Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

2023

NOVÁKOVÁ, Eliška, Daniel KURAČ, Radim ŠEBESTA a Štěpán PRAVDA. Laboratorní vibrodiagnostický stand. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2023. [Detail]
PRAVDA, Štěpán, Eliška NOVÁKOVÁ, Radim ŠEBESTA a Daniel KURAČ. Porovnání diagnostických stantů a jejich aplikace v laboratorním měření. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2023. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Daniel KURAČ. Experimentální stand určený k testování vibrací dopravních válečků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2023. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Ladislav KOVÁŘ. Laboratorní zařízení detekující odpor proti pohybu břemene po válečkovém dopravníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2023. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Jiří FRIES. Zařízení určené k detekci odporové síly shrnovacího pluhu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2023. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Soubor poháněcích prvků dopravních válečků experimentálního zařízení. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2023. [Detail]

2022

HRABOVSKÝ, Leopold, Tomáš KUBÍN a Jana BOUCHALOVÁ. Laboratorní zařízení k určení tahové síly v nabíhající větvi třecího kotouče. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2022. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Lukáš KUDRNA a Jana BOUCHALOVÁ. Experimentální přítlačná válečková stolice. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2022. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Karel FRYDRÝŠEK a Jiří FRIES. Laboratorní zařízení k měření přetvoření vrstvy sypkého materiálu od působící přítlačné síly dopravního válečku na přítlačný pás. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2022. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold a Tomáš MLČÁK. Laboratorní stand k určení záběrového momentu elektromotoru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2022. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Laboratorní stand k detekci tlačné síly generované sloupcem zrnitého materiálu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2022. [Detail]

2017

PAULER, Patrik, Zdeněk NOGA a Václav SLÁDEČEK. Zařízení pro lokální chlazení tkáně. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub a Roman FOUSEK. Tlumič nárazů s nastavitelnou hodnotou absorpce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub a Roman FOUSEK. Multifunkční zarážka. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]

2016

BAJER, Ondřej, Václav SLÁDEČEK, Šimon MAREČEK a Zdeněk NOGA. Řídící box chladícího zařízení pro léčení a rehabilitaci koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Řídící box chladícícho zařízení pro uplatnění lokálního chlazení v medicínské a veterinární oblasti. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
BAJER, Ondřej, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí prostředek pro léčení koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí prostředek pro rehabilitaci koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí hubice s velkou kontaktní plochou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí hubice s malou kontaktní plochou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH, Antonín DURNA a Jiří FRIES. Sofistikovaná 3D tiskárna. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub a Tomáš KUBÍN. Zařízení pro zkoumání změny orientace směru produktu pomocí vlastní váhy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub a Tomáš KUBÍN. Dopadová stolice. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub a Tomáš KUBÍN. Laboratorní válečkový dopravník. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

2015

KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Automatická mikropulsní navařovací jednotka. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Nekonvenční uložení hřídele čerpadla. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Rám pontonu - nosná konstrukce. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Modulární výtahový rošt. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BAJER, Ondřej, Šimon MAREČEK a Zdeněk NOGA. Měřící zařízení pro experimentální vyhodnocení teplotního pole. VŠB-TU Ostrava,FS, 2015. [Detail]

2014

KOVÁŘ, Ladislav, Tomáš KUBÍN a Oldřich UČEŇ. manipulační (vstupní) zařízení prostřihovacího stroje. ELVAC a.s., 2014. [Detail]
BAJER, Ondřej, Šimon MAREČEK a Zdeněk NOGA. Zařízení pro stanovení tepla produkovaného tkáni koňské končetiny. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Ondřej BAJER a Zdeněk NOGA. Model holenní části přední končetiny koně typu ČT. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
TOMEČEK, František. Chladící helma pro navození stavu hypotermie neinvazivním způsobem. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KUBEŠA, Kamil a Jiří FRIES. Segmentový šnekový dopravník pro dopravu uhlí. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
MLČÁK, Tomáš a Jiří FRIES. Pásový podvozek pro překonání kolmé stěny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Návrh geometrie a střižné síly pro stříhací mechanismus hydraulických nůžek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Návrh geometrie tenzometru a výpočet tahových sil v měřených lanech/drátech. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Modifikované uložení hřídele odstředivého čerpadla. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Rám s možností změny výšky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Hydraulické nůžky pro práci na dole. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Tenzometr na měření napnutí lan a drátů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub. Dvojitá dýza. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub. Aerodynamický tunel pro zmenšené modely. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]

2013

KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Polohovatelný stůl. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Renovační hlava. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Upínací blok. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KUBÍN, Tomáš, Oldřich UČEŇ a Roman FOUSEK. Horní gántr s tlumící funkcí. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Polohování skenovací hlavy. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Sloupový skenovací manipulátor. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
UČEŇ, Oldřich, Tomáš KUBÍN, Tomáš NEUMANN a Roman FOUSEK. Koncovka pro měření dynamických rázů při simulaci chůze. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
UČEŇ, Oldřich, Tomáš KUBÍN, Tomáš NEUMANN a Roman FOUSEK. Protéza pro simulaci dynamického namáhání v dolní končetině při chůzi. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
FRIES, Jiří, Tomáš HAPLA a Tomáš NEUMANN. Dutý přímočarý hydromotor. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
FRIES, Jiří, Tomáš HAPLA a Tomáš NEUMANN. Přídavná konstrukce ke standu na měření rozpojovacích sil hornin a stavebních materiálů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Stend pro zjišťování mechanických vlastností stavebních materiálů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Stend pro měření fyzikálních vlastností stavebních pojiv s digitálním výstupem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Mezirošt. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Výtahový rošt. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ZEMČÍK, František a Jiří FRIES. PTCV (pressure-tank-control valve) blok rekuperačního zařízení se škrtícím ventilem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ZEMČÍK, František a Jiří FRIES. Elektronický ovládací blok rekuperačního zařízení s monitorem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
TOMEČEK, František. Zařízení pro neinvazivní chlazení kotníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2013. [Detail]