechanical Part Innovation of Metal Sheets Stacker)
Bc. Lukáš Ondra doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Konstrukce polohovacího mechanismu pro crashtest světlometu.
(Design of Position Changing Mechanism for Headlight Crashtest)
Bc. Ing. Jiří Malich Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukce vystřelovacího mechanismu pro crashtest světlometu
(Design of Shooting Mechanism for Headlingh Crashtest)
Ing. Milan Majer Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení generátoru vodní elektrárny
(Design Solution of Hydroelectric Power Plant Generator)
Bc. Jiří Dvorák doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Léčebné zařízení pro lokální chlazení povrchu těla
(Medical Equipment for Local Cooling of the Body Surface)
Bc. Patrik Pauler Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Multiparametrická diagnostika obráběcího centra Hermle C30U
(Multiparametrics Diagnosis of Machining Center Hermle C30U )
Bc. Jan Škrabal Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Multiparametrická diagnostika zařízení pro přepravu kapalin
(Multi-Parametric Diagnosis of Devices for Transport of Liquids)
Bc. David Novák Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Návrh a optimalizace rámu osobního výtahu
(Design and Optimisation of the Personal Elevator Frame)
Bc. Marian Slowioczek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh automatizované vrtačky
(Design of Automated Drilling Machines)
Bc. Jakub Matuška doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh karabiny s využitím stávající sestavy rámu
(Carbines Design Using the Existing Frame Assembly)
Bc. Aleš Kostka Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Návrh kompresního přípravku pro operaci kolena
(Design of Compression Fixator for the Knee Surgery)
Bc. Jakub Povýšil Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Návrh lisovacího nástroje
(Pressing Tool Design)
Bc. Jan Červenka Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Návrh mechanismu zajišťujícího dotahování součástí citlivých optomechanických sestav
(Design of the Mechanism for Tightening Critical Components of Sensitive Optomechanical Assemblies)
Ing. Pavel Novák Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Návrh mobilního pásového dopravníku
(Design of Mobile Belt Conveyor)
Bc. Josef Grosman doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh mostového jeřábu do haly na výrobu autobusů.
(Design of Portal Crane for Bus Manufacture Hall)
Ing. Jan Pataki Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Návrh mulčovače za malotraktor
(Design of Mulch-laying Machine for Small Tractor)
Bc. Rostislav Kurial doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh pohonu pro osu Y horizontální vyvrtávačky
(Design of Drive for Y-axis of Horizontal Boring Machine.)
Bc. Petr Ondráček Ing. Tomáš Hapla Diplomová
Návrh řešení systému údržby
(The Design of a Solution for the Maintenance System)
Ing. David Solař doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Návrh výklopného krytu spřáhla pro vozidla městské hromadné dopravy
(Design of Hinged Cover Couplers for Public Transport Vehicles)
Bc. Matěj Mokroš Dr.Ing. Anna Plchová Diplomová
Návrh zařízení pro broušení nerezových trubek
(Design of Equipment for Stainless Steel Pipes Grinding)
Bc. Zbyšek Bednarz Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Optimalizace výfukového systému
(Optimising of Exhaust System)
Bc. Jiří Kořínek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Pojezd mobilního jeřábu
(Undercarriage of Mobile Crane)
Ing. Jiří Machač doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Rotační trenažér
(Rotary Simulator)
Bc. Jan Vidlák doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Střihadlo těsnících kroužků z odpadového materiálu.
(Cutting Machine for Sealing Rings from Waste Material)
Bc. Aleš Kikta Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Technologický postup zdvihu elektromotoru
(The Technological Process for the Stroke of an Electric Engine)
Bc. Hubert Folta doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Veterinární chladicí zařízení pro malá psí plemena
(Veterinary Cooling Equipment for Small Breeds of Dogs)
Bc. Jakub Srnec Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Veterinární chladicí zařízení pro velká psí plemena
(Veterinary Cooling Equipment for Big Breeds of Dogs)
Ing. Lukáš Sondel Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Vibrodiagnostika obráběcích center Multilathe
(Vibrodiagnostics of Multilathe Machining Centers.)
Bc. Petr Lisoněk Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Vývoj automobilového zámku přední kapoty
(Development Automobile Engine Hood Latch)
Ing. Martin Baránek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro aplikaci hypotermie
(Arrangement for Hypothermia Application)
Ing. František Tomeček, Ph.D. doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza konstrukce a funkční vlastnosti zápalek
(Analysis of the Design and Functional Properties of the Ammunition Primers)
Václav Tůma doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Analýza konstrukčního a technologického vývoje pistolí ČZ vyráběných v Uherském Brodě
(Analysis of the Design and Technology Progress of the CZ Pistols Manufactured in Factory Uherský Brod)
Bc. David Žák doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Analýza systému technických kontrol palných zbraní v resortu MV ČR
(Analysis of the Small Arms Technical Control in Ministry of the Interior Resort)
Bc. David Doležálek doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Analýza výroby kovaných hlavní malorážových zbraní
(Technology Process Analysis of the Hammer Forged Small Arms Barrels)
Bc. Zbyněk Ouředník doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Aplikace online systému
(Application of Online System)
Bc. Ing. Zdeněk Pustějovský Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Aplikace technické diagnostiky na obráběcích strojích ve firmě Armatury Group
(Technical Diagnostics Application on Machine Tools in the Armatury Group Company)
Bc. Martin Sütto Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Boční kryt mechanizované výztuže
(Side Cover of Mechanical Roof Support)
Ing. Vojtěch Kočí prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Hydraulický válec
(Hydraulic Cylinder)
Bc. David Tománek prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Chladicí zařízení pro rehabilitaci oblasti kolenního kloubu
(Cooling Device for Physiotherapy of Knee Area)
Bc. Martin Březík Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Chodítko pro imobilní osoby
(Walker for Disabled Persons)
Filip Flegr Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Konstrukce nosiče motocyklu pro automobil
(Construction of Motorbike Carrier for Cars)
Bc. Petr Škovránek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční inovace na rámu návěsu
(Design Innovation on Frame of Semi Trailer)
Bc. David Pacák Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh manipulačního vozíku se zvýšenou nosností
(Design of Handling Truck with Increased Load Capacity)
Bc. Jaroslav Přibyl Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstrukční návrh převodovky pro koaxiální pohon dopravního pásu
(Design of Gearbox for Coaxial Drive of Conveyor Belt)
Ing. Michal Pelda Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Konstrukční návrh zařízení určeného k plnění palet
(Engineering Design of Pallet Loading Device)
Bc. Marek Chovanec Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Léčebné zařízení pro chlazení oblasti kolenního kloubu
(Cooling Device for Therapy of Knee Area)
Bc. Lukáš Janíček Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Metody zvyšování životnosti a spolehlivosti mostových jeřábů
(Methods for Increasing the Operating Life and Reliability of Overhead Cranes)
Bc. David Láník Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Multiparametrická diagnostika pohonu lanové dráhy
(Multipurpose Diagnostics of the Drive Cableway)
Bc. Lukáš Němčík Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Náhon rotačních nástrojů
(Rotary Tool Drive)
Bc. Jan Hrubý Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Návrh dávkovače krmiva a vody pro psy
(Design of Feed and Water Dispenser for Dogs)
Bc. Pavel Chludil Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh konstrukce a technologického postupu výroby flobertky ráže 4mm s využitím CAD a CAM softwarů
(Design and Technology of the 4 mm Flobert with Application CAD and CAM Software)
Karel Řezníček doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Návrh pohonu Tugger winch
(Proposal of Tugger Winch Drive)
Bc. Radim Skurka doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Odvíjecí zařízení cívky drátu
(Wire Coil Unwinding Equipment)
Bc. Lukáš Uher Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Otáčení pracovní palety gravitačního dopravníku
(Rotation of the Pallet for Gravity Conveyor)
Ing. Lucie Dorňáková Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Příručka údržby
(Maintenance Manual)
Bc. Daniel Novák doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Rekonstrukce kulovnice CZ 527 na ráži 6,5x38 Grendel
(Rifle CZ 527 Reconstruction for the Caliber 6,5x38 Grendel)
Bc. Martin Mihola prof. Ing. Martin Macko, CSc. Bakalářská
Rotační čistič dopravníkových pásů
(Rotary Cleaner for Conveyor Belts)
Bc. Adam Nykl doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Sada sedlových kufrů k cestovnímu motocyklu
(Set of Panniers for Touring Motorcycle)
Bc. Ondřej Klimek Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Separátor cizorodých předmětů z nerostných surovin
(Separator of Foreign Objects from Raw Materials)
Bc. Petr Bártek doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Srovnání balistických charakteristik loveckého kulového střeliva
(Comparison of the Ballistic Characteristics of Hunting Rifle Ammunition )
Miroslav Čanda doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Systém údržby
(Maintenance System)
Ing. Kristýna Krčmářová doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Termodiagnostika dmyšné armatury vysoké pece
(Thermodiagnostic of Blast Furnace's Tuyere Stock)
Ing. Marie Mořkovská Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Tribodiagnostika olejů se zaměřením na stanovení obsahu vody
(Tribodiagnostics of Oils with Focus on the Determination of Water Content)
Bc. David Kobielusz Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Tribotechnická diagnostika CNC strojů
(Tribotechnical Diagnostics of CNC Machines)
Ing. Michal Hemala Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Tribotechnická diagnostika hydraulického postupového lisu
(Tribotechnical Diagnostics of Hydraulic Transfer Press)
Bc. Lukáš Sekanina Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Úprava přímočarého hydromotoru
(Modification of Linear Hydromotor)
Bc. Aleš Rajdus Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Vliv konstrukce pistolového náboje na funkčnost zbraně
(Effect of the Pistol Ammunition Design on the Weapon Functionality)
Dušan Matyáštík doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Vrtací lafeta
(Drilling Carriage)
Bc. Jaroslav Opěla doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Vyprazdňování pracovní palety gravitačního dopravníku
(Unloading of the Pallet for Gravity Conveyor)
Bc. Martin Duda Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Zařízení pro přípravu vlasových pramenů
(Equipment for the Preparation of Hair Strands)
Ing. Kristýna Kvapilová Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Zařízení pro výsyp kusového materiálu z přepravního boxu
(Device for Cargo Unloading from Transportation Container)
Bc. Štěpán Ondra Ing. Tomáš Hapla Bakalářská
Automatická výměna obráběcích hlav
(Automatic Changing of Cutting Heads)
Bc. Marek Bečica Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Celková renovace vozidla ŠKODA Octavia Super
(The Total Renovation of Vehicle ŠKODA Octavia Super)
Bc. Miroslav Šimon Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Housenicový podvozek pro vrtnou soupravu
(Caterpillar Chassis for Drilling Equipment)
Bc. Jiří Rozsíval doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Hydraulický briketovací lis
(Hydraulic Briquette Press)
Bc. Roman Hejný doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Identifikace možných poruch strojů s následnou verifikací
(Identification of Possible Failures of Machines with Subsequent Verification)
Bc. Viktor Žárský Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh automatického ořezávacího stroje
(Engineering Design of Automatic Trimming Machine)
Ing. Jiří Stánec doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh automatického zakladače
(Engineering Design of Automatic Stackers)
Ing. Oldřich Kozáček doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh bubnového obraceče forem
(Engineering Design of Drum Turning Device of Moulds)
Bc. Lukáš Polášek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh důlního vozíku s oboustranným ručním vyklápěním
(Design of Side-tipping Mine Car with Two-sided Manual Tilt)
Ing. Tomáš Damek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh hangárových vrat
(Construction Design of Hangar Gate)
Bc. Jakub Nutil Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh hydraulického lisu
(Structural Design of Hydraulic Press)
Bc. Jiří Koňas Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Konstrukční návrh vnitřních částí reproduktoru
(Design of Internal Parts of Speaker)
Bc. Jaroslav Plaček Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení kypřiče bezorebného zpracování půdy
(Structural Design of the Cultivator for Soil Processing Harvester)
Bc. Jiří Teichmann doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení strojního zařízení pro indukční pájení
(Structural Design of Mechanical Machinery for Induction Brazing)
Bc. Pavel Rec doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh 3D tiskárny s paralelní kinematikou
(Design of 3D Printer with Parallel Kinematics)
Ing. Antonín Durna Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Návrh a konstrukce vertikální CNC frézky
(Design of Vertical CNC Milling Machine)
Ing. Marcel Kahaja Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Návrh a využití diagnostických metod pro diagnostická měření obráběcích strojů
(Proposal and Use of Diagnostic Methods for Diagnostic Measuring of Machine Tools)
Bc. Jakub Štefek Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Návrh dveří sportovního vozu
(Design of Sports Vehicle Door)
Bc. Jaroslav Vlachynský Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Návrh pohonu věžních hodin
(Design of Turret Clock Drive)
Bc. Jakub Janus Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Návrh pracovního ramene bouracího stroje ROMAN
(Design of Working Arm of Demolishing Machines ROMAN)
Bc. Tomáš Kohut doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Nemocniční lůžko pro uplatnění hypotermie
(Clinical Bed for Inducing Hypothermia Disposition)
Bc. Martin Khýr Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Odvíjecí a navíjecí jednotka fólie.
( Unwinding and Winding Unit for Foils)
Bc. Martin Soural Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Optimalizace konstrukce silových prvků rovnacího stroje
(Design Optimization of Power Elements for Straightening Machine)
Bc. Tomáš Mádr Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Optimalizace konstrukce vertikálního čerpadla
(Optimization of Vertical Pump Design)
Bc. Lubomír Charvát Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Optimalizace varného prostoru konvektomatu
(Optimization of a Cooking Space in Combi Ovens)
Ing. Tomáš Machálek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Pásový dopravník se zásobníkem pásu
(Belt Conveyor with Belt Compensator)
Bc. Marian Obrusník doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Problematika čerpání důlních vod
(Issue of Mine Water Pumping)
Bc. Jaromír Dulawa Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Rekonstrukce zvedacího stolu orchestřiště
(Reconstruction of Orchestra Pit Lifting Table)
Ing. Petr Lukeš Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Stůl pro páskování aerosolových nádobek
(Strapping Table for Aerosol Cans)
Ing. David Režňák Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Špalíkovač
(Device for Wood Blocking)
Bc. Jiří Weingärtner doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Technická diagnostika ložisek ve firmě Siemens
(Technical Diagnostics of Bearings at Siemens Company)
Bc. Marek Vaculín Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Technická diagnostika turbokompresorů
(Technical Diagnostics of Turbocompressors)
Bc. Ondřej Havel Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Vibrodiagnostika papírenských strojů
(Vibrodiagnostics of Paper-Producing Machines)
Bc. Stanislav Šimon Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Vůz pro přepravu pánve s tekutou ocelí
(Transporter of Molten Steel Ladles )
Bc. Josef Janeček Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Vytvoření plánu preventivních prohlídek a predikce u vysokovýkonných strojů Mori Seiki NZX 2500/1000 a parametrické srovnání strojů s odlišným rokem výroby
(Plan Creation of Preventive Examinations and Prediction at High-Powered Machines Mori Seiki NZX 2500/1000 and Parametric Comparison of Machines with Different Made Year)
Bc. Antonín Bruštík Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Vývoj důlního zdvihacího mechanismu pro zatížení 3,2 t
(Development of the Mine Lifting Equipment for Load up to 3,2 t)
Bc. Marek Kašpařík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Zajištění čistoty maziv v provozu lisovacích strojů
(The Purity Ensuring of Lubricants in Press Machines Operation)
Bc. Jan Tomeček Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro paketování kovového odpadu
(Equipment for Metal Waste Bailing)
Bc. Daniel Juchelka doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Zařízení pro recyklaci vyřazených elektromotorů
(Equipment for Electric Motors Recycling )
Bc. Radek Gelnar doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Zařízení pro úpravu kovového šrotu - vyřazených kolejnic
(Equipment for Scrap Metal Processing - Discarded Rails)
Bc. Michael Urbančík doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Matematické modelování vlivu základních parametrů dobývání kolesovým rypadlem na spotřebu energie
(Mathematical modeling of the basic parameters on mining excavator paddle to spot rebuy energy )
Mgr. Radka Hamříková, Ph.D. prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Disertační
Řešení dynamiky dopadové stolice s impaktními tyčemi na pásovém dopravníku rypadla KU 300
(Solution of the problems of dynamics of the impingement stand with impact bars of a belt conveyer of the KU 300 excavator)
Ing. Jiří Neruda, Ph.D. prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace metod technické diagnostiky ve firmě PF PLASTY CZ
(Applications of Technical Diagnostic Methods in PF PLASTY CZ Company)
Bc. Jan Stuchlý Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Brzda pásového dopravníku
(Brake of Belt Conveyor)
Bc. Miroslav Matějů prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Dávkovač granulí pro psa
(Dispenser of Granules for Dog )
Bc. Veronika Gieslová Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Dopravník pro třídící stroj
(Conveyor for Sorting Machine)
Bc. Josef Grosman prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Konstrukční návrh CNC laseru pro modeláře
(Design of CNC Laser Machine for Modeller)
Ing. Milan Majer Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Manipulátor cihel
(Manipulator of Bricks)
Bc. Vít Kostřica Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Mobilní pracoviště pro spojování dopravních pásů
(Mobile Workplace for Joining Conveyor Belts )
Bc. Marian Slowioczek prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Návrh balícího zařízení
(Design of Packaging Equipment )
Bc. Tomáš Zezulka doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Návrh diagnostického systému klíčových výrobních strojů
(The Draft of the Diagnostic System of the Key Manufacturing Machines)
Bc. Josef Vaněk Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Návrh nosného rámu ocelových lahví pro nákladní automobily nad 12t
(Design of the Support Frame of Steel Cylinders for Trucks Over 12 Tons)
Přemysl Kostka doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Návrh postřikovače
(Design of Spraying Machine)
Bc. Rostislav Kurial Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh stavebnicové konstrukce pracovní plošiny
(Prefabricated Framework Design of Working Floor)
Ing. Martin Baránek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh systému mazání pro skipové zavážení vysokých pecí
(The Draft of Lubrication System for Skip Loading of Blast Furnaces)
Bc. Hubert Folta Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Návrh třídiče
(Design of Sorter)
Bc. Jakub Matuška Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh úpravy vybraného příslušenství zemních strojů
(Modification Proposal of Selected Accessories of Earthmoving Machinery)
Mgr. Martin Vylíčil, DiS doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Praktická aplikace metod vibrodiagnostiky
(Practical Application of Vibrodiagnostic Methods)
Bc. David Novák Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Přesouvací a nadzvedávací zařízení sekce mechanizované výztuže pro hlubinné dobývání
(Moving and Lifting Device of the Mechanized Support Section for Underground Mining)
Ing. Pavel Boháč Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Regál s výsuvnými patry
(Rack with Extending Lofts )
Bc. Lukáš Ondra Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Řešení problematiky mazání výrobní linky
(Research of Lubrication Problems on Production Line)
Bc. Vilém Pippal Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Samosvorné kleště
(Self-locking Tongs)
Bc. Ondřej Vajda prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Skibob - downhill
(Skibob - Downhill)
Bc. Matěj Mokroš Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Srovnání parametrů soustruhu STP 16 NC s ohledem na renovaci
(Comparison of the Lathe STP 16 NC Parameters in Regards to a Renovation)
Bc. Petr Lisoněk Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Svařovací hydraulický stůl
(Welding Hydraulic Table)
Bc. Zbyšek Bednarz Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Svařovací přípravek pro podsestavu drtiče kamene
(Welding Jig for Stone-breaker’s Subassembly)
Ing. Lukáš Sondel Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Technická diagnostika přesuvny pro kolejová vozidla
(Technical Diagnostics of Traverser for Rail Vehicles)
Bc. Dominik Rylko Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Technická diagnostika soustruhu 16K20
(Technical Diagnostics of the 16K20 Turning Lathe)
Bc. Marek Hon Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Teoretický návrh pohonů pro skládkový stroj
(Theoretical Design of Drives for Bucket Wheel Reclaimer)
Ing. Jiří Machač prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
TPM a její hodnocení v nástrojárně
(The TPM and its Evaluation in a Toolroom )
Bc. Jan Zágora doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Vibrace ventilátorů spalovacího vzduchu do pece
(Fans Vibration of Air Combustion Blowing to Furnance)
Bc. Jan Škrabal Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Vibrodiagnostika soustruhu SV18R
(Vibrodiagnostics of Lathe SV18R)
Bc. Petr Štrohalm Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Vliv čistoty provozních a technologických kapalin na provoz stroje
(How the Purity of Operational and Technological Liquids Influences Machinery Operation )
Bc. Petr Viktorin Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Vodní dýmka
(The Hookah)
Ing. Marek Vozda Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Zařízení pro čištění dopravníkových pásů
(Device for Conveyor Belts Cleaning)
Bc. Jan Vidlák doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Zařízení pro vyvození hypotermie v oblasti kolenního kloubu
(Arrangement for in the Knee-joint Area Induced Hypothermia)
Bc. Jakub Srnec Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Zařízení pro vyvození hypotermie v obličejové oblasti hlavy
(Arrangement for in the Facial Area Induced Hypothermia)
Bc. Patrik Pauler Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Zavedení TPM na výrobní lince
(The Implementation of the TPM on a Production Line )
Ing. David Solař doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Aktuátor pátých dveří osobního automobilu
(Actuator of a Car Tailgate)
Bc. Vladimír Jasenovec doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Aplikace technické diagnostiky ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc
(Application of Technical Diagnostics in Honeywell Aerospace Olomouc)
Bc. Petr Adamec Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Bruska vnitřních průměrů trubek
(Grinding Machine for Internal Pipe Diameter)
Ing. Lukáš Rudolf Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Chladicí zařízení pro léčbu koňských končetin
(Arrangement for Hors-Foot’s Hyphothermia Therapy)
Ing. Ondřej Bajer Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Chladicí zařízení pro rehabilitaci koňských končetin
(Arrangement for Hors-Foot’s Hyphothermia Physiotherapy)
Ing. Šimon Mareček Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Chlazení LED světlometů
(LED Headlights Cooling)
Bc. Tomáš Gerla Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Kód čistoty a morfologie částic jako prevence před poškozením strojních zařízení
(Purity Code and Particles Morphology as a Precaution Against Damage Machinery)
Bc. Daniel Jaluška Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Komplexní renovace vozidla JAGUAR S-Type 3,4 Litre
(Complete Renovation of Vehicle JAGUAR S-Type 3.4 Litre)
Bc. Petr Ondráček Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Konstrukce otáčecího přípravku pro montáž regálových zakladačů SMC
(Design of Rotating Device for Mounting SMC Storage Machine)
Bc. Dalibor Kunc Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukce posuvného držáku motoru
(Design of Adjuster for Engine)
Bc. František Lysák Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Diplomová
Konstrukce zakrytování tažícího stroje
(Design of Covering for Traction Machine)
Bc. Emil Rohel Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh otočného mechanismu pro horizontální upnutí profilů
(Engineering Design of the Rotary Mechanism for Horizontal Mounting of Profiles )
Ing. Lukáš Kudrna Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh otočného stolu pro robotizované pracoviště
(Engineering Design of the Rotary Table for Robotized Workplace)
Bc. Lukáš Cieslar Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh přestavby dodávkového vozidla na CNG
(Structural Design of Delivery Van Conversion to CNG)
Ing. Erich Beier Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh přestavby skříňového vozidla na CNG
(Structural Design of Panel Van Conversion to CNG)
Ing. Jaroslav Kočica Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh ručního přepravního vozíku
(Design of Transportation Handcart)
Bc. Marian Grabowski Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Konstrukční návrh válečkové poháněné tratě
(Engineering Design of Driven Roller Conveyer)
Bc. Radek Solich doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh zařízení pro montáž starsleeve
(Construction Design of Equipment for Starsleeve Assembly)
Bc. Michal Polášek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh zásobníku zpětného aglomerátu
(Engineering Design of Reversal Agglomerate Hopper)
Bc. Roman Tomášek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Kopírovací stroj pro hokejové čepele
(Copying Machine for Hockey Blades)
Bc. Petr Mojžíšek Dr.Ing. Anna Plchová Diplomová
Korba bojového vozidla pěchoty
( Infantry Fighting Vehicle Hull )
Bc. Ján Dzurenda doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Lamačka kolejnic
(Rails Breaker )
Bc. Miroslav Mach doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Manipulační vozík pro přepravu těžkých břemen
(Manipulation Trolley for Heavy Loads Transporting )
Bc. David Kurka doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Manipulační zařízení
(Handling Equipment)
Bc. Pavel Valouch doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Manipulátor zakladače pro modulární zásobník nástrojů
(The Manipulator of Stacker for Modular Tool Changer)
Bc. Pavel Uherec Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Mechanický zámek kladkovnice námořního jeřábu
(Mechanical Lock of Lower Block to Block-Catcher for Navy Crane)
Bc. Radek Kowol doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Mezioperační zařízení k odběru materiálů
(Interoperational Device for the Abstraction of the Materials)
Bc. Petr Bujnoch Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Modifikace zámku pátých dveří automobilu
(Modification of Tailgate Latch)
Bc. Lukáš Štrba doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh karoserie pro studentskou formuli typu SAE©
(Proposal of Body for Student Type Formula SAE ©)
Ing. Tomáš Pavelek Dr.Ing. Anna Plchová Diplomová
Návrh kovaného šoupátka A42
(Design of Forget Gate Valve A42)
Bc. Petr Kriebel doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky diagnostikování technického stavu řemenových převodů
(Methodology Plan for Diagnostics of Belt Transmission Technical Condition)
Bc. Marek Konečný doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Návrh montážního zařízení pro sestavení výlisků
(Design of the Machine for Assembling of Stamped Parts)
Bc. Jan Zajíc doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh uzavíracího ventilu
(Design of Globe Valve)
Bc. Jan Bulák doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Nezávislý automatický parkovací systém
(Independent Automatic Parking System)
Ing. Václav Ruttkay Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Optimalizace konstrukce mobilní zdvihací plošiny
(Construction Optimization of the Mobile Lifting Platform)
Bc. Petr Motyka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Optimalizace konstrukce pecního vozu
(Design Optimization Vehicle of Furnace)
Bc. Tomáš Krupa doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Optimalizace uzavíracích mechanizmů pecních vrat
(Optimization of Furnace Door Closing Mechanisms)
Ing. Jan Hurta Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Otočný sloupový jeřáb pro manipulaci s etalony
(Derrick Crane for Etalons Handling)
Bc. Marcel Kuczera doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Pásový podvozek pro překonání kolmé překážky
(Caterpillar Frame to Overcome Perpendicular Obstacles)
Ing. Tomáš Mlčák doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Segmentový šnekový dopravník pro dopravu uhlí k automatickému kotli
(Segmental Screw Conveyor for Coal Transport to Automatic Boiler)
Bc. Kamil Kubeša doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Standardizace a návrh vodících válců v papírenském stroji
(Standardization and Design of the Guide Rollers in the Paper Machine)
Bc. Radek Zlámalík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Stohovač přístřihů
(Stacker of Blanks)
Bc. Tomáš Nadymáček Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Stroj na výrobu krouhaného křenu
(Machine for the Production of Grated Horseradish )
Ing. Rostislav Prokeš Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Systém údržby svařovacího zařízení
(A Maintenance System of a Welding Equipment)
Ing. Martin Pavlát doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Technická diagnostika dopravních pásů a jejich příslušných zařízení
(Technical Diagnostics of Conveyor Belts and Accessories)
Bc. David Czyž Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Termodiagnostické měření elektrických rozvodů
(Thermodiagnostical Measuring of Electric Wiring)
Bc. Patrik Sopuch Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Traverza pro manipulaci se svitky
(Traverse for Coil Manipulation)
Bc. Vojtěch Kostka Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Vysokovýklopná lopata na vysokozdvižný vozík
(High Tipping Shovel For Forklift)
Bc. Lukáš Trlica doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Vývoj kulového kohoutu s celosvařovanou tlakovou obálkou
(The development of All-welded Ball Valve with a Pressure Envelope)
Bc. Jakub Kačmář doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro dopravu odpadních třísek
(Equipment for Transportation of Waste Swarf)
Bc. Marian Cienciala Dr.Ing. Anna Plchová Diplomová
Zařízení pro hašení ve výškách
(Extinguishing Equipment at Heights)
Bc. Pavel Pavlica Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro lisování lanka
(Equipment for Wire Pressing )
Bc. Michal Šranc Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Zařízení proti přetížení orebního ústrojí
(Anti Overload Equipment of the Plowing System)
Bc. Michal Palička Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Zavedení TPM na robotizovaném pracovišti
(The Implementation of the TPM at a Robotic Workplace )
Bc. Václav Hošek doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Zpracování briket z hliníkového odpadu
(Briquettes Processing of Aluminium Waste)
Bc. Pavol Hruška doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Způsoby řešení těsnících uzávěrů vozových pecí
(Ways of Dealing with Car-type Furnaces Sealing Caps)
Ing. Zdeněk Ivánek Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Inovace dobývacího kombajnu nízkých slojí
(Low-Seam Longwall Shearer Innovation)
Ing. Petr Tomek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Disertační
Řešení efektivnosti a spolehlivosti obráběcích strojů využitím vibrační diagnostiky
(Solving of efficiency and reliability of machine tools using vibration diagnostics)
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. doc. Ing. František Helebrant, CSc. Disertační
Statická a dynamická analýza uložení rotorů parních turbín v kluzných ložiskách
(Static and dynamic analysis of hydrodynamic journal bearings and their influence on steam turbine rotor)
Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. doc. Ing. František Helebrant, CSc. Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Akční člen pro řízení palivového čerpadla
(Actuator for Fuel Pump Control)
Ing. Lukáš Kordas Sčensný Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Analýza konstrukce a funkce civilního pistolového střeliva
(Design and Function Analysis of Civil Pistol Ammunition )
Ing. Jakub Jedlička doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Analýza konstrukce a funkce střeliva pro brokovnice
(Design and Function Analysis of Shotgun Ammunition )
Bc. Martin Kulaja doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Bubnová sušička
(Drum Dryer)
Bc. Roman Hejný Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Drtič ovoce
(Fruit Crusher)
Bc. Daniel Juchelka doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Dvounosníkový mostový jeřáb
(Double-girder Bridge Crane)
Ing. Miroslav Hubička Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Frézovací hlava pro FEA
(Milling Head for FEA )
Ing. David Režňák Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Ideový návrh samopalu
(Design of the Sub-machine Gun)
Adam Číhal Bakalářská
Izolace obytného kontejneru
(Insulation of Residential Container)
Bc. Marek Bečica Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Kalicí lázeň
(Hardening Bath)
Bc. Radek Gelnar Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Komplexní prediktivní a proaktivní údržba na strojích nové výrobní linky.
(A Complex Predicative and Proactive Maintenance on the Machines of a New Production Line.)
Bc. Antonín Bruštík doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Konstrukční a technologický vývoj služebních policejních pistolí od roku 1918 dosud
(Design and Technology Progress of the Police Pistols Since 1918 up to Now)
Bc. Jakub Šarman doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Konstrukční a technologický vývoj útočných pušek Kalašnikova
(Design and Technology Progress of the Kalashnikov Assault Riffles )
Bc. Kateřina Kostiková doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Konstrukční návrh drtiče ovoce
(Design of Fruit Crusher)
Bc. Jiří Koňas Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstrukční návrh mechanického budiče kmitů
(Design of Mechanical Vibration Exciter)
Bc. Tomáš Mádr Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstrukční návrh pásového dopravníku
(Design of Belt Conveyer)
Ing. Oldřich Kozáček Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstrukční řešení bezprašného přesypového místa
(Mechanical Design of Dust-free Transfer Point)
Bc. Jan Šamárek prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční řešení drtiče slámy
(Structural Design of the Straw Chopper)
Bc. Jiří Teichmann doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční řešení třídičky brambor
(Structural Design of the Potato Sorter)
Bc. Marian Obrusník doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Kontinuální měření vibrací ventilátorů pro kupolovou pec a rekuperátor
(Continuous Measurement of Fan Vibration for Cupola and Recuperator)
Bc. Kamil Fedor Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Kontinuální měření vibrací ventilátorů pro technologii vytvrzování kamenné vlny
(Continuous Measurement of Fan Vibration for Hardening Stone Wool Technology)
Bc. Jakub Štefek Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Krokovací zařízení pro přesun trubek v ohřívací peci
(Slew Equipment for the Tubes Shift in a Heating Furnace)
Bc. Josef Janeček Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Licí forma
(Casting Mold)
Ing. Antonín Durna Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Možnosti optimalizace údržby záložních turbokompresorů.
(Possibilities for Optimizing the Maintenance of Backup Turbochargers.)
Bc. Stanislav Šimon doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Návrh adaptéru 22LR pro CZ P-07 DUTY
(Design of the 22LR Adapter for the CZ P-07 DUTY)
Bc. Jaroslav Zemek doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Návrh jeřábové dráhy pro přepravu materiálu k výrobní lince
(Design of Crane Track for Material Transport to Production Line)
Tomáš Kadrnka Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh kladkostroje
(Design of Tackle)
Bc. Tomáš Kohut doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh konstrukce polohovacího zařízení Hvězdářskeho dalekohledu
(Design of The Astronomy Telescope Pointing Device)
Ing. Marcel Kahaja Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh mechanismu airsoftové zbraně
( Design of Airsoft Gun Mechanism )
Bc. Michael Urbančík doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Návrh ramena bagru
(Design of Excavator Arm)
Bc. Lukáš Freml Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Návrh stavitelného systému pro světlomet osobního automobilu
(Design of Variable Lighting System for Headlight of Personal Vehicle)
Bc. Jaroslav Vlachynský Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh stojanu a nástěnného držáku reproduktoru
(Design of Stand and Wall Bracket for Loudspeaker)
Bc. Jaroslav Plaček Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Návrh variabilního školního stolu
(Design for Variable School Desk)
Petr Chapčák Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh variabilní těhlice pro FSAE
(Design Variable Upright for FSAE)
Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh závěrového mechanismu samonabíjecí pistole
(Design of the Breech Mechanism of the Semiautomatic Pistol )
Bc. Aleš Kostka doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Odsávací systém laboratorní pece
(Exhaust System of Laboratory Furnace)
Bc. Jakub Janus Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Optimalizace lyžařského vázání
(Optimalization of Ski Bindings)
Bc. Ing. Jiří Malich Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace přípravku na vyfukování kanystrů s vnitřním závitem
(The Optimization of the Blow Moulding Jig for Canister with Internal Thread)
Pavel Vacula Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace sportovní koloběžky
(Sport Scooter Optimization)
Bc. David Petrovič Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Podávací a transportní zařízení dělící linky
(Loading and Transport Equipment of Dividing Line)
Bc. Jiří Weingärtner doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Přípravek pro prostorovou repozici
(The Tool for Bone Three-dimensional Reposition)
Bc. Jakub Povýšil Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Přípravek pro zavádění šroubů do kostí
(The Tool for the Implementation of Bone Screws)
Bc. David Popela Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Rám dvounápravového nosiče
(Frame of Two-axle Carrier)
Ing. Petr Lukeš Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Renovace osobního automobilu Škoda Rapid 136 L
(Renovation of Car Škoda Rapid 136 L)
Bc. Miroslav Šimon Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Řešení snížení vibrací hydropohonu linky OPKS
(Solution of Reduction of Hydraulic Motor Vibrations of OPKS Assembly Line)
Bc. Viktor Žárský Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Služební pistolové střelivo ráže 9 mm Luger a jeho účinky v cíli
(Pistol Duty Ammunition of Calibre 9 mm Luger and its Effects on Target)
Zdenko Vachálek doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Svazkový zásobník
(Bundle Magazine)
Ing. Jiří Stánec doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Technická diagnostika soustruhu SV-18R
(Technical Diagnostics Lathe SV-18R)
Bc. Ondřej Havel Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Technické řešení pojezdu bočního shrnovače
(Technical Solutions of Side Scraper Driving Unit)
Ing. Tomáš Damek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Upínací přípravek pro obrábění výložníků bagrů
(Fixture for Machining of Excavators Booms)
Bc. Pavel Rec Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Víceúčelové pracoviště konstruktéra
(Multipurpose Workplace of Designer)
Bc. Tomáš Kučera Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Víceúčelový chladič Ar
(Multipurpose Ar-Cooler)
Bc. Radim Berger, DiS Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Zařízení pro manipulaci s kovovým odpadem
(Equipment for Metal Waste Handling )
Bc. Jiří Rozsíval doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Zavedení plánované údržby v podnicích s pomocí počítačových programů
