Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimo svou hlavní činnost, tedy zajištění výuky v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, jsou pracovníci katedry 340 aktivní také v oblasti vědy a výzkumu.

Dlouholeté zkušenosti v problematice projekce a konstrukce strojů a zařízení, aplikacích technické diagnostiky a nově také designu průmyslových výrobků, stejně jako úzké kontakty na průmyslovou praxi, jsou zárukou úspěšné účasti pracovníků katedry při řešení vědecko-výzkumných a rozvojových projektů, grantů či hospodářských smluv.

Naši pracovníci se v rámci realizovaných projektů věnují smluvnímu i aplikovanému výzkumu napříč vyhlašovanými dotačními programy, a to jak z pozice hlavního řešitele (nositele projektu), tak spoluřešitele za VŠB-TU Ostrava.