Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • projektování a konstrukce strojů a strojních systémů
 • vědecké a výzkumné práce v jednotlivých oborech průmyslové sféry
 • projekční a konstrukční studie zaměřené na vývoj prototypů strojů a zařízení
 • znalecká a poradenská činnost v oblasti konstruování strojů a zařízení, v technické diagnostice, těžebním průmyslu, oblasti provozních měření a dalších
 • zpracování rešerší a studií včetně speciálních výzkumných úloh
 • posuzovatelská činnost na základě řešení vztahu objednatel - dodavatel
 • certifikace personálu v oblasti tribodiagnostiky a termodiagnostiky
 • laboratorní rozbory paliv a maziv
 • technické měření v oblastech: vibrodiagnostika, termodiagnostika, akustika, laserových a optických měření, nedestruktivního testování, apod.
 • poradenská činnost v oblasti CAD systémů ve výuce na středních školách
 • zajištění spolupráce a kooperace se specializovanými firmami
 • řešení ekologických problémů v průmyslové praxi
 • organizace firemních dnů, odborných seminářů, mezinárodních konferencí, apod.