Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavním pedagogickým cílem Katedry konstruování (dříve Katedry výrobních strojů a konstruování) je výchova absolventa připraveného k nástupu do budoucího zaměstnání. Nástrojem k naplnění tohoto cíle je úzká spolupráce s firmami průmyslové praxe, zejména při tvorbě zadání závěrečných bakalářských a diplomových prací a jejich následném zpracování, samozřejmě s možností osobní účasti studenta v dané firmě formou stáže (řízené praxe) nebo třeba brigády.

Dlouhodobě budované kontakty však neslouží jen pro potřeby výuky, ale jsou využívány také v oblastech výzkumu a vývoje, při pracích na národních či mezinárodních projektech nebo během plnění úkolů plynoucích z uzavřených hospodářských smluv. Z názvu a zaměření katedry logicky plyne, že se jedná hlavně o společnosti zabývající se konstrukčními a projekčními pracemi, průmyslovou výrobou (od strojů a zařízení až po spotřební zboží), provozem a diagnostikou strojů, opravárenstvím, designem průmyslových výrobků a podobně.

V oblastech výuky, výměnných stáží studentů nebo spolupráce na projektech a výzkumu je nutné také vzpomenout dlouhodobou spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami, zejména pak jejich technickými fakultami.