(Implementation of Scheduled Maintenance in Companies with Support of Computer Programs)
Bc. Jaromír Dulawa Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Aplikace metod nedestruktivní diagnostiky pro odhalení vad válců
(Application of Methods for Non-Destructive Diagnosis to Find out Defect of Rollers)
Ing. David Šeděnka, Ph.D. Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Diagnostika rámové konstrukce metodou 3D skenování
(Diagnostics of Frame Construction by 3D Scanning Method)
Ing. Daniel Trnka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Diagnostika vřeten obráběcích strojů
(Diagnostics of Machine Tool Spindles)
Bc. Dalibor Osmančík Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Hydraulická rekuperace lopatového rypadla
(Hydraulic Recuperation of the Shovel Excavator)
Ing. František Zemčík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Hydraulické nůžky
(Hydraulic Shears)
Ing. Radim Dittrich doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Charpyho kladivo pro zkoušení plastových vzorků
(Pendulum Impact Tester for Plastics Samples)
Ing. Petr Kramný Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Chlazení vstřikovací formy
(Cooling of Injection Mold)
Ing. Aleš Kolaja Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Konstrukce sněhové frézy pro zahradní traktor
(Construction of the Snowblower for Garden Tractor)
Ing. Tomáš Polášek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh drtiče
(Structural Design Crusher)
Bc. René Herel prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh drtiče umístěného na výložníku velkostroje
(Structural Design Crusher Placed on Brackets Basic Opencast Machines)
Bc. David Minarik prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh kabiny řidiče velkostroje
(Structural Design Cabin Driverdriging Machines)
Bc. Jan Chmel prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh kolesa kolesového rýpadla
(Structural Design Bucket Wheel Excavator)
Bc. Roman Bišinger prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh mazání kolesového rýpadla
(Structural Design Lubrication Bucket Wheel Excavator.)
Bc. Petr Samec prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh odprášení úpravny uhlí
(Structural Design Dedusting Coal Preparation Plant )
Bc. Roman Říha prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh otoče velkostroje
(Structural Design Excavator Slewing Gear)
Bc. Ladislav Michálek prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh palubního invalidního vozíku
(Design of On-board Wheelchair)
Ing. Zuzana Klimšová Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh pásového dopravníku pro odtěžení uhlí z úpravny
(Engineering Design of Belt Conveyors for Excavation of Coal from the Processing Plant.)
Bc. Milan Pižl prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh pohonu pásového dopravníku na spojovacím výložníku zakladače
(Engineering Design of Conveyor Belt Drive for the Coupling Boom Feed)
Ing. Ladislav Zeman prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh pojezdu kolesového rýpadla
(Structural Design Travelling Bucket Wheel Excavator)
Ing. Jiří Kolman, Ph.D. prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh pojezdu kolesového rýpadla
( Structural Design Travelling Bucket Wheel Excavator)
Ing. Václav Kulík prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh přesouvácího zařízení pro poháněcí stanice pásových dopravníků
(Engineering Design of the Shuttle Maschinery for Driving Station Belt Conveyors.)
Bc. Bronislav Pavelka, DiS. prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh přesypu na kolesovém rýpadle
(Structural Design Transfer Point on the Bucket Excavators)
Bc. Luděk Chlebný prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh přesypu pásového dopravníku v dálkové pásové dopravě
(Engineering Design of Conveyor Transfer Points in Long-Distance Belt Conveyor.)
Bc. Jiří Červinka prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční realizace designového návrhu karoserie
(Engineering Realization of Vehicle Bodywork Design )
Ing. Michal Buráň, Ph.D. Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Modernizace univerzálního nakládacího stroje
(Modernization of Universal Loading Machine)
Ing. Petr Konopka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Motorový padákový kluzák s podvozkem
(Motor Paraglider with Landing Gear)
Ing. Zbyněk Kravčík Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Návrh a výroba vstřikovací formy
(Design and Manufacture of Injection Mold)
Ing. Michal Biler Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Návrh koncepce vstřikovací formy pro těleso světlometu
(The Proposed Concept of Injection Mold for Lamp Housing)
Ing. Jiří Vybíhal Dr.Ing. Anna Plchová Diplomová
Návrh konstrukce nastíracího zařízení
(Construction Design of the Wiper Device )
Ing. Tomáš Dosoudil Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Návrh recepce
(Design of Multifunctional Reception Desk)
Ing. Šárka Teichmannová Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Návrh tlumeného a dálkového reflektoru světlometu
(Design of Low and High Beam Headlamp Reflector )
Ing. Jindřich Kostelný Dr.Ing. Anna Plchová Diplomová
Návrh vodojemu o objemu 400 l
(Design of Reservoir with 400 l Capacity)
Ing. Jan Klec doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh zdvihových přímočarých hydromotorů
(Design of Lifting Linear Hydraulic Motors)
Ing. Marek Grygar doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Optimalizace uchycení sedadla
(Optimization of Seat Mounting)
Ing. Lukáš Bachan doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Použití nedestruktivních metod technické diagnostiky pro zkoušení kolejnic
(Nondestructive Testing Application for Rail Examination)
Ing. Michal Podstawka, Ph.D. Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Procesní optimalizace a údržba výrobní linky
(A Procedural Optimization and Maintenance of a Production Line)
Bc. Michal Hanos doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Přemístitelný jeřáb
(Movable Crane)
Ing. Jiří Mlčoch prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Rozbor a optimalizace pohonného mechanismu extraktoru
(Analysis and Optimalization of Extractor Driving Mechanism)
Ing. Jan Haša Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Rozmetadlo tuhých hnojiv pro travní malotraktor Viking
(Spreader of Solid Fertilizer for Lawn Tractor Viking)
Ing. Michal Polášek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Skladové hospodářství náhradních dílů ve výrobní společnosti
(Stock Holding of Spare Parts in a Manufacturing Company)
Ing. Tomáš Míček Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Sklápěč 70t ocelárenské licí pánve
(Dumper for 70t Steel Casting Ladle)
Ing. Lukáš Doležel Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Souprava pro podporu chůze
(Assembly for Walking Support)
Václav Kaňok doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Systém údržby výrobní společnosti.
(A Maintenance System of a Manufacturing Company.)
Ing. Igor Vémola doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Tavicí komora plazmové pece
(Fusing Chamber of Plasma Furnace)
Ing. Jan Čech Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Tažná kočka závěsné dráhy
(Monorail Tensile Crab)
Ing. Jan Káňa doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Technická diagnostika vývěv v praxi
(Technical Diagnostics of Vacuum Pumps in Practice)
Ing. Stanislav Přikryl Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Tlaková stolice pro zkoušení armatur
(Pressure Stand for Testing of Fittings)
Ing. Lukáš Krautwurst Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Tribodiagnostika jako prostředek preventivní údržby
(Tribodiagnostics as a Means of Preventive Maintenance)
Ing. Jiří Labuda Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Vibrační diagnostika šroubových kompresorů
(Vibration Diagnostics of Screw Compressors)
Ing. Martin Surala Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Využití infračervené spektrometrie pro analýzu hydraulických olejů
(The Use of Infrared Spectroscopy for the Analysis of Hydraulic Oils)
Ing. Jan Ziffer Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Využití infračervené spektrometrie pro analýzu motorových olejů
(The Use of Infrared Spectroscopy for the Analysis of Motor Oils)
Ing. Adam Walica Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro chlazení Al profilů
(Arrangement for Cooling of Al Profiles)
Ing. Martin Luzar Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Zařízení pro mechanické odjehlování
(Equipment for Mechanical Deburring)
Ing. Martin Ševčík doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Zařízení pro paketování kovového odpadu
(Equipment for Metal Waste Bailing)
Ing. Tomáš Posker doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Zdvihací zařízení pro dopravu osob
(Lifting Equipment for People Transportation)
Ing. Tomáš Kaufman doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukce systému řízení a pohonu lunet pro vyrovnání pružné deformace klikového hřídele při ustavení a obrábění
(Design of control system and power leveling Rest for the elastic deformation of the crankshaft in the establishment of a working)
Ing. Stanislav Dubina doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Disertační
Závislost teploty na vibracích pohonných jednotek
(Temperature dependence of the vibration motor units)
Ing. Lucie Gabrhelová prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Databáze typických provozních úloh z vibrodiagnostiky.
(The Database of Typical Service Tasks from Vibrodiagnostics.)
Bc. Jiří Farny doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Drtič obilovin a suchých zbytků pečiva a kostí
(Crusher of Cereals and Dry Scraps of Pastries and Bones)
Bc. Miroslav Mach doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Dvou nápravový přívěsný vozík
(Double-axle Trailer)
Bc. David Kurka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Ergonomické řešení pažbení ruční palné zbraně
(Ergonomic System for Small Arms)
Ing. Šimon Mareček Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Fixátor
(Fixator)
Bc. Michal Šranc Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Chladicí zařízení
(Refrigeration System)
Ing. Ondřej Bajer Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Chladič pecní atmosféry
(Cooler of Furnace Atmosphere)
Ing. Erich Beier Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Kladkostroj
(Hoist)
Ing. Rostislav Prokeš Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Koncepční návrh uspořádání zpracovatelské linky na recyklaci r-materiálu
(Conceptual Design of Processing Line Arrangement for r-Stuff Recycling)
Ing. Zdeněk Ivánek Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstruční návrh přídavné frézovací hlavy
(Design of Auxiliary Cutter Head)
Bc. Pavel Uherec Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh drtiče kostí pro domácí použití
(Engineering Design of Bone Crusher for Home Usage)
Bc. Lukáš Polášek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh držáků na solární panely
(Design of Brackets for Solar Collectors)
Bc. Emil Rohel Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh hydraulického zvedáku motorů
(Design Concept of Hydraulic Jack for Lifting Engines)
Bc. Petr Motyka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh jeřábové kočky
(Structural Design of the Crane Trolley)
Bc. Marcel Kuczera doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh kloubového spojení mezi tělesem světlometu a pouzdrem světlometu
(Design of Articulated Join of a Headlamp Adjusting Mechanism)
Bc. Robert Dvořák, DiS. prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh nosné základny plazmové řezací hlavy
(Design of the Supporting Base of the Plasma Cutting Head)
Ing. Lukáš Kudrna Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh paletového zvedáku za traktor
(Design Concept of the Tractor Pallete Jack)
Bc. Michal Palička Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh skládací kotoučové pily
(Mechanical Design of a Folding Circular Saw)
Bc. Michal Polášek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh válečkového dopravníku
(Design of Roller Conveyer)
Bc. Tomáš Nadymáček Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Konstrukční návrh zařízení pro vyprazdňování kontejneru
(Construction Design of the Equipment for Emptying of the Containers)
Ing. Tomáš Machálek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční řešení lžíce Volvo EC700C
(Structural Design of Volvo EC700C Shovel)
Bc. Roman Tomášek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční řešení posuvného zařízení přibírkového stroje PSU 7000
(Structural Design of the Sliding Device of Dinting Machines PSU 7000)
Bc. Tomáš Krupa doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Mechanismus na čištění vík a rámů plnících otvorů koksárenských baterií
(Mechanism for Covers and Frames Cleaning of Coke Batteries Filling Hole )
Bc. Marek Kašpařík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Natahování dopravníkových pásů
(Conveyor Belts Mounting)
Bc. Lukáš Štrba prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Návrh dopravníku dřevní štěpky
(Design of Conveyor for Wood Cutter)
Bc. František Lysák Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Návrh flexibilní řezací jednotky (cutTex)
(Design of Flexible Cutting Unit (cutTex))
Bc. Radek Zlámalík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh koncového efektoru průmyslového robotu pro manipulaci s výrobkem
(Desing of Terminal Efector of Industrial Robot for Handling with Product)
Bc. Dalibor Kunc Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh konstrukčního řešení podvozkového rámu stroje na zpracování r-materiálu
(Constructional Solution Design of Undercarriage Machine Frame for r-Stuff Treatment)
Ing. Jan Hurta Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh konstrukčního řešení zdvihacího mechanismu plynových hořáků
(Constructional Solution Design of Gas Burner Elevating Mechanism)
Bc. Vojtěch Kostka Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh kovaného šoupátka
(Design of Forget Gate Valve)
Bc. Petr Kriebel doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh mechanické brzdy otočného ramene sloupového jeřábu
(Design of Mechanical Break of Derrick Crane Bar)
Bc. Jakub Kačmář doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh mechanismu sklápěcích bočních ochran proti vniknutí chodců a cyklistů
(Design of Tipping Side Protection Mechanism against Entry of Pedestrians and Bikers)
Bc. Martin Hubička Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh pohonu čelisťového drtiče
(Power Unit Design of Jaw Crusher)
Bc. Pavol Hruška doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh systému pohonu unášeče skladovacího systému SLL
(System Design of Driving Dog of SLL Storage System)
Bc. Jan Zajíc doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh systému údržby a kontroly svařovacího přípravku.
(The Suggestion of a Maintenance System and Control for a Welding Jig.)
Bc. Ing. Jiří Kokeš doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Návrh zevního fixátoru pro dolní část horní končetiny
(Design of External Fixator for Lower Part of Upper Limb)
Bc. Marian Grabowski Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Ověření funkčnosti konstrukcí metodami NDT
(Verifying the Functionality of Constructions by NDT Methods)
Bc. Jan Tomeček Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Pneumatický lis pro vysekávání tvarových konců pryžových profilů
(Pneumatic Press for Cutting the Ends Shaped Rubber Profiles)
Bc. Pavel Valouch doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Podavač vsázky s chlazeným ústím
(Feeder of Charge with Cooled Vent)
Bc. Tomáš Gerla Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Pohonná jednotka pojezdového vozu pro výrobu vlnitých desek
(Driving Unit of Traveling Car for Corrugated Board Manufacturing)
Bc. Zdeněk Šišma doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Pracovní stůl pro notebook
(Desk for Laptop)
Ing. Tomáš Pavelek Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Prizmaticky poháněný váleček
(Prismatic Driven Roller)
Ing. Václav Ruttkay Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Přesyp pásových dopravníků
(Transfer Point of Belt Conveyors)
Bc. Radek Kowol prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Přídavné zařízení na Zetor 6911
(Additional Equipment for Zetor 6911)
Bc. Lukáš Trlica doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Renovace automobilu Volkswagen Golf 1.6D
(Renovation Car Volkswagen Golf 1.6D )
Bc. Daniel Jaluška Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Renovace motoru vozidla Jaguar XKR 4.2 Coupé
(Renovation of Motor Vehicles Jaguar XKR 4.2 Coupe)
Bc. Petr Ondráček Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Srovnávací a tloušťkovací frézka
(Surfacer and Thicknesser)
Bc. Jan Bulák doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Tavicí pánev
(Melting Crucible)
Ing. Jaroslav Kočica Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Tavicí sekce laboratorní pece
(Fusing Branche of Lab Smeltery)
Bc. Tomáš Hanel Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Točna automobilu
(Car Turntable)
Ing. Lukáš Rudolf Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Víko tavicí komory
(Lid of Fusing Chamber)
Bc. Petr Bujnoch Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Vzájemné porovnání metod pro technickou diagnostiku valivých ložisek
(Mutual Comparison of Methods for Technical Diagnostics of Rolling Bearings)
Bc. Marek Vaculín Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro odběr vzorků
(Sampling Equipment)
Bc. Lukáš Cieslar Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Zařízení pro osazování kabelů lisovacími dutinkami
(Equipment for Cable Deploying by Pressing Ferrules)
Bc. Kamil Kubeša doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro sběr ropných látek z hladiny vodních toků
(Equipment for Collecting of Oil Products from the Water Courses Surface)
Bc. Pavel Pavlica Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Zpracování mazacích plánů vybraných strojů
(Lubricating Plans Treatment of Selected Machines)
Bc. Patrik Sopuch Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Aplikace metod technické diagnostiky na horizontální čerpadla
(Application of Technical Diagnostics on the Horizontal Pumps )
Ing. Miroslav Botík Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky pro objektivizaci technického stavu letadel
(Nondestructive Testing Application for Aircraft Technical Condition Objectification)
Ing. Dariusz Cymerys Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Aplikace technické diagnostiky na kovací stroje SHK-10
(Application of Technical Diagnostics on Forging Machines SHK-10)
Ing. Jan Kolář Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Aplikace technické diagnostiky v porubu na Dole ČSM
(Application of Technical Diagnostics at Working Face in the ČSM Mine)
Ing. Libor Pořízka Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Diagnostický a řídící systém kompresorové stanice.
(The Diagnostic and Control System of a Compresor Station.)
Ing. Tomáš Krkoška doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Doplňková výbava sedadla business class do vlaku
(Optional Equipment of the Train Business Class Seats )
Ing. Roman Kyselák Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Drtič litiny
(Cast-Iron Crusher)
Ing. Tomáš Hradecký doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Hypotermický prvek
(Hypothermia Element)
Ing. Michal Gajdoš Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Chladič Ar
(Cooler of Ar)
Ing. Jakub Kulhánek Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh vysílačů palivoměrů v integrovaném křídle letounu
(Design of Fuel Transmitters in Integrated Aircraft Wing)
Ing. Petr Mazúrek Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrhy komponent zevních fixátorů a jejich inovace
(Constructional Designs of External Fixators Components and Their Innovation)
Ing. Rudolf Březina Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Konstrukční řešení krytu řídící jednotky
(Design of Case for Control Unit)
Ing. Matěj Bartecký Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Diplomová
Měření při experimentálním ověřování opotřebení
(Measurements During Experimental Verification of Wearing)
Ing. Josef Rentka, Ph.D. Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Měření technického stavu strojů Heller H2000
(Measurement of the Technical Condition of Machines Heller H2000)
Ing. Martin Kolář Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Metodika zavedení bezdemontážní technické diagnostiky do výrobního podniku
(The Methods of Implementation for Non-Dismatling Technical Diagnostics in a Manufacturing Company)
Ing. Martin Procházka doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Metodika zavedení poruchové a běžné údržby.
(The Method for Implementation of Failure and Regular Maintenance.)
Ing. Josef Klimosz doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Model nuceného odtahu spalin
(Model of Forced Flue)
Bc. Milan Gejdoš Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Náhrada šroubů u vtahovacího přípravku
(Replacement of the Screws of the Draw-in Device)
Ing. Petr Fohler Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Návrh části podvozku skládkového stroje
(Design Undercarriage Part of Stacker/Reclaimer Machine)
Ing. Marek Szwejda Ing. Martin Janečka Diplomová
Návrh tribodiagnostického systému radiální rychlokovací linky
(Design of Tribodiagnostic System of Radial Fast Forging Line)
Ing. Tomáš Biener Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Návrh výsuvného mechanismu pro monitor u vlakového sedadla
(Design of Monitor Retractable Mechanism for the Train Seat)
Bc. Daniel Huba Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Návrh zkušebního pájecího zařízení pro hliníkové díly
(Design of the Test Equipment for Soldering of Aluminium Parts)
Bc. Jiří Hetmánek Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Odjehlovací zařízení
(Deburring Equipment)
Ing. Jan Holeš doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Online diagnostika linky pro plnění lahví
(Online Diagnostics Lines for Bottling )
Ing. Jan Ripel Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Opotřebení kladek odvíjecí věže při výrobě taženého drátu
(Wear the Pulleys of Unwinding Towers in the Drawn Wire Production)
Ing. Martin Ježovicz Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Optimalizace celoledkového automobilového světlometu za účelem zvýšení ochrany chodců
(Optimization of Full LED Automotive Headlamp to Increase Pedestrian Protection)
Bc. Zdeněk Matějka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Optimalizace mazacích plánů ve firmě Siemens Elektromotory Frenštát
(Optimization of Lubricating Plans in Company Siemens Elektromotory Frenštát)
Bc. Ondřej Vojkovský Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Optimalizace zakládání modelového nosiče na formovací lince HSP 3D
(Optimization of Pattern Carrier Insertion on the Molding Line HSP 3D)
Ing. Jana Mazurová Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Optimalizace základového rámu čerpadla
(Optimization of the Pump Base Frame )
Ing. Jiří Prošvic Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Optimalizace zkušebního stojanu pro vibrační zkoušky světlometu
(Optimization of a Fixture for Headlamp Vibration Tests)
Ing. Ladislav Piruch Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Podávací mechanismus šicího stroje
(Feeder for Sewing Machine)
Bc. Ondřej Dostál Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Diplomová
Pouťová atrakce
(Fairground Attraction)
Ing. Tereza Meiznerová Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Provozní měření na vozidle Tatra T158
(Operational Measuring on Tatra T158 Vehicle)
Ing. Lukáš Adolt Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Provozní tvary kmitů strojního systému
(Operational Deflection Shapes of Mechanical System)
Ing. Petr Havrila Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Technická diagnostika pásových dopravníků na Dole Paskov
(Technical Diagnostics of Belt Conveyors at the Paskov Mine)
Ing. Petr Kolčář Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Technická diagnostika turbokompresorů
(Technical Diagnostics of Turbo Compressors)
Ing. Jan Wrona Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Tribodiagnostika hydraulických kapalin
(Tribodiagnostics of Hydraulic Fluids)
Ing. Eva Ďásková Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Zahušťovač papírenské vodolátky
(Thickener of the Pulp Water Substance )
Bc. Tomáš Zbránek Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Výzkum a vývoj zevního fixátoru na pánev (acetabulum), včetně experimentálního měření a počítačového modelování
(Research and development of the external pelvis fixator (acetabulum) included experimental measurements and computer design)
Ing. Martin Janečka doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Disertační
Zvyšování provozní spolehlivosti válcovacího bloku typu Morgan
(Increasing of working reliability of rolling block type Morgan)
Ing. Roman Lachota, Ph.D. doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza současného způsobu znehodnocování zbraní
(Analysis of the Current Method of the Weapons Deactivation)
Bc. Andrea Machalová doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Analýza technických parametrů a technická diagnostika pecí pro tlakové lití
(Analysis of Technical Parameters and Technical Diagnosis of Furnaces for Pressure Casting)
Ing. Jan Ziffer Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Bezolovnaté pistolové střelivo
(Unleaded Pistol Ammunition)
Ing. Jiří Fürst doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Filtrace olejů s využitím mobilních filtračních zařízení
(Oil Filtration Using Mobile Filter Equipment)
Ing. Jiří Labuda Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Hybridní fixátor
(Hybrid Fixator)
Ing. Lukáš Doležel Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Chladník tlustých plechů
( Cooling Bed for Thick Plates)
Ing. Tomáš Posker doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Ideový návrh dvouhlavňové brokovnice
(Preliminary Design of Break-open Over & under Rifle)
Libor Kejval prof. Ing. Miloslav Fišer, CSc. Bakalářská
Kleště pro manipulaci se sádrovými bloky
(Tongs for Handling Gypsum Blocks)
Ing. Lukáš Krautwurst Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Koncepce monitoringu a autonomní údržby vybraných strojů.
(The Concept of Monitoring and Autonomous Maintenance of Selected Machines.)
Ing. Igor Vémola doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Konstrukce vstřikovací formy pro plastový výlisek
(Design of Injection Form for Plastic Molding)
Bc. Miroslav Lečbych Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh centralního obvodu mazání velkostroje
(Construction Design of Large-Scale Excavator Central Lubrication Circuit )
Bc. Petr Samec prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh drtiče skrývky na výložníku velkostroje
( Structural Design of Overburden Crusher on Large-Scale Excavator Boom)
Bc. David Minarik prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh drtiče umístěného ve středu velkostroje
(Structural Design of Crusher Located in the Middle of Large-Scale Excavator )
Bc. René Herel prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh housenicového podvozku pro rýpadla
(Construction Design of Tracked Mounting for Excavators)
Ing. Václav Kulík prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh korečku s vyměnitelnými břity pro kolesové rýpadlo
( Construction Design of Bucket with Replaceable Blades for Wheel Excavator)
Bc. Roman Bišinger prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh kráčivého podvozku velkostroje
(Construction Design of Large-Scale Excavator Walking Undercarriage)
Ing. Jiří Kolman, Ph.D. prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh kulové dráhy velkostroje
(Construction Design of Large-Scale Excavator Globular Track )
Bc. Ladislav Michálek prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh odprášení dopadové stolice na úpravně uhlí
(Construction Design of Impact Mill Dedusting in Coal Preparation Plant)
Bc. Roman Říha prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh pásového dopravníku pro úpravnu uhlí
( Structural Design of Belt Conveyor for Coal Preparation Plant)
Bc. Milan Pižl prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh podvozku velkostroje
(Structural Design of Large-Scale Excavator Chassis Frame )
Pavel Staněk prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh poháněcího bubnu spojovacího výložníku zakladače
(Construction Design of the Drived Drum for Connecting Boom Stacker)
Ing. Ladislav Zeman prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh soustruhu na obrábění dřevěných polotovarů
(Construction Design of the Lathe for Wooden Blanks Machining )
Ing. Tomáš Polášek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh válečku pro dálkovou pásovou dopravu
(Structural Design of Roller for Long-distance Belt Conveyors)
Bc. Luděk Chlebný prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh vratného bubnu pro dopravník dálkové pásové dopravy
(Structural Design of Reversing Drum for Conveyor of Long-distance Belt Transport)
Bc. Jiří Červinka prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh zahradního štěpkovače
(Construction Design of the Garden Shredder)
Ing. Michal Polášek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh zařízení pro přesun poháněcí stanice dálkové pásové dopravy
(Structural Design of Equipment for Driving Station of Long-distance Belt Transport Transfer )
Bc. Bronislav Pavelka, DiS. prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční řešení výložníku čelního lopatového nakladače
(Boom Design of the Front Wheel Loader)
Ing. František Zemčík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Měření, přístroje a snímače testovacího panelu pro kontrolu vývěv
(Measurement, Test Equipment and Test Panel Sensors for Vacuum Pumps)
Ing. Stanislav Přikryl Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Měření a vyhodnocení vibrací na suche podtlakové pumpě typu GXS
(Measurement and Evaluation of Vibration on Dry Vacuum Pump Type GXS)
Ing. Martin Surala Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Motocyklový hydraulický zvedák
( Motorcycle Hydraulic Jack)
Ing. Martin Ševčík doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Nasazení technické diagnostiky pro odhalení vzniku prasklin válců
(Deployment of Technical Diagnostics for Detection of Cracks in Rolls)
Ing. David Šeděnka, Ph.D. Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Návrh akumulátorové vrtačky
(Design Cordless Drill)
Bc. Martin Zapletálek Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh jeřábové dráhy
(Design of Crane Track)
Ing. Radim Dittrich prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Návrh lanového výtahu nosnosti 600 kg
(Design of Cable Lift with Loading Capacity 600 kg)
Ing. Tomáš Kaufman doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh manipulačního zařízení
(Design of Handling Equipment)
Ing. Jan Klec prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Návrh rozmístění ovládacích prvků v kabině řidiče velkostroje
(Design Layout of Controls in the Large-Scale Excavator Driver Cab)
Bc. Jan Chmel prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Návrh servírovacího multifunkčního stolku
(Design of Serving Multi-table )
Ing. Šárka Teichmannová Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh systémů pro uchycení a změnu vzdálenosti kruhů u fixátoru na bérec
(Design of Systems for Attachment and Ring Distance Variation by the Lower Leg Fixator)
Ing. Michal Buráň, Ph.D. Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Návrh systému údržby v provozu lisovacích zařízení
(Design of Maintenance System in Operation of Pressing Devices)
Bc. Radek Svoboda Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Návrh zařízení pro ruční svařování termoplastů
( Design of Equipment for Thermoplastics Manual Welding )
Daniel Terber doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Ohřívací komora laboratorní pece
(Heating Chamber of Laboratory Furnace)
Ing. Martin Luzar Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Pásová pila s pneumatickým pohonem
(Band Saw With Pneumatic Driving Unit)
Ing. Jan Káňa doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Podavač vsázky
(Charge Feeder )
Ing. Aleš Kolaja Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Povrchová úprava bubnů pásových dopravníků
(Coating Drums of Belt Conveyors)
Ing. Lukáš Bachan prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Renovace motoru T87 osobního automobilu Tatra 87
(Renovation of T87 Engine for Car Tatra 87)
Ing. Martin Pavlát Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Renovace osobního automobilu Fiat 600D
(Renovation of Car Fiat 600D)
Ing. Adam Walica Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Rezonance zkušebního podstavce pro testování a diagnostiku vývěv
(Resonance Tests Stand for Testing and Diagnostics of Vacuum Pump)
Ing. Tomáš Dosoudil Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Srovnání kulometů kategorie GPMG
(Comparison of the General Purpose Machine Guns)
Bc. Petr Vítů doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Stacionární zásobník na demineralizovanou vodu
(Stationary Storage Tank for Demineralized Water)
Ing. Zbyněk Kravčík Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Stanovení požadavků na osobní obrannou zbraň
(Requirements Setting for Personal Defense Weapon)
Pavel Gajdoštík doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. Bakalářská
Stanovení požadavků na útočnou pušku
(Determination of Requirements for an Assault Rifle)
Bc. David Kreisl doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. Bakalářská
Stavební míchačka s pneumatickým pohonem
(Concrete Mixer With Pneumatic Drive Unit)
Václav Kaňok doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Stojan na koloběžky
(Bike Stand)
Bc. Petr Mojžíšek Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Systém diagnostiky a údržby čerpadel
(The System of Diagnostics and Maintenance for Pumps)
Bc. Dalibor Osmančík doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Systémy napínání drátu u kruhového fixátoru
(Wire Tension Systems on the Ring Fixator)
Ing. Michal Biler Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Technická diagnostika zařízení pro zpracování dřeva
(Technical Diagnostic of Mechanism for Wood Processing)
Bc. David Czyž Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Univerzální taktická svítilna
(Universal Tactical Flashlight)
Ing. Jindřich Kostelný Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Vytahovač střel
(Missiles Extractor)
Ing. Petr Kramný Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Vývoj zámků historických palných zbraní používaných u předovek
(Development of Historic Arm Locks Used by Muzzle Loaded Rifles)
Bc. Lukáš Dostál doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Zařízení pro zvedání podzemních kontejnerů
(Lifting Equipment for Underground Containers)
Ing. Jiří Mlčoch prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Ztrátové mazání obráběcích strojů
(Losing Lubrication of Machining Devices)
Ing. Jan Haša Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Hydraulické kleště na otáčení svitků
(Hydraulic Tongs for Steel Rolls Turning)
Bc. Vít Hendrych prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh briketovacího lisu
(Construction Design Briquetting )
Bc. Vladimír Procházka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Konstrukční návrh výtahu
(Engineering Design of Lift)
Bc. Adam Staroštík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení hydraulického stavění výstupní štěrbiny čelisťového drtiče DC130x105
(Structural Design of Hydraulic Exit Slit Positioning of Jaw Crusher DC130x105)
Bc. Michal Freiberg prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Korečkový elevátor
(Bucket Elevator)
Bc. Aleš Jurášek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Kotvení zařízení pro přenos a měření rozpínavých sil
(Anchorage of Arrangement for Transmission and Measurement of Expansive Forces)
Bc. Jiří Lhoták Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Mechanismus pohonu vnitřních dveří
(Mechanism of Inside Door Driving Unit)
Bc. Radek Benada doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh dveřního systému WC buňky pro invalidy vlaku pro dálkovou dopravu
( WC Cell Door System Design for Disabled Person for Long - Distance Transport Train)
Ing. Tomáš Neumann doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh horní stavby portálového zakladače ZPH 1500
(Construction Design of The Portal Stacker ZPH 1500 Upper Structure )
Bc. Martin Grycz prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Návrh jeřábové kočky jeřábu pro manipulaci se štětovnicemi
(Travelling Cab Design of Crane for Sheet Piles Handling)
Bc. Marek Slowik doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh koncepce chladníku tlustých plechů
(Design of Cooling Bed for Thick Sheets)
Bc. Robert Říha Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukce závěsné drážky
(Design Proposal of Monorail)
Bc. Kamil Valchář doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh konstrukční úpravy zakružovacího stroje
(Design of Roller Machine Structural Modification)
Bc. Radek Čermák Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Návrh okna železničního kolejového vozidla pro přepravu osob
(Window Design of Railway Tracked Vehicle for Passenger Transport)
Bc. Veronika Mužná doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh plánu údržby zkružovacího stroje
(Design of Maintenance Schedule of Roll Bending Machine)
Bc. Petr Kuča Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Návrh sklápěcího mechanizmu malého shazovacího vozu
(Design Folding Mechanism of a Small Car Thorow)
Bc. Lukáš Richter prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Návrh šoupátka s vloženými sedly
(Valve Design with Insert Saddles)
Bc. Tomáš Jašek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh technologického postupu a konstrukce přípravku pro montáž součástí motoru výrobní linky vývěvy nXDS
(Rapid Heating and Cooling of the Pump Motor Rotor During Assembly on the nXDS Production Line)
Bc. Jaroslav Dřímal Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Návrh zakládání vydobytých prostor
(Design of Stowing Solid Packing for Mined Out Areas)
Bc. Tomáš Pešek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh zevního fixátoru pro předloktí
(Design of External Fixator for Forearm)
Ing. Petra Vaňková Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Nůžková hydraulická plošina
(Scissor Hydraulic Lift)
Bc. Dušan Lasák doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Ověření technických parametrů energeticky účinných ložisek
(Verification of the Technical Parameters of Energy-Efficient Bearings)
Ing. Juraj Mareček Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Ovládací panel řezacího stroje
(Control Panel of Cutting Machine)
Bc. Aleš Dvořák prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Parametrická a vibrační diagnostika
(Parametric and Vibration Diagnostics)
Bc. Petr Šumník Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Plazmový hořák se zařízením pro podávání vsázky
(Plasma Torch and Charging Feeder Assembly )
Bc. Jiří Hamáček Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Preventivní údržba střižného stroje
(Preventive Maintenance of Cutting Machine)
Bc. Tomáš Polášek Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Rekonstrukce homogenizačního stroje SCk 19 x 14
(Reconstruction of Homogenizing Machine SCk 19 x 14)
Bc. Martin Hájek prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Skládkování dřevní štěpky
(Landfilling of Wood Chips)
Bc. Michal Vlachynský doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Tažený grejdr
(Pulling Grader)
Ing. Petr Hlubek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Technická diagnostika obráběcích strojů
(Technical Diagnostics of Machine Tools)
Bc. Ivo Rozsypálek Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Testování valivých ložisek za pomoci testovacího stendu
(Testing of Rolling Bearings Using the Test Stand)
Ing. Libor Prokop Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Tlakotěsná rychlouzavírací mřížka klimatizace
(Pressure Proof Air-Condition Quick-Closing Grating )
Ing. Jakub Mokroš doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Úprava servisního jeřábu vrtné soupravy LOC 400
(Modification of the LOC 400 Service Crane)
Bc. Lech Zawadzki doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Vibrační diagnostika turboexhaustorů na aglomeraci.
(The Vibratory Diagnostics of Turboexhausts on Agglomeration.)
Ing. Tomáš Kostrůnek doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Výměník tepla
(Heat Exchanger)
Ing. Zdeněk Grombíř Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Vyrovnávání podvozku kolesového rýpadla KK-550
(Undercarriage Levelling of Bucket Wheel Excavator KK-550)
Bc. Petr Sladomel doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Zařízení na měření kroutícího momentu elektromotoru
(Torque Measuring Device for Electric Motors)
Ing. Roman Fousek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Zařízení na separaci oleje od kovového odpadu
(Equipment for Oil Separating from Metal Scrap)
Bc. Patrik Mareš doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Zdvih kabiny řidiče kolesového rýpadla KK-550
(Operator Cab Lifting of Bucket Wheel Excavator KK-550 type)
Bc. Monika Hloušková doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Zevní fixátor pro fixaci dlouhých kostí
(External Fixator for Long Bones Fixation)
Ondřej Polomský Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Zvedací náprava TATRA
(Lifting Axle of TATRA)
Ing. Jan Gratza doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Matematický model řízení polohy kolesa rypadla s využitím GPS
(Mathematical model of attitude control wheel excavator with GPS)
Mgr. Ivana Onderková, Ph.D. prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Disertační
Výzkum tribologického a tribotechnického řešení převodů uhelných pásových dopravníků
(Research of tribotechnical and tribological rules concerning conveyor coal belts gearboxes)
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. doc. Ing. František Helebrant, CSc. Disertační

