Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra konstruování je v aktuálně akreditovaném bakalářském studijním programu Strojírenství (B0715A270011) garantem dvou specializací, a to S04 - Konstrukce strojů a S06 - Design průmyslových výrobků.
Specializace S04 - Konstrukce strojů se dále dělí na 4 zaměření, které vás díky výběru odborných předmětů a zadání témat závěrečných prací připraví pro konkrétní odvětví průmyslové praxe dle vašich preferencí.

Program Specializace Zaměření
Strojírenství
(B0715A270011)
S04
Konstrukce strojů
KVS – Konstrukce výrobních strojů a zařízení
TZP – Technika pro zemní a stavební práce
DOU – Technická diagnostika, opravy a udržování
LSZ – Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo
S06
Design průmyslových výrobků
– – –

Tabulka přehledně uvádí strukturu Bc. studia a odkazy v posledním sloupci vám dají podrobné informace k náplni a odborným předmětům jednotlivých zaměření, resp. specializací v 5. a 6. semestru, které můžete na Katedře konstruování studovat.

Pro Specializaci S04 - Konstrukce strojů jsme pro vás připravili také další přehlednou tabulku v souboru "S04-Skladba-predmetu-ve-specializaci.pdf", která uvádí seznam společných a profilujících předmětů v 5. a 6. semestru dle jednotlivých zaměření této specializace. A jsou to právě profilující předměty, které vám mohou dát odpověď na otázku, jakým oblastem se jednotlivá zaměření věnují.

←   zpět do Studujte u nás