Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

2016

SLIVEČKA, Lukáš, Lubomír DONÁT a František HELEBRANT. Mimořádná kontrola lan zdvihu kolesového výložníku velkostroje KU 800/75. In: Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení, používaného při povrchovém dobývání: 22.-23. září 2016, Penzion Doly Bilina, Sloup v Čechách : sborník. Most: VÚHU a.s. Most, 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SLIVEČKA, Lukáš, Lubomír DONÁT a František HELEBRANT. Kontrola lan velkostroje KU 800/75 nedestruktivní diagnostikou. In: Údržba 2016: Maintenance 2016 : sborník mezinárodní odborné konference : 12. a 13. října 2016, Konferenční centrum AV ČR - zámek Liblice. Praha: Česká společnost pro údržbu, 2016. s. 157-164. ISBN 978-80-213-2668-2. [Detail]