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza mazacích míst výrobních linek společnosti Tritreg-Třinec s.r.o.
(Analysis of Lubricated Places of Production Lines in Tritreg-Třinec Company)
Ing. Martin Ježovicz Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Designérské řešení výtahové šachty
(Design Solution of Elevator Shaft)
Bc. Radek Ďurian Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Dětské první kolo
(Children's First Cycle)
Ing. Zuzana Klimšová Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Diagnostika technického stavu kulového mlýna
(Diagnostics of the Technical Condition of the Ball Mill)
Ing. Jan Wrona Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Dílenský zvedák
(Service Jack)
Ing. Jan Holeš doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Chladicí sekce laboratorní plazmové pece
(Cooling Branch of Laboratory Plasma Smeltery)
Ing. Jakub Kulhánek Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Koncepce plánu a řízení oprav .
(The Conception of the Plan and Repairs Management.)
Ing. Martin Procházka doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Konstrukční návrh přesouvací části válečkového dopravníku
(Engineering Design of the Shifting Part of the Roller Conveyor)
Bc. Zdeněk Matějka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh stahováku ložiska bočního shrnovače typu SCK
(Bearing Puller Engineering Design of the Side Scraper Type SCK )
Bc. Daniel Huba Ing. Martin Janečka Bakalářská
Měření rozvodů tepla jako součást preventivní údržby
(Heat Piping Measurement as the Component Part of Preventive Maintenance)
Ing. Petr Havrila Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Metody nedestruktivní diagnostiky
(Methods Non-destructive Diagnostics)
Ing. Eva Ďásková Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Možnosti využití diagnostických metod při údržbě vozidel městské hromadné dopravy.
(The Opportunities of Using Diagnostic Methods within the Maintenance of the Public Transport Vehicles.)
Ing. Tomáš Krkoška doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Multifunkční box na nářadí
(Multi-Tool Box)
Ing. Rudolf Březina Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Naklápěcí stojan licí pánve
(Inclinable Ladle Stand)
Jan Kudla doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Naviják propřibližování dřeva
(Winch for the Ground Skidding)
Ing. Roman Kyselák Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Návrh aplikace a použití technické diagnostiky na zařízení pro dopravu koksárenských plynů
(Application Design and Use of Technical Diagnostic on Equipment for Transportation of Coke Oven Gas)
Ing. Miroslav Botík Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Návrh řešení tribologické péče výrobní společnosti
(Solution Proposal of Tribological Care in Manufacturing Company)
Ing. Martin Kolář Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Návrh systému údržby strojů a zařízení .
(The Suggestion of the Maintenance System for Machines and Equipment.)
Ing. Jan Kolář doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Návrh vibrodiagnostického systému výrobních strojů.
(The Suggestion of the Vibrodiagnostical System for Production Machines.)
Ing. Petr Fohler doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Návrh zařízení pro lodní telekomunikaci
(Design of Equipment of the Ship's Telecommunication)
Ing. Petr Mazúrek Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Provoz a údržba hydraulických systémů
(Operation and Maintenance of Hydraulic Systems)
Ing. Tomáš Biener Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce mazání podvozků jeřábu ocelárny
(Reconstruction od the Crane Chassis Lubrication System in Steelworks)
Ing. Lukáš Adolt Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce uložení závěsů na polévací lince
(Reconstruction of Hung´s Suspensions on Glazer Line)
Bc. Rostislav Holý Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Renovace motoru T603A pro lehký terénní automobil Tatra 805
(Renovation of T603A Engine for Off-Road Car Tatra 805)
Bc. Ondřej Vojkovský Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Sledování změn provozní kapaliny v hydraulickém systému
(Monitoring of Working Fluid Changes in Hydraulic System)
Ing. Ladislav Piruch Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Stojan pro informační kiosek
(Stand of Information Kiosk)
Ing. Jiří Prošvic Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Technická diagnostika čerpadel
(Technical Diagnostics of Pump)
Ing. Petr Kolčář Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Určení technického stavu strojního objektu sledováním kvality maziva
(Determination of Mechanical Subject Technical State by Lubricant Quality Observation)
Bc. Petra Holá Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Vibrace kabin zemních strojů
(Vibrations of the Cabins Earhtmoving Machinery)
Ing. Libor Pořízka Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Výukový stend pro simulaci provozních stavů turbíny
(Educational Testing Bench for Simulation Working State of Turbine)
Ing. Jan Ripel Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Zařízení na zavážení pilin do kotle
(Equipment for Sawdust Loading to the Furnace )
Ing. Petr Konopka Ing. Martin Janečka Bakalářská
Analýza olejem těsněných lamelových vývěv
(Analysis of Oil Sealed Rotary Vane Pumps.)
Bc. Jakub Vališ Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Aplikace diagnostického systému Octavis Efector.
(The Aplication of the Diagnostic System Octavis Efector.)
Bc. Daniel Konečný doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Aplikace metod technické diagnostiky na válcovací stolici
(Application Methods of Technical Diagnostics on the Rolling Mill)
Bc. Lukáš Macháček Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Bruska k broušení vnitřních průměrů trubek
(Grinding Machine for Inner Tubes Diameter Grinding)
Bc. Ivan Sliž doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Čelní stavitelná sněhová radlice pro travní malotraktor Viking
(Front Adjustable Snow Plow for Lawn Tractor Viking)
Bc. Jiří Duchtík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Diagnostika energetických zařízení
(Diagnostics of Power Equipment)
Bc. Miroslav Houdek Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Diagnostika radiálních kouřových ventilátorů
(Diagnostics of the Radial Chimney Fans)
Bc. Zdeněk Matela Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Hydrostatický pohon řízené nápravy TATRA
(Hydrostatic Driving Unit of Driven Axes TATRA)
Bc. Ondřej Polášek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Konstrukce pilířové opěry pro mechanizovanou výztuž
(Design of Face Plate of Mechanized Roof Supports)
Bc. Jindřich Koska prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh porubového drtiče pro úpravu uhlí
(Design of Bench Crusher for Coal Treatment )
Bc. Stanislav Baletka prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh příčného řetězového zásobníku
(Engineering Design of Transverse Chain Loader)
Ing. Pavel Janás doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Konstrukční návrh ruční hydraulické pily
( Engineering Design of Hydraulic Hand Saw )
Ing. Petr Oháňka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Diplomová
Laboratorní plazmová pec se studenou tavicí pánví
(Laboratory Plasma Smeltery with Cold Ladle)
Ing. Michal Chuchma Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Laboratorní plazmová pec s horizontálním krystalizátorem
(Laboratory Plasma Smeltery with Horizontal Crucible)
Bc. Martin Pustka Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Lineární motor pro pohon osy x
(Linear Motor for X-axis Drive)
Bc. Lukáš Vondra Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Metodika vyvažovacích postupů ventilátoru.
(The Methods of Balancing Procedures for a Ventilator.)
Bc. Jakub Teplý doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Naklápění hydraulických podpěr u mobilních jeřábů
(Tilting of Hydraulic Props for Mobile Cranes)
Bc. Marek Gorgol prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Návrh a provozní ověření systému vibrační diagnostiky pohonných jednotek.
(The Suggestion and Service Verification of the System for Vibration Diagnostics of the Engines.)
Bc. Jiří Studený doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Návrh brusky pro broušení magnezitových tvárnic
(Design of Grinding Machine for Magnesite Bricks Grinding )
Bc. Michał Wisełka doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Návrh diagnostického systému převodovky.
(The Suggestion of a Diagnostic System for a Gearbox.)
Ing. Andrea Bogárová doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Návrh hydrostatického lineárního ložiska
(Desing of Linear Hydrostatics Bearing)
Bc. Zdeněk Zdražil Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Návrh kotvícího zařízení pro pluhovou soupravu
(The Proposal of the Establishment of Plow Anchor Kit)
Ing. Vladimír Sukeník prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Návrh metodiky preventivní a produktivní údržby pístového kompresoru
(Design of Preventive and Productive Maintenance Methodology of Piston Compressor)
Bc. Milan Gurský Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Návrh řešení zkušebny výrobní linky
(Suggestion of Production Line Test Room Solution)
Ing. Petr Cais Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Návrh špičky skládkového stroje
(Design of Boom Head of Stockyard Machine)
Bc. Jakub Bruzek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh závodního vozidla typu prototyp pro Shell Eco-Marathon
(Design of Racing Car Type Prototype for the Shell Eco-Marathon)
Bc. Petr Nováček Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Návrh závodního vozidla typu urbanconcept pro Shell Eco-Marathon
(Design of Racing Car of Urbanconcept Type for the Shell Eco-Marathon)
Bc. Jakub Andrýsek Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Nehnaná náprava TATRA pro návěs
(Free Axle TATRA for Semitrailer)
Bc. Ondřej Drozd doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Polohovací zařízení pro manipulaci s částmi lisovacích nástrojů
(Locating Arrangement for Handling with Parts of Pressing Tools)
Bc. Roman Sosna doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Porovnání provozních nákladů při pálení na plazmovém dělicím stroji
(Operating Cost Comparison by Cutting on Plasma Dividing Machine)
Bc.Ing. Miroslav Fajčák Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Projekt specializovaného pracoviště
(Project of Specialized Workplace)
Bc. Petr Jagoš Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Přesyp pásových dopravníků
(Spill of the Belt Conveyors)
Ing. Tomáš Hapla prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Reengineering údržby výrobní linky.
(Maintenance Reengineering of the Production Line.)
Ing. Marek Leidolf, MBA doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Svařovací polohovadlo
(Welding Manipulator)
Ing. Jakub Lomozník, Ph.D. Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Diplomová
Technická diagnostika suchých šnekových vývěv
(Technical Diagnostics of Dry Scroll Vacuum Pumps )
Bc. David Študent Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Vibrační diagnostika trakčního motoru ve zkušebně
(Vibration Diagnostics of Traction Motor in Test Room)
Bc. Táňa Šenkyříková Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Vibrodiagnostický systém frézky
(Vibrodiagnostic System for Milling Maschine)
Bc. Lukáš Bednařík Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Výměna podávacích válců navíječky plechu válcovací tratě P 1500
(Feed Rollers Replacement of the Sheet Rolling Mill P 1500 Winding Machine)
Bc. Rudolf Tomšů Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro zjišťování štípacích sil u dřeva
(Testing Equipment for Determination of Wood Cutting Forces)
Bc. Vojtěch Machů Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Analýza a verifikace vibrací konstrukčních uzlů pohonné jednotky
(Analysis and verification of structural vibration nodes powerplant)
Ing. Jaroslav Brychcy, Ph.D. prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Disertační
Expertní aspekty diagnostického systému vibrací rotačních strojů
(Expert aspects of the vibration diagnostic system of rotating machines)
Ing. Jan Blata, Ph.D. prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Disertační
Poruchy mechanizované výztuže GLINIK 06/15-POzS nasazené na Dole Paskov a návrhy na jejich odstranění
(Malfunctions of mechanising reinforcement GLINIK 06/15-POzS placed in Paskov Coal Mine and suggestions how to eliminate them)
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Disertační
Vliv teplotního obrazu zubu korečku kolesa na jeho životnost
(Influence of wheel bucket tooth thermal image on its lifetime)
Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. doc. Ing. František Helebrant, CSc. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza balistických charakteristik pistolového střeliv
(Analysis of Pistol Ammunition Ballistic Data)
Jiří Šaňák doc. Ing. Jan Komenda, CSc. Bakalářská
Analýza použití mechanických zaměřovačů u sportovních zbraní
(Analysis of Mechanical Sight of Sport Weapons)
Jan Václav Kučera doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. Bakalářská
Analýza technologického postupu výroby hlavní dlouhých zbraní v podmínkách ČZ
(Analysis of Long Barrel Technology in Conditions of ČZ)
Štefan Hladek doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Analýza technologického postupu výroby pažeb dlouhých zbraní
(Analysis of Manufacturing Technology of Long Gun Stocks )
Martin Zatloukal prof. Ing. Miloslav Fišer, CSc. Bakalářská
Analýza vnitrobalistického děje plynovek s expanzí stlačeného plynu
(Analysis of Internal Ballistic Process with Expansion of Compressed Gas in Gas Guns)
Lukáš Kučera doc. Ing. Stanislav Beer, CSc. Bakalářská
Aplikace zařízení pro čištění teplo - směnných ploch
(Application Arrangement for Purified Warm - inning Surfaces)
Ing. Zdeněk Grombíř Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Diagnostický a údržbářský systém velkostroje
(Diagnostic and Maintenance System of Giant Machine)
Bc. Petr Šumník doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Diagnostika – přístroje, měřidla, pomůcky.
(The Diagnostics - Equipment, Meters, Tools. )
Bc. Ivo Rozsypálek Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Diagnostika válcovacího stroje
(The Diagnostics of the Rolling Machines. )
Ing. Tomáš Kostrůnek Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Ideový návrh opakovací odstřelovačské pušky ráže 338 Lapua Magnum
(Design of Repeating Sniper Rifle for Caliber 338 Lapua Magnum)
Vít Sedlák doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Ideový návrh podvěsného granátometu ráže 40x46 mm
(Design of Rifle Gredade Launcher for Cartridge 40x46 mm)
Stanislav Hlavica doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Ideový návrh samonabíjecí malorážky ráže 22 LR
(Design of Selfloadig Smallbore Rifle for Cartridge 22 LR)
Jaroslav Malina Bakalářská
Ideový návrh samonabíjecí odstřelovačské pušky pro bezpečnostní složky na náboj 308 WIN
(Design of Selfloadig Sniper Rifle for Security Branches for Cartridge 308 WIN)
Marcel Jiřina doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Informační systémy pro řízení údržby
(Information Systems for Maintenance Management)
Bc. Huu Hieu Nguyen Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Kondenzační úsek spalinového traktu průmyslové pece
(Condensing Section of Waste Gases Tract for Industrial Furnace)
Ing. Marek Szwejda Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Konstrukce jednostranně sklopné korby pro nákladní vůz Tatra T815
(Design of One-side Tiltable Bed for Tatra Lorry T815 Type)
Ing. Petr Hlubek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce válečkového dopravníku tlustých plechů
(Design of Roller Conveyor for Thick Plates)
Bc. Robert Říha Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh automatické převodové skříně s variatorem
(Design of Automatic Gearbox with Mechanical Variator)
Bc. Lukáš Richter prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Konstrukční návrh budovacího stolu pro manipulaci s lisovacími přípravky
(Design of Building Table for Manipulation with Pressing Devices)
Ing. Matěj Bartecký Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh testovacího zařízení pro stanovení ergonomických parametrů lidské paže
(Constructional Suggestion of Testing Equipment for Determination Ergonomic´s Parameters of Human Arm )
Ing. Jana Mazurová Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Manipulační samosvorné kleště
(Self-locking Manipulation Tongs)
Ing. Jan Gratza doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Metodika auditu údržby laserových řezacích strojů.
(The Methods of Maintenance Audit for Laser Cutting Machines.)
Ing. Josef Klimosz doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Mobilní manipulační zařízení
(Mobile Manipulation Equipment)
Bc. Dušan Lasák doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Mobilní zvedací stůl
(Mobile Lifting Table)
Ing. Tomáš Neumann doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Možnosti dílenských oprav převodovek v automobilech koncernu VW
(Possibilities of Gearboxes Workshop Repairs in VW Concern‘s Cars)
Ing. Juraj Mareček Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Návrh dvouosé polohovací konstrukce pro upevnění solárních panelů
(Design of Biaxial Positional Construction for Mounting of Solar Modules)
Ing. Roman Fousek Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh lisu pro lepení třecího obložení
(Design of the Press for Adhesive Banging of Frictional Casin)
David Chlebus Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Návrh řešení systému údržby klíčového objektu výrobního procesu
(The Project of the Maintenance System Solution for the Key Object of the Production Process )
Bc. Vladimír Procházka doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Návrh stojanu pro dataprojektor
(Design Stand for Projector)
Ondřej Polomský Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh systému údržby vybraného objektu
(The Project of the Maintenance System for a Selected Object)
Bc. Michal Hanos doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Návrh testovacího zařízení pro stanovení ergonomických parametrů lidské paže
(Design of Testing Equipment for Determination Ergonomics Parameters of Human Arm)
Ing. Petra Vaňková Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh uložení mlecího běhounu pro vertikální mlýn
(Design of Mill Slider Bearing for Vertical Mill)
Pavel Zbořil doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh zahradního lehátka pro odpočinek
(Design of Lawn Chair for Relaxation)
Bc. Adam Staroštík Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh zdravotní pomůcky - francouzská hůl, s využitím workbench Human Builder
(Design of Health Aid – Cane with Utilization Workbench Human Builder)
Bc. Veronika Mužná Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Odizolování ultrazvukového a tepelného zdroje
(Thermal and Sound Insulation of Ultrasonic and Thermal Source )
Bc. Michal Bezděk Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Plazmový hořák
(Plasma Torch)
Bc. Jiří Hamáček Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Pohon pásového dopravníku
(Driving Unit of Belt Conveyor)
Bc. Vít Hendrych prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Posouzení kluzných ložisek bočního shrnovače
(Sliding Bearing Assessment of Side Scraper)
Bc. Martin Grycz doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Posuv vrtací soupravy
(Drilling Machine Feed)
Bc. Lech Zawadzki prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Rekonstrukce řízení
(Reconstruction of Steering)
Bc. Petr Latinák Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Skladování zbraní a střeliva v podmínkách současné právní úpravy v ČR
(Storage of Weapons and Ammunition in Condition of Juridical System of the Czech Republic)
Vojtěch Tibenský doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. Bakalářská
Stanovení technických požadavků na noční zaměřovač odstřelovačské pušky
(Evaluation of Main Parameters of Night Vision Sight for Sniper Rifle)
Bc. Tomáš Vavřiník Bakalářská
Vliv rytin na kovových a dřevěných částech na hodnotu a vlastnosti ruční palné zbraně
(Influence of Engraving of Metal and Wooden Parts for Features and Value of Small Arms )
Emília Kolníková doc. Ing. Stanislav Procházka, CSc. Bakalářská
Vrtací a svorníkovací souprava
(Boring and Bolting Rig)
Bc. Miroslav Fof doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro pokládání dlažby
(Design of Pavement Laying Equipment )
Ing. Tereza Meiznerová Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Zpracování návodu k obsluze a údržbě
(The Service and Maintenance Manual.)
Bc. Petr Kuča doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Analýza provozní spolehlivosti a přesnosti obráběcích strojů Vítkovice Heavy Machinery a.s. za rok 2008 a 2009
(Operational Reliability and Accuracy Analysis of Machine Tools in Vítkovice Heavy Machinery a.s. in a Year 2008 and 2009)
Ing. Miroslav Jiříček Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Aplikace on-line systému Octavis effector na mlecí linku BIVIS
(The Application of the On-line System Octavis Effector on Milling Production Line BIVIS.)
Ing. Jan Kopřivík Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Aplikace technické diagnostiky na klíčový objekt výrobního procesu
(The Application of the Technical Diagnostics on the Key Object of the Production Process )
Bc. Jiří Thomke doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Brzda důlního pásového dopravníku
(Mine Belt Conveyor Brake)
Ing. Martin Palyza prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Designově konstrukční řešení zakrytování svislého soustruhu
(Design of Vertical Lathe Cover)
Ing. Robert Fárlík Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Dětské vozítko pro handicapované děti s ručním pohonem
(Baby Car for Handicapped Children with Hand Drive)
Ing. Petra Richterová Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Diagnostický systém hydrodynamických čerpadel
(The Diagnostic System of the Hydrodymanic Water Pumps )
Ing. Tomáš Toth doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Dveře komory koksárenské baterie
(The Door of Coke – Oven Battery Chamber)
Bc. Rostislav Folwarczny Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Dynamické vyvažování ventilátoru
(Dynamic Balancing of Ventilator.)
Ing. Vít Pilát Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Inovace konstrukčního řešení pro bezdeformační prostřihávání uzavřených profilů.
(Inovation of Design Solution for Deformation-less Punching of Closed Profiles.)
Ing. Martin Zubalík Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Koncový úsek spalinového traktu průmyslové pece s kondenzačním výměníkem
(End section of Waste Gases Tract for Industrial Furnace with Condensing Exchanger)
Ing. Petr Čureček Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Konstrukční návrh pohonu napínacího zařízení pásového dopravníku s elektrickým pohonem
(Design of Tension Device Drive of Belt Conveyor with Electric Drive )
Ing. Michal Navrátil prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh pohonu napínacího zařízení pásového dopravníku s hydraulickým pohonem
(Design of Tension Device Drive of Belt Conveyor with Hydraulic Drive )
Ing. Stanislav Polách prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Konstrukční návrh stavební míchačky na beton.
(Engineering Design of Building Concrete Mixer.)
Ing. Tomáš Heindrich Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Konstrukční řešení sedadla první třídy vlaku
(Design of First Class Train Seat)
Ing. Jakub Černoch Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Mazání ložisek kapalinného tření v provozu válcovny drátů
(The Oiling of Fluid Friction Bearings in Wire Rod Mill Operation)
Ing. Daniel Plonka Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Měření rovnoběžnosti válců papírenského stroje pomocí laseru.
(The Laser Alignment Measurement of the Paper Machine Rolls.)
Ing. Michal Rychlý Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Náhrada uložení desky stolu pomocí velkoprůměrového ložiska u svislého soustruhu
(Replacement of Vertical Lathe Table Support Using Full Diameter Bearing)
Ing. Miroslav Gaja Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Nástavba pro robotické rameno
(Robot Arm Body )
Ing. Jakub Trávníček doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh diagnostického systému strojní pily
(The Design of the Diagnostic System for a Saw Machine.)
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Návrh manipulačního zařízení kapot lokomotiv
(Design of Handling Equipment of Loco Cabs)
Ing. Milan Mareš doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh modulové řady nosníků jeřábové dráhy
(Beam Modular System Design of Crane Girders)
Ing. Tomáš Betlach doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh pohonu plošinového akumulátorového vozu
(Driving Unit Design for Battery Flat Wagon)
Ing. Jiří Otáhal doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh vybraného konstrukčního uzlu větrné elektrárny
(Desing of Selected Construction Part in Wind-Power Plant)
Ing. Martin Vykoukal Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Optimalizace konstrukce kabiny lesního vyvážecího stroje.
(Cabin Design Optimalization of the Forest Forwarder)
Ing. Josef Kristen Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Optimalizace ocelové konstrukce rámu zvedacího zařízení
(Optimalisation of Steel Construction Frame for Hoisting Unit)
Ing. Pavel Sedláček Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Pohon naklápění kyslíkového konvertoru
(Oxygen Converter Titling Drive )
Ing. Jiří Put doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Posouzení vlivu tribodiagnostiky na produktivitu provozu vybraného podniku
(Assessment of Tribodiagnostic Influence on Plant Productivity of Choice Company)
Ing. Pavel Olšanský Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Řešení provozní spolehlivosti ložisek válcovací stolice
(Working Reliability Solution of Rolling Mill Bearings)
Bc. Martin Noga Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Samosvorné kleště
(Self-locking Tongs)
Ing. Tomáš Hoheisel prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Semimobilní váha na vážení silničních vozidel
(Semi–mobile Weighing Machine for Road Carriages Weighing)
Ing. Peter Brisuda doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Svislý soustruh na opracování železničních kol
(Vertical Lathe for Railway Wheels Machining)
Ing. Vojtěch Látal doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Systém diagnostiky stavu ventilátoru odsávání pánvové pece
(The Diagnostic System of Ladle Furnace Exhaustion Fan Condition)
Bc. Petr Konečný Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Šoupátkový uzávěr vysoké pece
(Shaft Locking of Blast Furnace)
Ing. Ladislav Mruzek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Technická dokumentace k výrobě a renovaci insignií
( The Technical Documentation on the Production and Renovation of Insignias)
Bc. Petr Děrgel doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Tribotechnická diagnostika procesních kapalin mísitelných s vodou
(Tribotechnical Diagnostic of Processional Liquids Miscible with Water)
Ing. Zdeněk Rotrekl Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Tříosý pálící automat
(3-axis Cutting Machine)
Ing. Vít Tiefenbach doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Vícestupňová řaditelná převodovka
(Multistage Change Gearbox)
Ing. Jiří Plaček Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro aplikaci hypotermie
(Arrangement for Hypothermia Application)
Ing. František Tomeček, Ph.D. Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Zařízení pro řezání hliníkových profilů
(Equipment for Aluminium Sections Cutting)
Ing. Dalibor Tatsch Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Zařízení pro spojování pásů těžkých dopravníků
(A Heavy Conveyor Belt Joing Machine)
Ing. Bohumil Průdek prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Diplomová
Zařízení pro využití akumulovaného tepla ve vývalcích
(Arrangement for Usage Accumulate Warm in Shapes)
Ing. Petr Mikula Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Zařízení pro využití tepelného odpadu z procesů tepelného zpracování materiálu.
(Arrangement for Thermal Waste Utilization of Heat- treating Processes)
Bc. Jiří Kadlčík Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Konstrukční parametry plazmových pecí pro výrobu speciálních slitin
(Design Parameters of Plasma Furnaces for Production of Special Alloys)
Ing. David Jablonský doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Disertační
Řešení nosných komponent světelné techniky automobilového průmyslu z hlediska jejich statického a dynamického namáhání
(Analyses of the Lighting Engineering Components in Automotive by the Static and Dynamic Straining)
Ing. Michal Kolesár, Ph.D. doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Disertační
Řešení problematiky kotvení pluhových souprav v úklonech do 40° podél pilíře
(Solution of the Issues Related to Anchoring of Plough Sets in the Inclines to 40° Slony the Pillar)
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D. prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Disertační
Řešení problematiky odstraňování nečistot v linkách pro zpracování sběrového papíru
(Solution of Problematics of Removing Dirt in the Waste Paper Processing Lines)
Ing. Lenka Ostřanská doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Disertační
Využití tepelné energie spalin u kontinuálně pracujích pecních agregátů
(The Recovery of Exhaust Gas Energy of Continuously Working Heat Furnace Devices)
Ing. Vilém Pražák, Ph.D. doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Disertační

