Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra je specializovaným pracovištěm zajišťujícím výuku v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Náplň studia a sestava odborných a profilujících předmětů je zaměřena do oblasti technického, projekčního a konstrukčního řešení strojů. Problematikou konstruování výrobních strojů se katedra zabývá již více než 50 let. Jednotlivá studijní zaměření, která tvoří studijní obor, byla vybrána po pečlivém uvážení a v těsné návaznosti na zájmy a potřeby podniků průmyslové praxe. Nedílnou součástí výuky je možnost využívat počítačové učebny ve správě katedry a výukové laboratoře. Teoretická část výuky je pravidelně doplňována o možnost získat také praktické zkušenosti, zejména absolvováním exkurzí do průmyslových podniků. O kvalitě a dobrém jméně katedry svědčí nejlépe fakt, že celá řada absolventů se v současnosti nachází na velmi významných místech ve státním i soukromém sektoru. Studenti nemají problémy se zajištěním zaměstnání, neboť za několik posledních let zájem podniků zejména o konstruktéry a projektanty pravidelně překračuje počty končících absolventů.