Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkujeme všem, kdo si pro svou přípravu na budoucí povolání vybrali specializace a zaměření Katedry konstruování FS VŠB-TUO.

Neslibujeme, že vaše studium na katedře bude "procházkou růžovým sadem", ale budeme se vám snažit nabídnout dostatek informací a podkladů, abychom vám celé studium pokud možno ulehčili. A protože se jedná o vaši přípravu před vstupem do praxe, bude naší snahou nabídnout vám také řadu možností, jak se s prací ve firmách seznámit, například formou exkurzí nebo řešení vašich závěrečných kvalifikačních prací (bakalářské a diplomové) v přímé návaznosti na potřeby praxe.

O tom, že jste se výběrem studia konstrukčního oboru rozhodli správně, svědčí praxí již dlouhá desetiletí ověřené a tradované tvrzení (pravda): "Konstruktér může vždy dělat technologa, ale technolog by mohl být konstruktérem či vývojářem jen teoreticky."