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aretační mechanismus
(Blocking Mechanism)
Bc. Michal Freiberg doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Diagnostika válcovací stolice pro válcování za studena
(The Diagnostics of the Finisher within the the Cold Rolling)
Bc. Miroslav Houdek Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Hlídač závalu ve výsypce bočního shrnovače
(Devolution Guard Device in Discharge Hopper)
Bc. Petr Sladomel prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Horizontální krystalizátor laboratorní pece
(Horizontal Crucible of Laboratory Smeltery)
Bc. Martin Pustka Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Hořáková sekce laboratorní pece se zařízením pro dopravu vsázky
(Burner Branch Laboratory Smeltery Arrangement for Transport Charge)
Ing. Michal Chuchma Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Chladící zařízení pro hypotermii lidské tkáně - hlava
(xxx)
Bc. Aleš Dvořák Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Chladící zařízení pro hypotermii lidské tkáně - končetina
(xxx)
Bc. Zdeněk Zdražil Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Informační panel pro zastávky MHD
(Information stand for municipal transport stop)
Bc. Jakub Bruzek Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Konstrukce otočného sloupového jeřábu
(Design of Slewing Pillar Crane)
Pavel Zemek Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční návrh lopatového výložníku pro traktor Detvan
(Mechanical Design of Shovel Boom for Detvan Type Tractor)
Bc. Jiří Duchtík doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Lisovací ústrojí granulátoru
(Pressing Mechanism of Granulating Machin)
Bc. Rudolf Tomšů Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Mazání ložisek elektromotoru
(Lubrication of the Bearings in the Electric Motors)
Ing. Petr Cais Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Mechanizované shrnovací zařízení
(Mechanized dragline scraper)
Bc. Jindřich Koska Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Metodika zavedení systému údržby TPM
(The Methods of Introducing the TPM Maintenance System)
Bc. Jakub Vališ doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Mulčovač za malotraktor
(Tractor-drawn Mulch-laying Machine)
Bc. Vojtěch Machů Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Napínání shrnovacího řetězu bočního shrnovače
(Scraper Chain Tightening of Sideways Scraper)
Bc. Marek Slowik doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Navíječka řetězů
(Chain Winding Machine )
Ing. Pavel Janás doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Návrh kotvícího zařízení pro pluhovou soupravu
(The proposal of anchor devices for plow system)
Bc. Michal Konárek prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Návrh kuličkových šroubů pro obráběcí stroje
(Ball – Screw Design for Machine – Tools)
Bc. Lukáš Vondra Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Bakalářská
Návrh mechanismu pro řešení pohybů při svařování tubusů velkých průměrů
(The Design of the Mechanism for the Solution of Movements During Welding of Large Diameter Tubes)
Bc. Radek Čermák Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh motokáry
(Design of Go-kart)
Bc. Ondřej Drozd Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Návrh pohonu hnacího podvozku skládkového stroje
(Drive Design of Undercarriage of Stockyard Machine)
Bc. Monika Hloušková doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Návrh pohonu strojního zařízení pro homogenizaci
(The proposal of a drive machinery for the homogenisation)
Bc. Martin Hájek prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Návrh pohonu turasového hřídele skládkového stroje
(Drive Design of Tumbler Shaft of Stockyard Machine)
Bc. Jan Zufalý prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Bakalářská
Návrh ručního zařízení pro děrování plechů
(The design of a hand-held machinery for iron-plate profiles perforating)
Bc. David Onderka Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. Bakalářská
Návrh systému prediktivní údržby
(The Plan of the Predictive Maintenance System)
Bc. David Študent doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Návrh systému údržby
(The Plan of the Maintenance System)
Ing. Marek Leidolf, MBA doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Otoč pásového dopravníku
(Turning Element of Belt Conveyor)
Bc. Michal Vlachynský doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Pohon pásového dopravníku s planetovou převodovou skříni
(The conveyor belt drive with a planetary gearbox)
Ing. Vladimír Sukeník prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Bakalářská
Preventivní údržba klíčových strojů
(The Preventive Maintenance of the key Machines)
Bc. Zdeněk Matela doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Převodový olej - konstrukční prvek při návrhu průmyslových ozubených převodů
(Transmission Oil - an Important Element of the Industrial Gear Transmission‘s Design)
Bc. Jakub Teplý Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Přípravek k vyvažování
(The Preparation for the Calibration )
Bc. Lukáš Macháček Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Regulace dopravy nekovových přísad
(Regulation Transportation Non - Metalic Additive)
Petr Sikora Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce hydraulického pohonu suportu brusky B 600 na pohon mechanický
(Redesign Hydraulic Gear Support of Grinding Machine B 600 for Mechanical Gear)
Bc. Michał Wisełka doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Bakalářská
Renovace uzlů důlních strojů
(Structural Nodes Renovation of Mining Machines)
Bc.Ing. Miroslav Fajčák doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Renovace železničního dvojkolí
(Renovation of the Railway Axle)
Aleš Dohnal Dr. Ing. Jaroslav Melecký Bakalářská
Stojan reproduktoru
(Stand for speaker)
Bc. Michal Zemčík Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Tažná sekce polo-kontinuální laboratorní pece s vychlazovacím boxem
(Haulage Branch Semi - continual Laboratory Smeltery with Cooling Box)
Bc. Ondřej Polášek Ing. Zdeněk Noga, CSc. Bakalářská
Termografie a posuzování technického stavu strojních zařízení
(Thermography and Assessing the Technical Conditions of Machinery)
Bc. Lukáš Bednařík Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Uchycení shrnovacího hřebla
(Gripping of Scraper Bar)
Ing. Tomáš Hapla doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Uložení hnacího a hnaného kola podvozku skládkového stroje
(Bearings of Driving and Driven Gear of Stockyard Machine)
Bc. Kamil Valchář doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Bakalářská
Ustavování kardanů
(The assembly of the Cardans)
Bc. Daniel Konečný doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská
Vibrodiagnostický systém pohonu mlýna
(The Vibrodiagnostic System of the Grinding Mill)
Bc. Jiří Studený Ing. Jan Blata, Ph.D. Bakalářská
Vliv oleje na životnost motoru automobilu
(An Effect of Oil on the Engine Life of Car)
Ing. Andrea Bogárová Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Bakalářská
Vozík na golfové hole
(Golf cart)
Bc. Tomáš Bouma Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bakalářská
Výsuvná traverza 10 000 kg
(Extending Traverse 10 000 kg)
Jaroslav Madzia Ing. Michal Kolesár, Ph.D. Bakalářská
Využití Human Activity Analysis workbench při návrhu odpeckovače ovoce
(Utilization Human Activity Analysis workbench for Design of pitte)
Bc. Marek Gorgol Dr.Ing. Anna Plchová Bakalářská
Animace tvarů kmitů provozních vibrací osobního auta.
(The Picture Animation Forms of the Operation Defection Shapes within the Car.)
Bc. Michal Studený Diplomová
Axiální stolice válcovačky kroužků
(Axial Finisher of the Ring Rolling Machinery)
Ing. Tomáš Kučera Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Diagnostika a její aplikace na FKF 460 CNC
(Diagnostic and his aplication on the FKF 460 CNC)
Ing. Ivo Gazur Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Diagnostika na frézovacím zařízení KHF 550 CNC
(Diagnostic on the milling equipment KHF 550 CNC)
Ing. Tomáš Gořalík Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Diagnostika vznětového motoru nákladního automobilu emisní specifikace EURO 5
(Diagnostics of Compression-Ignition Truck Engine of EURO 5 Emissive Specification)
Bc. Petr Chrastina Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Hluk ve výrobně podniku
(Noise in Manufacturing Plant)
Bc. David Doležel Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Kolejový vůz pro převážení struskové mísy
(Track Car for Slag Ladle Transport)
Ing. Vojtěch Dostál doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář Diplomová
Konstrukční řešení zařízení pro zpracování dřevního odpadu
(The design of equipment for processing wood waste)
Ing. Petra Židková prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. Diplomová
Laboratorní plazmová pec pro tažení monokrystalu
(Laboratory Plasma Furnace for Single Crystal Pulling)
Bc. Martin Šuranský Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Manipulátor kolesového rypadla KK1300
(Manipulator of Bucket Wheel Excavator KK1300)
Ing. Jiří Bluma doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Návrh triboúdržby hydraulických lisů
(Project of Hydraulic Presses Tribomaintainance)
Ing. Stanislav Dančák Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Diplomová
Podkopový stroj pro agregaci k traktoru řady W 5000
(Undermined Machine for Utilization on Tractor W 5000 Type)
Ing. Lukáš Beránek doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Diplomová
Pohon kolesa kolesového rypadla
(The Drive of Wheel within Wheel Excavator)
Bc. Václav Hlaváč doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Průběžná pec pro ohřev vinutých pružin
(Continuous Furnace for Wound Springs Heating.)
Ing. František Fojtík Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Regálový zakládač
(Charger Shelf)
Ing. Petr Ondřej Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Řešení náhradního pohonu výtlačných strojů koksárenské baterie
(Design of Coke – Oven Battery Pusher Machines Standby Drive)
Ing. Jan Komosný Dr. Ing. Jaroslav Melecký Diplomová
Technická diagnostika jako nástroj prediktivní údržby
(Technical Diagnostic as Tool Predictive Maintenance)
Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Tribodiagnostika - analýza olejů jako preventivní údržba strojů a zařízení
(Tribodiagnostic - analyze oils like preventive maintenance of the machines and equipments )
Bc. Miroslav Gryga Ing. Jan Blata, Ph.D. Diplomová
Vliv vibrací na teplotu kluzných ložisek
(The Influence of Vibrations on the Temperature of the Sliding Bearing)
Ing. Lucie Gabrhelová Diplomová
Vulkanizační lis pro výrobu plochých a tvarových pryžových výrobků
(Curing Press for the Production of Plane and Shaped Rubber Products)
Ing. Petra Macháčová Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. Diplomová
Vysokoteplotní semi-kontinuální tavicí laboratorní zařízení
(High – temperature Semi – continual Smelting Equipment)
Ing. Lukáš Chlebik Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Využití provozních tvarů kmitů (PTK) v diagnostice
(The using of the Operation Defection Shapes in the Diagnostics)
Ing. Ondřej Obdržálek doc. Ing. František Helebrant, CSc. Diplomová
Zařízení pro výrobu monokrystalu
(Equipment for Single Crystal Production)
Ing. Rastislav Krč Ing. Zdeněk Noga, CSc. Diplomová
Využití dynamických simulací ke zvýšení úspor v pásové dopravě a dopravních systémech velkostrojů
(Use of dynamic simulation to increase savings in the transport belt machines and transport systems of mining machines for open pit mining)
Ing. Jakub Krása prof. Ing. Josef Jurman, CSc. Disertační

