Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Stavba výrobních strojů a zařízení (obor)
Studijní program: P2346 - Strojní inženýrství
Studijní obor: 2302V019 - Stavba výrobních strojů a zařízení
Specializace:
-
Předměty studia:
studijní plán oboru
Kontaktní osoba:
doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.

Jedná se o samostatný obor Ph.D. studia, který zahrnuje tři úseky vědecké výchovy doktorandů a katedra je garantem dvou z nich:

a) Stavba výrobních strojů a zařízení pro dobývání v hlubinných dolech a povrchových lomech
Cílem studia je získání velmi dobrých znalostí z oblasti teorií, využívaných ve stavbě důlních strojů, povrchových dobývacích strojů a zařízení, technologie dobývání surovin v hlubinných dolech a povrchových lomech, podpořených teoretickými vědomostmi z aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, teorie dopravních systémů, teorie a metodiky konstruování, technické diagnostiky strojů a zařízení.

b) Stavba výrobních strojů a zařízení v hutnictví, tváření a zpracování druhotných surovin
Studium je zaměřeno na získání odborných znalostí z teorií využívaných ve stavbě strojů, technologií používaných v hutnictví, tváření a zpracování kovového a nekovového odpadu. Předměty jako teorie a konstrukce hydraulických a pneumatických mechanismů, teorie spalování a konstrukce spalovacích zařízení, teorie dopravních strojů a zařízení, plasticita, teorie a metodika konstruování, technická diagnostika strojů a zařízení nebo technika prostředí v průmyslu dále rozšiřují znalosti z aplikované matematiky a fyziky.
Doktorandi najdou uplatnění ve výzkumných organizacích jako vědečtí pracovníci ve vývojových konstrukcích v útvarech technického rozvoje velkých podniků.