Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Restaurátorská dílna

Vznik a provoz Restaurátorské dílny je zamýšlen jako dlouhodobá spolupráce VŠB-TU Ostrava a Moravskoslezského kraje. Při práci na historických motocyklech budou vznikat mimo jiné závěrečné práce studentů a následně se otevře specializace zaměřená na problematiku uchovávání, oprav a udržování historických dopravních prostředků. Absolventi budou specialisté na technické kulturní dědictví a způsoby, jak s ním zacházet. VŠB-TU Ostrava bude první v ČR, která tuto akreditovanou specializaci bude vyučovat.

Jsme rádi, že všechny nutné činnosti, kterými byly stavební úpravy, pořízení potřebné techniky, strojů, nástrojů a nářadí, již byly ukončeny a my se tak můžeme naplno věnovat provádění restaurátorských prací s využitím moderních technologií, jakými jsou 3D scan, 3D tisk, tvorba a vizualizace 3D modelů (ve spolupráci s dalšími pracovišti VŠB-TU Ostrava).

Laboratoř Technické diagnostiky

Laboratoř Technické diagnostiky je vybavena nejen přístroji pro zjišťování provozních stavů strojů a zařízení, ale zejména pro sledování kvality maziv a paliv. Z oblasti tribodiagnostiky jmenujme zkoušky ke stanovení těchto vlastností: Kinematická viskozita při 40°C nebo 100°C (ČSN EN ISO 3104), Viskozitní index (ČSN ISO 2909), TAN (číslo kyselosti) (ČSN ISO 6618), Obsah vody coulometricky dle K.F (ČSN EN ISO 12937), Mechanické nečistoty (ČSN 65 6220), Kód čistoty mikroskopicky (ČSN ISO 4406, ČSN 65 6206, NAS 1 638, AS 4059, GOST 1 7216), Prvková analýza XRF (celkem 48 prvků), IČ spektrometrie, Hustota (ČSN EN ISO 3675), Bod vzplanutí dle Clevelanda (ČSN EN ISO 2592), Stanovení destilační křivky (ČSN EN ISO 3405), Bod tekutosti do -24°C, do -42°C, přes -42°C (ČSN ISO 3016), Stanovení filtrovatelnosti CFPP (ČSN EN 116), Stanovení penetrace plastických maziv (ČSN ISO 2137), Stanovení bodu skápnutí plastických maziv (ČSN ISO 2176).