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza chyby zamíření malorážové zbraně v závislosti na typu zaměřovače
(Aiming Error Analysis of Small Arms with Respect to the Sight Type)
Martin Filip Bakalářská
Automatické nůžky na stříhání článkových řetězů
(Automatic Round-link Chain Shears)
Ing. Ladislav Mruzek Bakalářská
Automobilový hydraulický zvedák
(Automotive Hydraulic Lift)
Ing. Miroslav Gaja Bakalářská
Diagnostický systém lopatového nakladače
(Diagnostic System of Loader)
Ing. Josef Kristen Bakalářská
Diagnostika výsuvného válečku zařízení pro plynulé odlévání oceli
(Sliding Roller Diagnostics of Mechanism for Continuous Steel Casting)
Bc. Petr Konečný Bakalářská
Dimenzování vibračního třídiče
(Designing of Vibratory Screen Separator)
Ing. Vojtěch Látal Bakalářská
Hnací buben pásového dopravníku s integrovanou převodovkou a elektromotorem
(Driving Drum of Belt Conveyor with Integrated Gear Box and Electric Motor)
Ing. Bohumil Průdek Bakalářská
Hodnocení balistických charakteristik puškového střeliva
(Ballistic Parameters Evaluation of the Rifle Cartridges)
Karol Ďurek Bakalářská
Chlazení a snížení hluku v přehrávači BeoMedia 1
(Silent Cooling System of the BeoMedia 1 Player)
Ing. Michal Rychlý Bakalářská
Ideový návrh zlamovací kulovnice ráže 223 REM
(Design of Break-Open Rifle Caliber 223 REM)
Bc. Tomáš Páleník Bakalářská
Kolejová váha na kontrolu kolových tlaků vybraných kolejových vozidel
(Wagon Weighbridge for Wheel Press of Selected Railway Rolling Stock)
Ing. Peter Brisuda Bakalářská
Konstrukční návrh chladícího zařízení pro chlazení důlních elektromotorů
(An Engineering Design of a Cooling System for Mine Elektromotor Cooling)
Ing. Michal Navrátil Bakalářská
Konstrukční návrh vzduchového zubového motoru o výkonu 15 kW
(An Engineering Design of an Air Gear Motor with the Output of 15 kW)
Ing. Stanislav Polách Bakalářská
Manipulační hák
(Handling Hook)
Ing. Tomáš Hoheisel Bakalářská
Manipulační vozík pro přepravu hutního materiálu
(Handling Truck for Transportation of Metallurgical Material)
Bc. Martin Stuhl Bakalářská
Metodika auditu údržby
(Methods of Maintenance Inspection)
Bc. Jiří Thomke Bakalářská
Možnosti multimediálního informačního systému MMI v automobilech koncernu VW
(The Possibilities of Multimedia Information System MMI within VW Automotive Group)
Ing. Vít Pilát Bakalářská
Možnosti zvyšování životnosti hlavní samonabíjecích pistolí
(Increase of Service Life of Semiautomatic Pistol Barrels)
Bc. Zdeněk Bartošík Bakalářská
Nakládací zařízení
(Loading Equipment)
Bc. Jiří Lhoták Bakalářská
Návrh držáku pod monitor
(Monitor Holder Design)
Bc. Jiří Kadlčík Bakalářská
Návrh parametrů teleskopického zaměřovače na pušku
(Design of Parameters of Telescopic Rifle Sight)
Bronislav Sedlář Bakalářská
Návrh pečovatelského lůžka
(Design of Rest-home and Nursing-home Bed)
Ing. Petra Richterová Bakalářská
Návrh pojezdového vozíku pro ostřik okují
(Design of Traversing Truck of Scaler)
Miroslav Kobielusz Bakalářská
Návrh převodového ústrojí pro model tanku v měřítku 1/8
(Wheel Case Design for the Tank Model True to Scale 1/8)
Ing. Jiří Plaček Bakalářská
Návrh stojanů hi-fi techniky
(Design of Hi-fi Device Bases)
Pavel Potěšil Bakalářská
Návrh stolku a výklopného odpadkového koše do osobních železničních vozů
(Design of Table and Hinged Litter Bin for Passenger Cars)
Ing. Petr Mikula Bakalářská
Návrh systému diagnostických měření
(Proposal of Diagnostic Measurement System)
Bc. Petr Plachký Bakalářská
Návrh tříkolky pro volný čas
(Design of Three-wheeler for Leisure Time)
Ing. Petr Čureček Bakalářská
Návrh víceúčelového chodítka pro nemohoucí osoby
(Design of Multi-Purpose Rollator for Infirm Persons)
Ing. Robert Fárlík Bakalářská
Návrh vozíku pro zavazadla pro pasažéry letištní haly
(Passenger´s Luggage Truck Desing for Airport Vestibule)
Ing. Jakub Černoch Bakalářská
Návrh zásobníku luten
(Design of Ventilating Pipe Box)
Bc. Marek Baselides Bakalářská
Nedestruktivní testovací zařízení
(Nondestructive Testing Equipment)
Bc. Vít Rychlý Bakalářská
Nové systémy snižování emisí v automobilech koncernu VW
(New Systems of Pollution Reduction within VW Automotive Group)
Ing. Jan Kopřivík Bakalářská
Odsuvná vrata kyslíkového konvertoru
(Movable Gate of Oxygen Converter)
Ing. Jiří Put Bakalářská
Pohon rotační spalovací pece
(Rotating Combustion Furnace Drive)
Bc. Stanislav Baletka Bakalářská
Pohon vozu ohřívací pece
(Drive of Heating Furnance Wagon)
Ondřej Adámek Bakalářská
Poloautomatický zakladač do karuselové pece
(A Semi-automatic Charger of a Rotary Hearth Furnace)
Ing. František Tomeček, Ph.D. Bakalářská
Porovnání technologií skrývání ornice
(Confrontation of Top Soil Removal Technologies)
Bc. Marek Gruczol Bakalářská
Provozní spolehlivost strojních zařízení v kamenolomech
(Operating Reliability of Machine Equipment in Stonepits)
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce samopalu vz. 61 na náboj 4,6 x 30 mm
(Reconstruction of the Sub-machine-gun M-61 for 4,6 x 30 mm Cartridge)
Oldřich Nový Bakalářská
Renovace válcovacího hřídele
(Renovation of the Rolling Shaft)
Bc. David Tala Bakalářská
Řešení problematiky olejového hospodářství hlubinných dolů
(Solving Problems of Oil Management on Underground Mines)
Ing. Dalibor Tatsch Bakalářská
Sklápěč hutních pánví 175t
(Tilter for Metallurgical Ladles 175t)
Bc. Ivan Sliž Bakalářská
Srovnání pistolí CZ-97B a Pi vz.52
(Comparison of the Pistols CZ-97B and Pi-M52)
Ing. Eva Ludmila Kubátová Bakalářská
Srovnání pušek AR-15 a SA-58
(Comparison of the Rifles AR-15 and SA-58)
Marek Šorm Bakalářská
Stroj pro řezání hliníkových profilů
(An Aluminium Profile Cutting Machine)
Ing. Martin Palyza Bakalářská
Střešní nádstavba automobilu
(Design of Roof Extension)
Bc. Jiří Jan Bakalářská
Systém diagnostiky a údržby
(System of Diagnostics and Maintenance)
Ing. Tomáš Toth Bakalářská
Technologické postupy pro provádění oprav pistole CZ 75 BD
(Repair Technological Process for the Pistol CZ 75 BD)
Michal Bartko Bakalářská
Technologie vytváření rytin na ručních zbraních
(Technology of Engraving Creation in Small Arms)
Miroslav Kutnar Bakalářská
Tribotechnická diagnostika pístového kompresoru
(Tribo-Diagnostics of Piston Compressor)
Bc. Milan Gurský Bakalářská
Určení limitních hodnot
(Determination of Limits)
Bc. Martin Noga Bakalářská
Vibrodiagnostika ozubení
(Vibrodiagnostics of Gearing)
Ing. Pavel Olšanský Bakalářská
Vliv čistoty oleje na spolehlivost hydraulických systémů
(An Influence of Oil Purity to the Reliability of Hydraulic Systems)
Ing. Daniel Plonka Bakalářská
Výstupní kontrola jakosti výrobku
(Output Inspection of Product Quality)
Bc. Petr Děrgel Bakalářská
Závislost kinematické viskozity na bodu vzplanutí u motorových olejů
(Correlation Between K.V. and F.P. of Engine Oils)
Ing. Zdeněk Rotrekl Bakalářská
Automatická výměna nástrojů u svyslých soustruhů
(Automatic Tool Exchange in Vertical Lathes)
Bc. Karel Švébiš Diplomová
Detekce havarijních stavů
(State of Disrepair Detection)
Bc. Richard Hasík Diplomová
Dimenzování brzd těžního stroje
(Security and Diagnostics Systems of Winding Machine Brakes)
Bc. Roman Heinrich Diplomová
Dvoupáková klapka
(Two Lever Valve)
Bc. Jiří Zajíc Diplomová
Kloubový mechanismus podvozku silničního válce
(Articulated Mechanism of Articulated Roller)
Ing. Jiří Jandora Diplomová
Komplexní diagnostika horizontální vyvrtávačky
(Complex Diagnostics of Horizontal Boring Lathe)
Ing. Pavel Bialek Diplomová
Konstrukční řešení manipulátoru pro překování děrovacích tyčí
(Structural design Manipulator for Upset Punching Bar)
Ing. Roman Kubiczek Diplomová
Konstrukční řešení pohonu pluhové soupravy
(Plough Assembly Drive Mechanism Structural Design)
Bc. Lukáš Pála Diplomová
Konstrukční řešení stabilního hasícího zařízení
(Structural Design of Fire Extinguishing System)
Bc. Tomáš Cechel Diplomová
Laboratorní napínací a chladicí zařízení
(Laboratory Stretching and Cooling Device)
Ing. Lukáš Chlebus Diplomová
Laboratorní napínací a ohřívací zařízení
(Laboratory Stretching and Heating Device)
Bc. Roman Vávra Diplomová
Metodika hodnocení technického stavu
(Methods of Technical State Evaluation)
Bc. Pavel Odložilík Diplomová
Metodika provedení auditu a návrhu systému údržby
(Methods of Audit Arrangement and Proposal of Maintenance)
Bc. Tomáš Sanetrník Diplomová
Mlýn pro zpracování vytříděných odpadů z umělých hmot
(A Mill for Sorted Plastic Waste Treatment)
Ing. Josef Keller Diplomová
Modernizace malé vodní elektrárny
(Modernization of Small Water Power Station)
Ing. Aleš Rode Diplomová
Návrh diagnostického systému Oběhových čerpadel
(Diagnostic System Design of Circulate Pumps)
Bc. Přemysl Hošek Diplomová
Návrh systému pro zvyšování životnosti a spolehlivosti kluzových ložisek těžního stroje
(System Design for Increase Lifetime and Reliability Gap of Sleeve Bearings from Winding Machine)
Bc. Zbyněk Bojko Diplomová
Návrh systému údržby
(Suggestion of Maintenance System)
Bc. Ondřej Kania Diplomová
Návrh úpravy základového rámu čerpadla
(Design Modification of Pump Baseplate)
Ing. Ladislav Bujok Diplomová
Návrh výložníku lopatového rypadla DH 28.1 LC
(Project of Shovel Excavator Boom for DH 28.1 LC)
Bc. Josef Michalčík Diplomová
Nístěj krokové pece s hydraulickým pohonem
(Fluid Drive Hearth of Walking Beam Furnace)
Bc. Roman Šimeček Diplomová
Ořezávací kotoučové nůžky
(Side Rotary Shears)
Bc. Jan Paděra Diplomová
Přední část nosného rámu silničního válce
(Front Frame Part of Articulated Roller)
Bc. Martin Kozelský Diplomová
Rám silničního válce
(Carriage of Articulated Roller)
Bc. Pavel Duda Diplomová
Stůl vulkanizačního lisu
(The Table of Vulcanizing Press)
Bc. Jaromír Bušovský Diplomová
Svinovačka
(Coilbox)
Bc. Ondřej Hanák Diplomová
Systém vibrodiagnostiky převodovek kontidrátové trati
(Vibrodiagnostic System of Gearboxes within Continuous Wire Production Line)
Bc. Martin Spáčil Diplomová
Trenážer paměťových slitin
(Trainer of Alloys with Latching Function)
Bc. Radek Kadlček Diplomová
Válečkový chladník
(Roller Cooling Bed)
Bc. Antonín Pavlíček Diplomová
Vibrační diagnostika rychloběžných převodovek velkého výkonu
(Vibratory Diagnostics System of High Speed and High Power Gearboxes)
Bc. Martin Svoboda Diplomová
Víceúčelová laboratorní pec
(Laboratory Multi-use Furnace)
Bc. Lubomír Šimík Diplomová
Vývoj vzorového standardu kapkové zkoušky motorového oleje
(Development of Standard Testing Procedure of Engine Oil)
Ing. Ondřej Dvořáček Diplomová
Zadní rám silničního válce
(Back Carriage of Articulated Roller)
Bc. Martin Géryk Diplomová
Zařízení pro otáčení středních dílů zalomených lodních hřídelí při jejich výrobě
(Mechanism for Crankshafts Centre Part Rotation During Production)
Bc. Miroslav Janáč Diplomová
Zařízení pro testování dveřních zámků automobilů
(Testing Equipment for Car Door Locks)
Bc. Jan Nimrichter Diplomová
Matematické modely při interakci nástroje se strojem a válcovaným kroužkem na válcovačce kroužků
(Mathematical Models for Interaction of the Rolling Tool, Rolled Ring and Machine during the Operation)
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D. prof. Pokorný Disertační
Příspěvek k řešení zátěže pohonných jednotek technologických celků hnědouhelné povrchové těžby
(Contribution to Solution of Load of Driving Mechanism of Technologic Units of Brown Coal Open-cast Mining)
Ing. Petr Škubala, Ph.D. Doc. Helebrant Disertační
Řešení problematiky rozpojovacích orgánů pro stroje na dobývání platinové rudy
(Solving of Problems Disconnecting Parts of Machine for Breaking of Platinum Ore)
Ing. Petr Valíček, Ph.D. prof. Gondek Disertační
Vliv geometrie třísky kolesového rypadla na spotřebu energie a zatížení kolesa
(Effect of Geometry Chip of Wheel Excavator on Energy Consumption and Load of Wheel)
Ing. Jiří Juchelka, Ph.D. prof.Jurman Disertační
Vývoj pohonu koles u kompaktních kolesových rýpadel na hydropohon
(Development of the Paddle Wheel Hydraulic of the Compact Wheel Excavator)
Ing. Jana Jablonská, Ph.D. doc. Helebrant Disertační

