Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Seminář doktorandů katedry 340 - 2023
Název akce: Seminář doktorandů katedry 340 - 2023
Termín konání: 5. - 6. září 2023
Místo konání:
Horský hotel Excelsior, Horní Lomná
Materiály ze semináře:
Prezentace doktorandů katedry 340/2023 - úplný sborník prezentací s číslem ISBN
Kontaktní osoba:
doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.

Říká se, že opakování je matkou moudrosti. A právě z tohoto důvodu se naši studenti doktorského stupně studia a jejich školitelé po roce znuvu potkávají na Semináři doktorandů katedry 340. Termín na začátku září a místo, tedy Horský hotel Excelsior v obci Horní Lomná u Jablunkova v Beskydech, pak jen podtrhují léty prověřenou tradici.

Stále platí, že náplní první pracovní části semináře jsou prezentace doktorandů katedry 340, případně jejich kolegů ze spolupracujících vysokých škol v ČR nebo zahraničí, zaměřené na seznámení přítomných s výsledky svého studia a vědeckého bádání. Druhá část semináře je pak vyplněna volnočasovými aktivitami v podobě vycházky do okolních lesů, sportem nebo kulturně-společenskými akcemi.

Také v roce 2023 je dalším výstupem ze semináře sborník prezentací vydávaný v elektronické podobě a s číslem ISBN (viz výše), který uvádí přehledně všechny zaslané příspěvky pod jednou hlavičkou v jediné publikaci.

Seminář doktorandů katedry 340 - 2022
Název akce: Seminář doktorandů katedry 340 - 2022
Termín konání: 6. - 7. září 2022
Místo konání:
Horský hotel Excelsior, Horní Lomná
Materiály ze semináře:
Prezentace doktorandů katedry 340/2022 - úplný sborník prezentací s číslem ISBN
Kontaktní osoba:
doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.

Podobně jako trenér nemění po vítězství úspěšný tým, tak my neměníme místo a formát léty prověřeného a úspěšného Semináře doktorandů katedry 340. Znovu se tedy setkáváme začátkem září 2022 na Horském hotelu Excelsior, který stojí v katastru obce Horní Lomná u Jablunkova, tedy v krásné přírodě Moravskoslezských Beskyd.

Již tradičně je pobyt účastníků na hotelu dle programu rozdělen do dvou částí. Ta pracovní je vyplněna řadou prezentací studentů doktorského stupně studia, kteří přítomné seznamují s výsledky své dosavadní práce, na které navazují také tři katedrální obhajoby disertačních prací. A po práci musí následovat zasloužená odměna v podobě volnočasových aktivit (poznávací, sportovní nebo kulturně-společenské).

Všechny přednesené příspěvky zpracované do podoby kratších či delších prezentací jsou tradičně uvedeny ve vydaném sborníku semináře s číslem ISBN (viz výše). V letošním roce je součástí elektronické publikace celkem 17 příspěvků nejen studentů Katedry konstruování, ale také studentů partnerských univerzit ze Slovenska a Polska.

Seminář doktorandů katedry 340 - 2021
Název akce: Seminář doktorandů katedry 340 - 2021
Termín konání: 6. - 7. září 2021
Místo konání:
Horský hotel Excelsior, Horní Lomná
Materiály ze semináře:
Prezentace doktorandů katedry 340/2021 - úplný sborník prezentací s číslem ISBN
Kontaktní osoba:
doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.

Tradice v podobě semináře doktorandů katedry 340 pokračuje také v roce 2021. Seminář navazuje na ty předchozí také tím, že se koná opět v prostředí Moravskoslezských Beskyd na Horském hotelu Excelsior.

Výstupem pořádané akce je znovu elektronicky vydaný sborník prezentací s číslem ISBN (viz výše), ve kterém je aktuálně uveřejněno celkem 17 příspěvků shrnující práce doktorandů katedry, a to jak prezenční, tak kombinované formy Ph.D. studia.

Další informace k akci budou doplněny po jejím ukončení.

Setkání spřízněných pracovišť 2020
Název akce: Setkání spřízněných pracovišť 2020
Termín konání: 1. - 3. září 2020
Místo konání:
Horský hotel Excelsior, Horní Lomná
Materiály k setkání:
Setkání spřízněných pracovišť 2020 - pozvánka
Kontaktní osoba:
doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.

Cílem setkání spřízněných pracovišť je udržování a rozvíjení úzkých vztahů a vazeb s kolegy napříč akademickou, ale také průmyslovou sférou, a to jak z České republiky, tak dalších regionů východní Evropy.

Letošní setkání je katedrou pořádáno u příležitosti oslav 70 let Fakulty strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a navazuje tak zejména na akci z roku 2015, kdy se setkání konalo u příležitosti oslav 65 let FS, VŠB-TU Ostrava.

Třebaže oficiální oslavy pod patronaci Fakulty strojní proběhnou na univerzitě až o týden později, věříme, že se k naší akci přidáte a oslavíme toto významné jubileum v úzkém (rodinném) kruhu, navíc v příjemné lokalitě Beskyd nedaleko města Jablůnkov.

Seminář doktorandů katedry 340 - 2020
Název akce: Seminář doktorandů katedry 340 - 2020
Termín konání: 31. srpna - 1. září 2020
Místo konání:
Horský hotel Excelsior, Horní Lomná
Materiály ze semináře:
Prezentace doktorandů katedry 340/2020 - úplný sborník prezentací s číslem ISBN
Kontaktní osoba:
doc. Ing. Fries Jiří, Ph.D.

Seminář doktorandů katedry 340, který byl poprvé pořádán v roce 2015, se stal již tradičním místem pro prezentace výsledků roční práce doktorandů jak prezenční, tak také kombinované formy Ph.D. studia.

Aktivity se zúčastnilo celkem 15 doktorandů a 10 pedagogů (školitelů). V rámci pracovní části programu byla přednesena řada zajímavých příspěvků. Tyto jsou jako obvykle uvedeny ve vydaném sborníku semináře s číslem ISBN (viz výše), jehož součástí je 19 příspěvků a který byl nově poprvé vydán pouze elektronicky (doba si to žádá).

Letošní ročník se uskutečnil přesně na přelomu měsíců srpen a září 2020 (31.8.-1.9.2020) v prostředí Moravskoslezských Beskyd. Horský hotel Excelsior se nachází přímo v přírodě, což umožnilo účastníkům akce mimo povinné pracovní části také absolvování řady sportovních aktivit nebo jen prostě procházek na čerstvém vzduchu k načerpání nových sil do dalšího akademického roku.