Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studium - studijní program B0715A270011 - Strojírenství

Specializace: S04 – Konstrukce strojů

Specializace: S06 - Design průmyslových výrobků

Navazující magisterské studium - studijní program N0715A270037 – Konstrukční inženýrství

Specializace: S02 - Konstrukce výrobních strojů a zařízení

Specializace: S03 - Technická diagnostika, opravy a udržování

Specializace: S04 - Technika pro zemní a stavební práce

Specializace: S05 - Design průmyslových výrobků

Magisterské navazující studium - studijní program N2301 – Strojní inženýrství

Studijní obor: 3909T001 Konstrukční a procesní inženýrství