Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra konstruování
17. listopadu 2172/15, 7. patro, budova A
708 00 Ostrava - Poruba
telefon: +420 59 732 4467

vlastní webové stránky: www.340.vsb.cz

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (340)
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 207
+420 596 993 497
A 420
F 415
Ing. Blata Jan, Ph.D.
Zástupce vedoucího (340)
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 580 A 421
Ing. Hrabec Ladislav, Ph.D.
Tajemník katedry (340)
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 600 A 414
Bc. Dluhošová Marcela +420 596 994 467
Osoba Telefon Adresa
Ing. Blata Jan, Ph.D.
Zástupce vedoucího (340)
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 580 A 421
Bc. Dluhošová Marcela +420 596 994 467
doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (340)
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 207
+420 596 993 497
A 420
F 415
prof. Ing. Gondek Horst, DrSc.
Akademický pracovník (340)
Zaměstnanec (340)
+420 596 991 204 A 417
Ing. Hapla Tomáš
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 271 A 416
doc. Ing. Helebrant František, CSc.
Akademický pracovník (340)
Zaměstnanec (340)
+420 596 994 388 A 716
Ing. Hrabec Ladislav, Ph.D.
Tajemník katedry (340)
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 600 A 414
Ing. Kolesár Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 582 A 416
Ing. Kostecký Vít
Interní doktorand (340)
+420 596 994 452 E 331
doc. Dr. Ing. Kovář Ladislav
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 585 A 718
Ing. Kubín Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 579 A 418
Ing. Kudrna Lukáš
Akademický pracovník (340)
Zaměstnanec (340)
+420 596 993 388
+420 596 993 497
F 414
F 415
Ing. Kurač Daniel +420 596 994 452
Ing. Machač Jiří
Zaměstnanec (340)
+420 596 994 583 A 415
Dr.Ing. Melecký Jaroslav
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 444 A 418
MgA. Nenička Petr
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 578 A 418
Ing. Nováková Eliška +420 596 994 452
Ing. Pravda Štěpán +420 596 994 452
Ing. Šebesta Radim +420 596 994 452
Ing. Šeděnka David
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 213 A 416
Ing. Učeň Oldřich, Ph.D.
Akademický pracovník (340)
+420 596 994 274 A 421