Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Projekt: Výzkum a vývoj inovativního osvětlovače pro kontrolu výrobku kamerovými systémy
Název projektu: Výzkum a vývoj inovativního osvětlovače pro kontrolu výrobku kamerovými systémy
Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026694
Poskytovatel, typ projektu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Program výzkumu a vývoje OPPIK
Hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. (za VŠB-TU Ostrava)
Termín řešení: 2022 - 2023

Předmětem projektu je výzkum a vývoj programovatelného modulárního osvětlovače pro strojové vidění v průmyslu včetně inovovaného programovatelného napájecího zdroje. Výsledkem projektu bude funkční prototyp nového produktu.

Projekt: Mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel s bezdrátovou komunikací
Název projektu: Mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel s bezdrátovou komunikací
Kód: FV40046
Poskytovatel, typ projektu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, FV - TRIO
Hlavní řešitel: Ing. Jan Blata, Ph.D. (za VŠB-TU Ostrava)
Termín řešení: 2019 - 2021

Cíle předpokládaného projektu jsou v souladu s "KETs" Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "TRIO" zaměřeny na oblast pokročilých výrobních technologií a zvýšení inovační výkonosti podpořeného subjektu HYDROSYSTEM project a.s. Vyvinutý mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel pomůže zlepšit provozní spolehlivost průmyslových technologických celků využívajících čerpací stanice s plunžrovými čerpadly v provozně náročném prostředí, zejména jaderné energetice, hutním a chemickém průmyslu.

Projekt: Modulus IoT Tracker
Název projektu: Modulus IoT Tracker
Kód: FV40022
Poskytovatel, typ projektu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, FV - TRIO
Hlavní řešitel: Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. (za VŠB-TU Ostrava)
Termín řešení: 2019 - 2021

Klíčovým cílem je v co nejkratší době vyvinout, otestovat, certifikovat a uvést na trh nové modulární řešení „Modulárního IoT Trackru Modulus“ umožňující snadné rozšíření o další bezdrátové komunikační moduly, jako je Wi-FI, Bluetooth LE, ZigBee s vyšší senzorickou vybaveností pro teplotu, tlak, průtok a jiné indikátory (dle požadavku trhu).