Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Partner
Kontakt
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu logo-agh-kimt adresa: al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polsko
telefon: +48 12 617 30 51
e-mail: kimit@agh.edu.pl
Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny logo-am-wm adresa: ul. Willowa 2, 71-650 Szczecin, Polsko
telefon: +48 91 48 09 512
e-mail: dm@am.szczecin.pl
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT logo-ckait adresa: 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava
telefon: +420 555 508 432
e-mail: ostrava@ckait.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze logo-czu adresa: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
telefon: +420 224 381 111
infolinka: +420 224 381 888
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní logo-cvut adresa: Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice
telefon: +420 224 351 111
e-mail: tajemnik@fs.cvut.cz
České vysoké učení technické v Praze, FS, Ústav výrobních strojů a zařízení logo-cvut adresa: Horská 3, 128 00 Praha 2
telefon: +420 224 359 348
e-mail: 12135@groups.fs.cvut.cz
Edwards, s.r.o. logo-edwards adresa: Jana Sigmunda 300, 783 49 Lutín
telefon: +420 720 050 866
e-mail: timkomarek.mateasik@edwardsvacuum.com
Hella Autotechnik NOVA, s.r.o. logo-hella adresa: Družstevní 338/16, 789 85 Mohelnice
telefon: +420 583 498 111
e-mail: hat@hella.com
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. logo-hyundai adresa: Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty
telefon: +420 596 141 596
e-mail: prohlidky@hyundai-motor.cz
Invent Medical Group, s.r.o. logo-invent-medical adresa: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava
telefon: +420 773 540 249
e-mail: hello@inventmedical.com

Isolit-Bravo, spol. s r.o.

logo-bravo adresa: Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí
telefon: +420 465 616 111
e-mail: firma@isolit-bravo.cz
Mendelova univerzita v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky logo-mub-af adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno
telefon: +420 545 132 307
e-mail: petra.knoppova@mendelu.cz
Národní technické muzeum, Expozice doprava logo-ntm adresa: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
telefon: +420 220 399 111
e-mail: info@ntm.cz
Ostravská univerzita v Ostravě logo-osu adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
telefon: +420 597 091 111
e-mail: info@osu.cz
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Produkcji logo-ps-woz adresa: ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze, Polsko
telefon: +48 (032) 277 73 11
e-mail: roz3@polsl.pl
RPS Ostrava a.s. logo-rps-ostrava adresa: Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
telefon: +420 556 621 800, +420 603 183 111
e-mail (sekretariát): jaroslava.zegzulkova@rpsostrava.cz
Siemens Mobility, s.r.o. logo-siemens adresa: Siemensova 2715/1, 155 00 Praha
pobočka: 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava
telefon: +420 233 032 251
e-mail: info-imo.cz@siemens.com
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta logo-spu-tf adresa: Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko
telefon: +421 037 641 5489
e-mail: dektf@uniag.sk
Střední umělecká škola, Ostrava logo-sus-ova adresa: Poděbradova 33, 702 00 Ostrava 1
telefon: +420 596 113 966
e-mail: info@sus-ostrava.cz
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií logo-tuke-fberg adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko
telefon: +421 55 602 1111
e-mail: sekrd.fberg@tuke.sk
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta logo-tuke-sjf adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko
telefon: +421 055 633 0016
e-mail: sekretariat@sjf.tuke.sk
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní logo-tul-fs adresa: Studentská 2, 461 17 Liberec
telefon: +420 48 535 3108
e-mail: irena.berankova@tul.cz
Technická univerzita v Liberci, FS, Katedra výrobních systémů a automatizace logo-tul-fs adresa: Studentská 2, 461 17 Liberec
telefon: +420 48 535 3364
e-mail: jana.aschenbrennerova@tul.cz
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky logo-tuz-ft adresa: Študentská 26, 960 01 Zvolen, Slovensko
telefon: +421 45 520 6111
e-mail: dft@tuzvo.sk
Univerzita Palackého v Olomouci logo-upol adresa: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc telefon: +421 585 631 111
e-mail: e-podatelna@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta logo-upol-pdf adresa: Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc
telefon: +421 585 635 099
e-mail: katerina.dvorakova@upol.cz
Varroc Lighting Systems, s.r.o. logo-varroc adresa: Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína
telefon: +420 556 623 111
e-mail: VLSinfo@varroclighting.com
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér průmyslového designu logo-umprum adresa: nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
telefon: +421 251 098 111
e-mail: podatelna@vsup.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství logo-vut-fsi adresa: Technická 2896/2, 616 69 Brno
telefon: +421 541 141 111
e-mail: info@fme.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky logo-vut-fsi adresa: Technická 2896/2, 616 69 Brno
telefon: +421 541 142 448
e-mail: uvssr@fme.vutbr.cz