Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra konstruování
17. listopadu 2172/15, 7. patro, budova A
708 00 Ostrava - Poruba
telefon: +420 59 732 4467

vlastní webové stránky: www.340.vsb.cz

340-logo-xyz

Zaměstnanci

Vedení katedry

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (340)
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 207
+420 596 993 497
Ing. Blata Jan, Ph.D.
Zástupce vedoucího (340)
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 580
Ing. Hrabec Ladislav, Ph.D.
Tajemník katedry (340)
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 600
Bc. Dluhošová Marcela
Sekretářka (340)
+420 596 994 467

Zaměstanci

Osoba Telefon Adresa
prof. Ing. Gondek Horst, DrSc.
Akademický pracovník (340)
+420 596 991 204
doc. Ing. Helebrant František, CSc.
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 388
doc. Ing. Hrabovský Leopold, Ph.D.
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 524
+420 596 993 185
Ing. Kolesár Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 582
doc. Dr. Ing. Kovář Ladislav
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 585
Ing. Kubín Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 579
Ing. Kudrna Lukáš
Akademický pracovník (340)
+420 596 993 388
+420 596 993 497
Ing. Kurač Daniel
Interní doktorand (340)
+420 596 994 452
Dr.Ing. Melecký Jaroslav
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 444
Ing. Navrátil Tomáš
Interní doktorand (340)
+420 596 994 509
MgA. Nenička Petr
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 578
Ing. Nováková Eliška
Interní doktorand (340)
+420 596 994 452
Ing. Piňos Michal
Interní doktorand (340)
+420 596 994 509
Ing. Pravda Štěpán
Akademický pracovník (340)
Interní doktorand (340)
+420 596 994 452
Ing. Šeděnka David, Ph.D.
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 213
Ing. Učeň Oldřich, Ph.D.
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 274
Ing. Vlček Tomáš
Interní doktorand (340)
+420 596 993 285