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza balistických vlastností brokovnicového střeliva s jednotnými střelami
(Analysis of the Ballistic Characteristics of the Shotgun Ammunition with Unitary Projectiles)
Ing. David Žáček Bakalářská
Analýza konstrukce a funkce střeliva s expanzivními střelami
(Analysis of the Design and Function of Hollow Point)
Bc. Adrian Podzimek Bakalářská
Čelisti trhačky
(Jaws of Schredder)
Bc. Michal Studený Bakalářská
Diagnostický systém
(Diagnostic System)
Ing. Ivo Gazur Bakalářská
Diagnostický systém
(Diagnostics System)
Bc. Petr Jagoš Bakalářská
Diagnostický systém lisů
(Diagnostics System of Presses)
Ing. Stanislav Dančák Bakalářská
Diagnostika vznětových motorů s využitím tribodiagnostických metod
(Compression-Ignition Engine Diagnostics with Utilization of Tribodiagnostics Methods)
Bc. Petr Chrastina Bakalářská
Ideový návrh odsuvného závěru lovecké opakovací kulovnice
(Preliminary Project of Rifle Breech)
Bc. Jan Leimer Bakalářská
Ideový návrh sportovní malorážky
(Design of Sporting Small Calibre Rifle)
Bc. Karel Lečbych Bakalářská
Ideový návrh sportovní pistole ráže .22LR
(Design of Sporting Pistol for .22 Long Rifle Calibre)
Bc. Marek Vlček Bakalářská
Kontrola procesu přepravy zbraní na území České republiky po jejím vstupu do Evropské unie
(Inspection of the Weapon Transport System in the Czech Republic after Joining the European Union)
Bc. Jana Straňáková Bakalářská
Lopatový výložník malotraktoru
(Shovel Boom of Little Tractor)
Ing. Lukáš Beránek Bakalářská
Manipulační přípravek
(Operating Tool)
Ing. Lukáš Chlebik Bakalářská
Mechanická část trenažéru paměťových slitin
(Gadgerty of Trainer Alloys with Latching Function)
Ing. František Fojtík Bakalářská
Modernizace zařízení pro manipulaci s perlitocementovými tvarovkami
(Renovation of Device for Profilated Perlite Bricks Handling)
Ing. Ondřej Obdržálek Bakalářská
Možnosti zvyšování životnosti hlavní loveckých zbraní
(Increase of Service Life of Hunter Weapons Barrels)
Bc. Karel Vránek Bakalářská
Návrh diagnostického systému důlního kombajnu KWB 500
(Suggestion of Diagnostics System within Cutte Loader KWB 500)
Ing. Tomáš Gořalík Bakalářská
Návrh nového rámu klikového lisu
(Design of the New Frame of the Crank Press)
Bc. Marian Morcinek Bakalářská
Návrh parametrů kolimátorového zaměřovače na automatickou pušku
(Design of Parameters of Collimation Automatic Rifle Sight)
Bc. Alexandr Lichý Bakalářská
Návrh parametrů nočního zaměřovače na pušku
(Design of Parameters of Night Vision Rifle Sight)
Bc. Radomír Prajza Bakalářská
Návrh štípačky dřevěných špalků
(Design of the Wood-Splitting Machine)
Ing. Petra Macháčová Bakalářská
Návrh zkoušky přesnosti střelby střeliva ze znečištěné zbraně
(Design of Test of Accuracy Shooting Ammunition from Dirty Gun)
Bc. Jiří Sehnal Bakalářská
Ohřívací a vyrovnávací pec
(Laboratory Heating Furnace)
Ing. Petr Havlík Bakalářská
Pecní tlačka 0,7 MN
(Furnace Pusher 0,7 MN)
Bc. Martin Uherek Bakalářská
Pohon pásového dopravníku kolesového rypadla
(The Drive of the Conveyor within Wheel Excavator)
Ing. Jiří Bluma Bakalářská
Pojistné zařízení čelisťového drtiče
(Jaw Crusher Safety Device)
Bc. David Suszka Bakalářská
Porovnání infračervené spektrometrie a klasických testů kvality motorových olejů
(Comparison of Infra-Red Spectrometry and Classic Tests of Engine Oil Quality)
Ing. Miroslav Jiříček Bakalářská
Příručka jakosti organizace produkující ruční zbraně
(Quality Manual for Small Arms Producers)
Bc. Vlastimil Londýn Bakalářská
Reengineering systému údržby vstřikolisovny
(Reengineering of Maintenance System within Injection and Press Shop)
Bc. Martin Juřík Bakalářská
Ruční palné zbraně z produkce České zbrojovky
(Production of Firearms from Česká zbrojovka)
Bc. Bohumila Mahdalová Bakalářská
Snímač vík plnicího vozu
(Lid Remiver of a Filling Wagon)
Ing. Jan Komosný Bakalářská
Technický stav ložisek papírenského stroje
(The Technical Conditions of the Paper Machine Bearings)
Ing. Lucie Gabrhelová Bakalářská
Válečkový polohovací stůl
(Roller Position Table)
Bc. Rostislav Folwarczny Bakalářská
Vibrodiagnostika NC a CNC obráběcích strojů
(Vibrodiagnostics of NC and CNC Machine Tools)
Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. Bakalářská
Výtlačné ústrojí velkoprostorové koksárenské baterie
(Puscher of the High-Capacity Coke Oven)
Ing. Petra Židková Bakalářská
Vznik a analýza konstrukce opakovaček
(Historical Review of Repeating Riffle Design)
Bc. Juraj Jašek Bakalářská
Zařízení pro mechanické ovládání stoupačky
(The Arrangement for Mechanical Actuation of the Pipe)
Ing. Petr Ondřej Bakalářská
Zařízení pro tažení monokrystalu
(Monocrystal Pulling Equipment)
Ing. Rastislav Krč Bakalářská
Zavážecí vozík lakovacího boxu
(Filling Car of Paintshop)
Bc. Milan Gejdoš Bakalářská
Automobilový most
(A Vehicle-Launched Bridge)
Ing. Ladislav Vychodil Diplomová
Diagnostický systém
(Diagnostic System)
Ing. Petr Kaplan Diplomová
Diagnostický systém pojezdu smykového nakladače
(Diagnostic System within Hydrodrive Travelling of Skidding Loader)
Ing. Milan Braný Diplomová
Ekologicky odbouratelná maziva
(Ecologist Breakdown Oils)
Ing. Tomáš Havlíček Diplomová
Experimentální zjištění provozní zátěže
(Experimental Detection of Operating Loading)
Ing. Petr Moštěk Diplomová
Hydraulický čelisťový drapák
(Hydraulic Clamshell Grab)
Ing. Lenka Ostřanská Diplomová
Chlazení válcovací stolice v TŽ, a.s.
(Cooling of Rolling Mill)
Ing. Roman Lachota, Ph.D. Diplomová
Kapaliny pro hydraulické systémy a jejich aplikace v provozu
(Fluids for Hydraulics Systems and their Aplication in Operation)
Ing. Ján Burian Diplomová
Klínový úvazek těžních lan AD6/300
(Triangular Rope Thimble AD6/300)
Ing. Roman Paletář Diplomová
Konstrukční řešení pohonu uhelného pluhu s nedestrukční pojistnou spojkou
(Coal Plough Drive Mechanism Structural Design with Non-Destructive Emergency Coupling)
Ing. Lukáš Plotěný Diplomová
Lamací zařízení
(Breaking Plant)
Ing. Ondřej Korčák Diplomová
Mazivo pro velké točivé stroje
(Lubricator for Large-Sized Rotating Machines)
Ing. Miroslav Radošovský Diplomová
Měření technického stavu valivých ložisek
(Measurement Technical Conditions Anti-Friction Bearings)
Ing. Tomáš Svoboda Diplomová
Mobilní vykládací zařízení
(Mobile Discharging Device)
Ing. Jan Mráček Diplomová
Nasazení IT do údržby
(Implementation of IT (Information Technology) to Maintenance)
Ing. Ondřej Záruba Diplomová
Návrh mechaniky vodíkového automobilu
(Design of Hydrogen Car Mechanical Parts)
Ing. Roman Andrýsek Diplomová
Návrh systému triboúdržby
(Suggestion of Tribomaintenance System)
Ing. Lukáš Cieslar Diplomová
Návrh uzavřeného vodního okruhu pro chlazení převodových skříní elektromotorů důlních strojů
(Design of Closed Water-Cooling Circuit for Elektromotor Gear Case of Mining Machine)
Ing. Michal Kašpárek Diplomová
Návrh základního rámu s otočí pro rozbíjecí zařízení
(Design of Bed Plate with Rotation Gear for Breaking Device)
Ing. Jan Souček Diplomová
Optimalizace rámu osobního výtahu
(Modernizing Personal Elevator)
Ing. Tomáš Krist Diplomová
Posouzení úpravy příčných nůžek za tepla
(Evaluation of Cross Shears Adjustment in Hot Condition)
Ing. Jan Liška Diplomová
Provozní nasazení měřícího přístroje FAG Detektor III
(Operational Implementation of Measuring Equipment FAG Detektor III)
Ing. Pavel Bumbala Diplomová
Provozní tvary kmitů strojního celku
(Operational Shape of Vibrations within Machine Unit)
Ing. Lucjan Raszka Diplomová
Přípravek pro montáž trupu dopravního letounu
(Appliance for Assembly of Traffic Aeroplane Body)
Ing. Zdeněk Zajíc Diplomová
Rekonstrukce uložení pracovního válce
(Mounting Restoration of Operating Cilinder)
Ing. Vlastimil Franek Diplomová
Stanovení limitních projevů v obrazci kapkové zkoušky senzorické diagnostiky motorového oleje
(Determination of Limits Exhibition at the Senzoric Diagnostics of Engine Oils)
Ing. Robin Belant Diplomová
Transportní jednotka mořírny
(Transport Unit of the Pickling Line)
Ing. Libor Vaněk Diplomová
Tribotechnická diagnostika velkých točivých strojů
(Tribo-Diagnostics of Large-Sized Rotating Machines)
Ing. Miroslav Ricka Diplomová
Udržovací laboratorní pec
(Laboratory Holding Furnace)
Ing. Pavel Zahrada Diplomová
Výrobní linka na dřevěné palety "sekce třídění a dávkování suroviny"
(Production Line on the Woods Pellets)
Ing. Pavel Frühauf Diplomová
Výtah s hydraulickým pohonem
(A Hydraulic Lift)
Ing. Ludmila Kočí Diplomová
Využití CTA pro kontrolu ozubení v provozní praxi Ing. Petr Zvěřina Diplomová
Zařízení pro pádové zkoušky
(Impact Test Device)
Ing. Petr Nedvěd Diplomová
Zařízení pro rovnání hliníkových profilů
(An Aluminium Profile Straightening Machine)
Ing. Dušan Makoviczký Diplomová
Zařízení pro tažení a manipulaci s kontislitkem
(Ingots Drawing and Handling Arrangement)
Ing. David Sonnek Diplomová
Metody simulace procesů tribologické péče u strojních zařízení
(Simulation Methods of the Process Tribological Care in Enginery)
Ing. Jiří Kratochvíl Doc. Ziegler Disertační
Optimalizace technických a výkonových parametrů kolesového rýpadla řady TC2 z hlediska energetické náročnosti
(Optimalisation of Technical and Power Paremetres of Series TC2 Bucket Wheel Excavator from the Energy Requirement Point of View)
Ing. Bohumír Kubík, Ph.D. doc.Helebrant Disertační

