Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Edwards, s.r.o. je výukovým partnerem Fakulty strojní VŠB-TUO a v rámci Katedry konstruování se podílí na výuce v předmětu Výrobní dokumentace. Pravidelně nás najdete na akcích pořádaných VŠB-TUO, zejména na veletrhu kariérních příležitostí Kariéra Plus.

Pro studenty 3. - 5. ročníků technicky zaměřených studijních programů máme připravený stipendijní program, můžete s námi spolupracovat na řešení své závěrečné práce či se k nám podívat na exkurzi. Absolventům nabízíme pracovní uplatnění ve dvouletém Graduate programu, v jehož rámci si absolventi projdou několika týmy a seznámí se nejen s tím, jak probíhá výzkum a vývoj nových nebo inovace stávajících produktů, ale také co obnáší procesní inženýring (ať už pro obrábění nebo montáž), nebo mohou zkusit i práci v oddělení kvality. Budete mít možnost dělat strojařinu na vysoké úrovni, pracovat se špičkovými technologiemi a neustále se vzdělávat a rozvíjet.