Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

2022

GASZEK, Jakub. Rozbor principů drcení. In: Prezentace doktorandů katedry 340/2022 : sborník prezentací semináře doktorandů katedry : Horní Lomná, 2022. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. s. 3-9. ISBN 978-80-248-4632-3. [Detail]

2021

KUDRNA, Lukáš, Petra VÁŇOVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ a Tomáš KUBÍN. Materiálová analýza vnějších klik dveří historického vozidla Tatra 87. In: Prezentace doktorandů katedry 340/2021 : sborník prezentací semináře doktorandů katedry : Horní Lomná 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4536-4. [Detail]

2019

KUDRNA, Lukáš. Restaurátorská dílna. In: Seminář doktorandů katedry 340 : 3.- 5.září 2019, Horský hotel Excelsior, Horní Lomná. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4319-3. [Detail]

2016

SLIVEČKA, Lukáš, Lubomír DONÁT a František HELEBRANT. Mimořádná kontrola lan zdvihu kolesového výložníku velkostroje KU 800/75. In: Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení, používaného při povrchovém dobývání: 22.-23. září 2016, Penzion Doly Bilina, Sloup v Čechách : sborník. Most: VÚHU a.s. Most, 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SLIVEČKA, Lukáš, Lubomír DONÁT a František HELEBRANT. Kontrola lan velkostroje KU 800/75 nedestruktivní diagnostikou. In: Údržba 2016: Maintenance 2016 : sborník mezinárodní odborné konference : 12. a 13. října 2016, Konferenční centrum AV ČR - zámek Liblice. Praha: Česká společnost pro údržbu, 2016. s. 157-164. ISBN 978-80-213-2668-2. [Detail]