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostika strojního zařízení ve vztahu k prediktivní údržbě provozní linky
(Diagnostic of Machines Eqipments with Regard to Predictive Maitenance of Opera- ting line)
Bc. Pavel Odložilík Bakalářská
Energetické využití pohonů stavebního stroje
(Energetic Utilization of Constructional Machine Drives)
Bc. Josef Michalčík Bakalářská
Expertní systém pro vyhodnocení zbytkové životnosti olejů na základě tribo- diagnostických analýz
(Expert System for Evalution of Residual Durability Oils with Exploation of Tri- botechnical Analysis)
Bc. Radim Špicar Bakalářská
Návrh jednonosníkové podvěsné konstrukce zdvihadla s ručním kladkostrojem
(Design of Single-sporred Overhead Hoister Constriction with hand Tackle)
Bc. David Otipka Bakalářská
Návrh měřícího přípravku
(Design of Measuring Instrument)
Bc. Jan Nimrichter Bakalářská
Návrh nůžek pro stříhání profilového materiálu
(Design of Shears for Cutting of the Profile Material)
Bc. Miroslav Janáč Bakalářská
Návrh řešení jeřábové traverzy s elektromagnety pro otáčení bram
(Solution Project of Crane Girder with Electromagnets for Slab Turning)
Bc. Martin Kozelský Bakalářská
Návrh systému údržby parkovacího domu KOMA-Ložiska, s.r.o pro zvedací zařízení ukládání vozidel
(Project of Maintenance System at Parking House KOMA for Autolift)
Ing. Ondřej Dvořáček Bakalářská
Návrh systému údržby paskovacího domu KOMA - Ložiska, s.r.o. pro pojezdové zařízení
(Project of Maintenance System at Parking House KOMA for Travel Equipment)
Bc. Martin Svoboda Bakalářská
Návrh zvedacího manipulačního vozíku pro palety EURO bez motorického pohonu
(Design of Truck Carriage for Manipulation with EURO Pallets without motor drive)
Ing. Vojtěch Dostál Bakalářská
Optimalizace konstrukce rámu zvedacího zařízení u parkovacích garáží KOMA
(Optimalisation of Hoisting Unit Metal Constriction by the Parking Garage KOMA)
Bc. Jiří Zajíc Bakalářská
Otoč skládkového stroje
(Rotary of Dump Machine)
Bc. Pavel Duda Bakalářská
Podavač vsázky
(Melting Charge Feeder)
Bc. Martin Šuranský Bakalářská
Pojistná zubová spojka válcovací stolice duo 1150x2800 tratě pro válcování tlustých plechů
(Safety Snap clutch of Two-high stand 1150x2800 of line for rolling thick plate)
Bc. Karel Švébiš Bakalářská
Posouzení degradace a znečištění hydraulických olejů podle ISO VG4406
(Checking of Degradation and Contamination Hydraulic Oils According ISO VG4406)
Ing. Aleš Rode Bakalářská
Protlačovací zařízení
(Pipe Ramming Equipment)
Ing. Jiří Jandora Bakalářská
Půdní stabilizační fréza
(Reclaimer)
Bc. Martin Géryk Bakalářská
Sekce válečkového dopravníku pro profilovou válcovací trať
(Session of Roller Conveyor for Profiled Rolling Mill)
Bc. Roman Šimeček Bakalářská
Snímač vík plnícího vozu
(Lid Remover of a Filling Wagon)
Petr Pásek Bakalářská
Stoupačka odsávacího zařízení velkoprostorové baterie se snadným čistěním
(Ascending Pipe of an Exhaust Plant of a Coking Plant with Easy Cleaning)
Bc. Ondřej Hanák Bakalářská
Studená pánev
(Refining Hearth)
Bc. Lubomír Šimík Bakalářská
Technická diagnostika šroubového kompresoru AIR COMP CYCLON 215
(Technical Diagnostics of Screw Compressor AIR COMP CYCLON 215)
Ing. Pavel Bialek Bakalářská
Tlaková nádoba - zásobník stlačeného vzduchu
(Placement of Mine Rail Turner)
Bc. Tomáš Cechel Bakalářská
Udržovací pec
(Laboratory Holding Furnace)
Bc. Radek Kadlček Bakalářská
Uložení obraceče kolejnic
(Placement of Mine Rail Turner)
Ing. Roman Kubiczek Bakalářská
Vřetenový pohon válcovací stolice kvatro 500/1300x1200 pro válcování plechu za studena
(Driving Spindle of Four-high Mill 500/1300x1200 for Cold Rolling Plate)
Bc. Antonín Pavlíček Bakalářská
Zařízení pro hranění studených svitků
(Equipment for Cold Coils Blending)
Bc. Přemysl Skotnica Bakalářská
Zásobníky s vybavením plnícího vozu
(Reservoir of a Filling Vagon with Equipment)
Bc. Jan Paděra Bakalářská
Analýza provozu turbíny
(Analyse of Turbine Operation)
Bc. Pavel Helešic Diplomová
Diagnostický systém
(Diagnostic System)
Bc. Lukáš Michník Diplomová
Elektrická komorová žíhací pec
(Electric Annealing Box-type Furnace)
Bc. Jan Pelánek Diplomová
Konstrukční návrh planetové převodové skříně pro pohon pluhů
(Engineering Design of Sun-and-planet Gear for Ploughs Drive)
Bc. Pavel Jordan Diplomová
Konstrukční řešení redlerového dopravníku pro dopravu odprašku
(Structural Design of Bulk Conveyer for Transport of Dedusting Dust)
Bc.Ing. Vladislav Taska Diplomová
Konstrukční řešení zadního tříbodového upínacího mechanismu traktoru
(Structural Design of Tractor Rear Three-point Gripping Mechanism)
Ing. Radek Heczko Diplomová
Laboratorní pec pro tavení Ti slitin
(Laboratory Ti Alloys Melting Furnace)
Bc. Tomáš Wolek Diplomová
Mechanické zařízení pro zprůchodňování odpichového otvoru tandemové pece propalováním
(Equipment for Tandem Furnace Tap Hole Opening by Burning)
Ing. Leoš Chromík Diplomová
Modernizace řízení a konstrukce experimentální válcovací stolice kvarta 110
(Control and Design Modernisation of Experimental Rolling Mil of Kvarto 110)
Bc. Martin Pokorný Diplomová
Návrh předohybu pracovních válců pro válcovací stolici KVARTO 3,5m
(Design of the Working Rolls Pre-bending for the Rolling Mill KVARTO 3,5m)
Bc. Jaroslav Prosecký Diplomová
Návrh sklopného rotačního odvíjedla pro svitky drátů
(Design of Folding Rotary Unwinding Device for Coils of Wire)
Bc. Miroslav Melkus Diplomová
Návrh vodního chlazení osobního počítače
(Design of Water Cooling for Personal Computer)
Bc. Jiří Uiberlay Diplomová
Odtahový systém krokové pece se zařízením pro využití jejího tepelného odpadu
(Flue System with Waste-Heat Boiler of Walking Beam Furnace)
Bc. Jana Vágnerová Diplomová
Plnící linka
(The Filling Line)
Bc. Zdeněk Procházka Diplomová
Přísuv excentrů pro unášení pěchovacích tyčí stroje pro obsluhu koksovací baterie
(Feed Motion of Eccentric for Drifting of Hand Hammers for Machine for Coke-oven Battery Servicing)
Bc. Tomáš Vilč Diplomová
Radiační rekuperátor
(Radiation Heat Exchanger)
Ing. Petr Kozák Diplomová
Reengineering systému údržby
(Reengineering of Maintenance System)
Ing. Martin Žuja Diplomová
Rekonstrukce ložiskového uložení
(Bearing Reconstruction)
Ing. Ondřej Vozar Diplomová
Rekonstrukce uložení kouřového ventilátoru
(Reconstruction of Fan Placing)
Bc. Jiří Humhal Diplomová
Rekonstrukce žacího stroje
(Mover Redesign)
Ing. Martin Janečka Diplomová
Repas rekonstrukce vyvažovací stolice
(Repair and Reconstruction of Counterweight Bench)
Ing. Jaroslav Brychcy, Ph.D. Diplomová
Technologie renovace ploch posuvného stolu
(Technology of Sliding Table Surfaces Renovation)
Bc. Hynek Lipina Diplomová
Teplovzdušné vytápění průmyslové haly
(Hot Blast Heating of Factory Building)
Bc. Kateřina Uhlířová Diplomová
Určení příčiny zvýšených vibrací
(Identification of Vibration Scores)
Bc. Soňa Hradilová Diplomová
Vertikální rozvlákňovač pro kontinuální rozvlákňování vláknitých materiálů
(Vertical Pulper for Continuous Pulping of Fibrous Material)
Bc. Marcel Polách Diplomová
Využití FTIR při analýze motorových olejů viskozitních tříd 10W40 a 15W40 pro vznětové motory
(Utilization FTIR at Engine Oils Analysis of Viskosity Class 10W40 and 15W40 (SAE) for Diesel Engine)
Bc. Petr Matuszek Diplomová

