Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studium

S04 - Konstrukce strojů - specializace studijního programu Strojírenství (B0715A270011), která se dělí na zaměření:
Konstrukce výrobních strojů a zařízení (KVS - zaměření) | Studijní plán |
Technika pro zemní a stavební práce (TZP - zaměření) | Studijní plán |
Technická diagnostika, opravy a udržování (DOU - zaměření) | Studijní plán |
Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo (LSZ - zaměření) | Studijní plán |

S06 - Design průmyslových výrobků - samostatná specializace studijního programu Strojírenství (B0715A270011):
Design průmyslových výrobků (PDE - specializace) | Studijní plán |


Navazující magisterské studium

N0715A270037 - Konstrukční inženýrství - nový NMgr. studijní program, který se dělí na specializace:
Konstrukce výrobních strojů a zařízení (S02 - specializace) | Studijní plán |
Technická diagnostika, opravy a udržování (S03 - specializace) | Studijní plán |
Technika pro zemní a stavební práce (S04 - specializace) | Studijní plán |
Design průmyslových výrobků (S05 - specializace) | Studijní plán |


Navazující magisterské studium

3909T001 - Konstrukční a procesní inženýrství - končící obor NMgr. studijního programu Strojní inženýrství (N2301), který se dělil na specializace:
Výrobní stroje a zařízení (20 - specializace) | Studijní plán |
Design průmyslových výrobků (60 - specializace) | Studijní plán |
Zemní, těžební a stavební stroje (70 - specializace) | Studijní plán |
Technická diagnostika, opravy a udržování (72 - specializace) | Studijní plán |


Doktorské studium

P0715D270011 - Stavba výrobních strojů a zařízení - nový samostatný studijní program doktorského studia, platný od akademického roku 2021/2022.
Stavba výrobních strojů a zařízení (SVY - program) | Studijní plán |

2302V019 - Stavba výrobních strojů a zařízení - končící studijní obor doktorského studia studijního programu P2346 – Strojní inženýrství
Stavba výrobních strojů a zařízení (SVSZ - obor) | Studijní plán |