Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Restaurátorská dílna

Vznik a provoz Restaurátorské dílny je zamýšlen jako dlouhodobá spolupráce VŠB-TU Ostrava a Moravskoslezského kraje. Při práci na historických motocyklech budou vznikat mimo jiné závěrečné práce studentů a následně se otevře specializace zaměřená na problematiku uchovávání, oprav a udržování historických dopravních prostředků. Absolventi budou specialisté na technické kulturní dědictví a způsoby, jak s ním zacházet. VŠB-TU Ostrava bude první v ČR, která tuto akreditovanou specializaci bude vyučovat.

Jsme rádi, že všechny nutné činnosti, kterými byly stavební úpravy, pořízení potřebné techniky, strojů, nástrojů a nářadí, již byly ukončeny a my se tak můžeme naplno věnovat provádění restaurátorských prací s využitím moderních technologií, jakými jsou 3D scan, 3D tisk, tvorba a vizualizace 3D modelů (ve spolupráci s dalšími pracovišti VŠB-TU Ostrava).

Další informace najdete na webových stránkách Restaurátorské dílny.

Laboratoř Technické diagnostiky

Laboratoř Technické diagnostiky je vybavena nejen přístroji pro zjišťování provozních stavů strojů a zařízení, ale zejména pro sledování kvality maziv a paliv. Z oblasti tribodiagnostiky jmenujme zkoušky ke stanovení těchto vlastností: Kinematická viskozita při 40°C nebo 100°C (ČSN EN ISO 3104), Viskozitní index (ČSN ISO 2909), TAN (číslo kyselosti) (ČSN ISO 6618), Obsah vody coulometricky dle K.F (ČSN EN ISO 12937), Mechanické nečistoty (ČSN 65 6220), Kód čistoty mikroskopicky (ČSN ISO 4406, ČSN 65 6206, NAS 1 638, AS 4059, GOST 1 7216), Prvková analýza XRF (celkem 48 prvků), IČ spektrometrie, Hustota (ČSN EN ISO 3675), Bod vzplanutí dle Clevelanda (ČSN EN ISO 2592), Stanovení destilační křivky (ČSN EN ISO 3405), Bod tekutosti do -24°C, do -42°C, přes -42°C (ČSN ISO 3016), Stanovení filtrovatelnosti CFPP (ČSN EN 116), Stanovení penetrace plastických maziv (ČSN ISO 2137), Stanovení bodu skápnutí plastických maziv (ČSN ISO 2176).

Učebny CAD systémů

Je logické, že dnešní konstruktéřina již dávno není o používání rýsovací desky, pauzovacího papíru, tvrdé tužky a technických per plněných černou tuší, ale o výkonných počítačích s instalací vhodného CAD software. Také proto Katedra konstruování již léta provozuje dvě počítačové učebny, které v roce 2020 prošly zásadní rekonstrukcí.

První místnost (učebna 1) má uspořádání klasické počítačové učebny s kapacitou 18 pracovních míst vybavených PC s 24" monitory a 2 místy pro lektory. Specialitou učebny je 10 zobrazovacích jednotek společných vždy pro 2 pracoviště (jeden stůl s držákem, tzv. kaktus), na kterých lektoři prezentují probíranou látku, což zásadně zvyšuje komfort práce všech zúčastněných. Součástí vybavení je dále zobrazovací jednotka a "tabule" na čelní stěně, velkoformátový barevný plotter HP a místa pro práci s vlastním notebookem.

Druhá místnost (učebna 2) je určena pro seminární práce nebo k pracovním jednáním a tomu také odpovídá její uspořádání. Mimo klasických 10 pracovních míst vybavených PC s 24" monitory (včetně 5 zobrazovacích jednotek) má učebna také prostor pro společné diskuse. Ten je tvořen 10 místy kolem velkého stolu s možností připojení vlastních notebooků a také možnosti pouštět prezentace na velké zobrazovací jednotce.

Upozornění - během práce na PC učebnách je nutné dodržovat Provozní řád PC učeben Katedry konstruování.

A pozor, tuto učebnu mimo EZS hlídá osobně také náš Lojza Konstruktér.