2004/2005

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostická měření valivých ložisek a ozubených kol
(Diagnostic Measuring of Rolling Contact Bearing and Geared Wheels)
Bc. Ondřej Kania Bakalářská
Diagnostický servis
(Diagnostic Service)
Ing. Ladislav Bujok Bakalářská
Diagnostický systém
(Diagnostic System)
Ing. Ondřej Záruba Bakalářská
Diagnostický systém automatizovaného parkovacího zařízení
(Diagnostic System of Automated Parking Equipment)
Bc. Přemysl Hošek Bakalářská
Diagnostický systém papírenského stroje
(Diagnostic System Machina in Papermill)
Ing. Tomáš Havlíček Bakalářská
Diagnostika CNC strojů analýzou kruhovitosti
(CNC Machines Diagnostics by Roundness Analyze)
Bc. Roman Heinrich Bakalářská
Dopravník mořící linky
(Pickling Line Conveyer)
Ing. Libor Vaněk Bakalářská
Expertní systém v údržbě
(Expert System of Maitenance)
Ing. Petr Zvěřina Bakalářská
Informační systém tribotechnických metod
(Information System of Tribotechnical Methods)
Ing. Miroslav Radošovský Bakalářská
Inovace mechanismu otáčení antény radiolokátoru
(Innovation of Antenna Radar Turning Mechanism)
Ing. Jan Mráček Bakalářská
Kolové vedení skipových nádob
(Wheeled Quiding of Skip Bucket)
Ing. Roman Paletář Bakalářská
Konstrukční návrh převodové skříně
(Speed-change Design)
Ing. Lukáš Plotěný Bakalářská
Konstrukční návrh vzduchového zubového motoru
(Mechanical Design of an Air Gear Motor)
Ing. Michal Kašpárek Bakalářská
Konstrukční řešení kombajnového drtiče
(Structural Design of Shearer Crusher)
Bc. Lukáš Pála Bakalářská
Manipulátor
(Handling Equipment)
Ing. Dušan Makoviczký Bakalářská
Mazací systém
(Lubricant System)
Bc. Richard Hasík Bakalářská
Nasazení tribodiagnostiky u CNC strojů
(Tribodiagnostics Application CNC Machines)
Bc. Zbyněk Bojko Bakalářská
Návrh montážního poloautomatu
(Semi-automatic Machine Development)
Ing. Petr Nedvěd Bakalářská
Návrh nosné konstrukce a kotev vodítek osobního výtahu
(Load-bearing Frame a and Anchors Proposal of Personal Lift)
Ing. Zdeněk Zajíc Bakalářská
Návrh pohonu obraceče betonových prefabrikátů
(Drive Design of Concrete Girders Building-block Systems)
Ing. Jan Liška Bakalářská
Návrh vybavení lomového provozu strojním zařízením
(Equip Project of Quarry Operation by Machinery)
Ing. Ondřej Korčák Bakalářská
Odpadní teplo z kompresorové stanice
(Waste Heat of Air Compressor Station)
Ing. David Sonnek Bakalářská
Pohon rotační spalovací pece
(Rotating Combustion Furnace Drive)
Ing. Pavel Frühauf Bakalářská
Posuv vzduchové vrtací soupravy
(Advance of the Pneumatic Boring Machine)
Bc. Michal Glos Bakalářská
Projekt laboratorní úlohy pro modelování nevývahy a nesouososti
(Project for the Laboratory Task of the Modelling of Imbalance and Malalignment)
Ing. Robin Belant Bakalářská
Provozní spolehlivost
(Operational Reliability)
Ing. Milan Braný Bakalářská
Rekonstrukce pohonu míchacího zařízení VVS-20
(Drive Reconstruction of Stirring Equipment VVS-20)
Ing. Lenka Ostřanská Bakalářská
Renovace válcovacího hřídele
(Renovation of the Rolling Shaft)
Ing. Lucjan Raszka Bakalářská
Renovace železničního dvojkolí
(Renovation of the Railway Axle)
Ing. Vlastimil Franek Bakalářská
Stanovení časového průběhu znečištění hydraulického oleje
(Determining of Time Behaviour of Hydraulic Fluid Contaminating)
Ing. Ján Burian Bakalářská
Systém údržby
(Maitenance System)
Ing. Tomáš Svoboda Bakalářská
Určování technického stavu tribodiagnostickými metodami
(Determining of Technical State with Tribodiagnostical Methods)
Ing. Miroslav Ricka Bakalářská
Vibrodiagnostika papírenského stroje
(Vibrodiagnostic Machine in Papermill)
Ing. Pavel Bumbala Bakalářská
Vozík dopravníku mořící linky
(Conveyor Carriage of the Pickling Line)
Bc. Jaromír Bušovský Bakalářská
Výrobní přípravek v rámci třídiče
(Production Preparation for Screener Frame)
Ing. Ladislav Vychodil Bakalářská
Výtlačné ústrojí velkoprostorové koksárenské baterie
(Puscher of the High-capacity Coke Oven)
Ing. Roman Andrýsek Bakalářská
Využití metody provozních tvarů kmitů v technické diagnostice
(Operating Deffection Shake in Technical Diagnostics)
Ing. Lukáš Cieslar Bakalářská
Zařízení pro rozpojování nadměrných kusů
(Equipment for Rock Disintegration)
Ing. Jan Souček Bakalářská
Zásobník odřezků
(Cutting Container)
Ing. Tomáš Krist Bakalářská
Závěs pro manipulaci s přepravními paletami
(A Suspension for Pallet Manipulation)
Ing. Ludmila Kočí Bakalářská

2003/2004

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostický systém turbokompresoru
(The Diagnostic System of the Turbocompressor)
Ing. Jaroslav Brychcy, Ph.D. Bakalářská
Diagnostika hydraulického obvodu
(Diagnostics of the Hydraulic Circuit)
Bc. Zdeněk Procházka Bakalářská
Dvířka krbových kamen
(The Door of the Hearth Oven)
Bc. Jana Vágnerová Bakalářská
Hřídel s válečkem - návar povrchu
(The Roller Shaft - Superficial Weld Deposit)
Bc. Martin Pokorný Bakalářská
Hydraulická spojka pro individuální výztuž
(A Hydraulic Prop for Individual Support)
Bc. Pavel Jordan Bakalářská
Hydraulický pohon žacího stroje
(The Hydraulic Drive of the Harvester)
Ing. Martin Janečka Bakalářská
Chladící tunel
(The Cooling Tunnel)
Ing. Pavel Zahrada Bakalářská
Chladič ochranné atmosféry
(A Cooler of the Controlled Atmosphere)
Bc. Jan Pelánek Bakalářská
Kalící vana
(A Hardening Tank)
Bc. Marcel Polách Bakalářská
Měření geometrie a zařízení pohonů podle ISO 230-4 u obráběcích strojů NC
(Measurements of Geometry and Equipment of Drives according to ISO 230-4 with NC Working Machines)
Bc. Michal Bartík Bakalářská
Modernizace sázecí strany krokové pece
(Modernization of the Charging Side of the Walking Beam Furnace)
Bc. Jaroslav Prosecký Bakalářská
Násypník silážového stroje
(The Hopper of the Silage Machine)
Ing. Leoš Chromík Bakalářská
Návod k udržování
(Maintenance Manual)
Bc. Soňa Hradilová Bakalářská
Návrh a určení tribodiagnostických parametrů transformátorového oleje
(Design and Determination of Tribodiagnostic Parameters of Transformer Oils)
Bc. Petr Matuszek Bakalářská
Návrh diagnostického systému hydrogenerátoru
(The Design of a Diagnostic System for the Hydraulic Generator)
Bc. Lukáš Michník Bakalářská
Návrh diagnostického systému turbokompresoru
(The Design of a Diagnostic System for the Turbocompressor)
Bc. Jiří Humhal Bakalářská
Návrh diagnostického systému ventilátoru
(The Design of a Diagnostic System for the Ventilator)
Bc. Martin Klus Bakalářská
Návrh řešení vibrodiagnostického systému kombajnu
(The Design of a Vibradiagnostic System for the Shearer)
Bc. Martin Spáčil Bakalářská
Návrh údržby podávacího zařízení krmné směsi
(Maintenance Design of Forage Straw Feeding Device)
Bc. Jiří Uiberlay Bakalářská
Přídavné manipulační zařízení pozemní dráhy
(Additional Manipulation Equipment for the Surface Railway)
Bc. Tomáš Vilč Bakalářská
Rekonstrukce mazacího systému
(Reconstruction of the Lubrication System)
Bc. Miroslav Melkus Bakalářská
Řešení pohonu pluhové soupravy
(Design of the Drive of the Plough System)
Vlastimil Panáček Bakalářská
Sloupová vrtačka
(The Column Drilling Machine)
Bc. Stanislav Smolka Bakalářská
Určení příčin vibrací čerpadla chladící vody
(The Determination of Causes of Coolant Pupm Vibration)
Ing. Petr Kaplan Bakalářská
Vůz tunelové pece
(A Car of the Tunnel Furnace)
Ing. Petr Kozák Bakalářská
Výměník nad chladníkem náprav
(The Exchanger above the Cooler of Axles)
Bc. Tomáš Wolek Bakalářská
Vytápění výrobní haly
(Heating of the Production Shop)
Bc. Kateřina Uhlířová Bakalářská
Vytvoření základní databáze o těžebních strojích a zařízeních v návaznosti na jejich údržbu
(Creation of the Basis Database of Mining Machines and Equipment in Relation to Their Maintenance)
Bc. Vladimír Polehňa Bakalářská
Vzduchový motor zubový
(The Air Gear Motor)
Ing. Radek Heczko Bakalářská

2002/2003

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Mazací systém špičky kolesového výložníku Ing. Michal Kulig Bakalářská
Metodika nasazení technické diagnostiky Ing. Petr Moštěk Bakalářská
Navařování válečků dráhy segmentu licího oblouku pro kontilití minihuť pásová v NH, a.s. Bc. David Dočkal Bakalářská
Návrh diagnostického systému Bc. Michal Jelínek Bakalářská
Návrh diagnostického systému Bc. Robert Muroň Bakalářská
Návrh nouzového mazacího systému Bc. Pavel Helešic Bakalářská
Reengineering údržby Bc. Jiří Dubový Bakalářská
Renovace pojezdových kol navařováním Ing. Martin Žuja Bakalářská
Softwarový systém pro řízení údržby Bc. Radim Patkolo Bakalářská
Stanovení limitních hodnot vibrací Bc. Tomáš Přikryl Bakalářská
Vyhodnocování výsledků měření tribočásticové analýzy Bc. Hynek Lipina Bakalářská

2001/2002

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Audit údržby a reengineering Bc. Petr Sekula Bakalářská
Informační systém servisu strojů a zařízení Bc. Daniel Chodura Bakalářská
Kontrola jakosti provedených oprav Bc. David Toman Bakalářská
Navařování čelisti drapáku Ing. Soňa Filipová Bakalářská
Návod k udržování Bc. Lukáš Janeček Bakalářská
Návrh mazacího systému turbogenerátoru Bc. Milan Chasák Bakalářská
Návrh postupu opravy při výměně parovodu Ing. Zdeněk Jasiok Bakalářská
Opravy ocelových odlitků Bc. Marie Anne Chyšková Bakalářská
Provozní ověření limitní hodnoty vibrací Bc. Roman Šimara Bakalářská
Renovace železničního dvojkolí navařováním Ing. Jan Szturc Bakalářská
Systém údržby a oprav motorového vozu M 812 Bc. Tomáš Mazánek Bakalářská
Vibrační diagnostika jako nástroj prediktivní údržby Bc. Petr Kubla Bakalářská
Vztahy a souvislosti vývoje opotřebení Bc. Tomáš Lazecký Bakalářská

2000/2001

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostický systém pohonu kolesa Bc. Václav Hlaváč Bakalářská
Diagnostický systém válcovací stolice Bc. Jaroslav Dobroň Bakalářská
Diagnostický systém ventilátoru sušícího panelu Ing. Jan Prudil Bakalářská
Nůž drapáku - návar odolný rázům a otěru Ing. Roman Honzek Bakalářská
Oprava trhlin rotoru odsávače Ing. Martina Lančová Bakalářská
Otěrový plech válcovny bram - řešení otěruvzdorného návaru Bc. Stanislav Kraina Bakalářská
Renovace rotoru exhaustoru Bc. Zdeněk Juttner Bakalářská
Váleček RS14C - návar povrchu pracovní části Bc. Jiří Botek Bakalářská

1999/2000

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostický systém ventilátoru Bc. Pavel Kuntoš Bakalářská
Metodika posouzení technického stavu strojních systémů Ing. Veronika Bezecná Bakalářská
Navařování svislého a podélného čepu pluhu Bc. Michal Heisig Bakalářská
Návrh diagnostického systému turbosoustrojí Bc. Janusz Mocek Bakalářská
Návrh projektu laboratorní úlohy pro optická měření laserem Ing. Zbyněk Dybalík Bakalářská
Návrh systému mezioperační výrobní kontroly Bc. Ing. Kateřina Cibulková Bakalářská
Oprava rotoru odtahu TP Bc. Jiří Kovařík Bakalářská
Projekt zabezpečení jakosti v údržbě dle EN ISO 9001 Ing. Jan Sekyt Bakalářská
Renovace pojezdového kola Ing. David Jablonský Bakalářská
Váleček SJV - návar povrchu Bc. Dalibor Plischke Bakalářská

1998/1999

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostika papírenských strojů Bc. Jaroslav Fierla Bakalářská
Diagnostika valivých ložisek Bc. Miroslav Gryga Bakalářská
Hodnocení úrovně vibrací sedačky nákladního automobilu Bc. Petr Koliba Bakalářská
Navařování prizmatického válečku Bc. Martin Hellebrand Bakalářská
Navařování zvonu prachové výpusti Ing. Miroslav Žihla Bakalářská
Návrh mezních stavů čerpadla při použití vibrodiagnostických měření Bc. Josef Skalický Bakalářská
Projekt laboratorní úlohy v oblasti vibrační diagnostiky Ing. Adam Musiolek Bakalářská
Renovace pojezdových kol navařováním Bc. Vojtěch Žák Bakalářská

1997/1998

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Ing. Martin Stropek Bakalářská
Bc. Aleš Folwarczny Bakalářská
Ing. Přemysl Ryšavý Bakalářská
Bc. Lumír Dvořák Bakalářská
Bc. Marek Kohut Bakalářská
Ing. Ivo Zamazal Bakalářská

1996/1997

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bc. Jaroslav Kupka Bakalářská
Bc. Daniel Čihák Bakalářská

1995/1996

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bc. Jiří Tomala Bakalářská
Bc. Jan Mikulec Bakalářská
Ing. Irena Pavlová Bakalářská
Bc. Lumír Pasker Bakalářská
Bc. David Hradil Bakalářská
Bc. Pavel Ston Bakalářská
Ing. František Hájek Bakalářská