VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

Erasmus - IP (Intensive programs)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula develompent in partnership with public and private sector 2015 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce 2017 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů 2018 2020
Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů 2018 2020
Výzkum a vývoj nové generace parkovacích asistentů 2018 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010358 Výzkum a vývoj vícekomorového izolačního skla nového typu a jeho výroby 2017 2020
FV20321 Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií 2017 2018
FV10717 Vývoj nové řady kryogenních kulových kohoutů, technologie jejich výroby a zkoušení 2016 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Inovativní a aditivní technologie výroby - nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2018 2022
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2022
Inovativní a aditivní technologie výroby – nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506 Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMMI VŠB-TUO 2017 2020
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004582 Vývoj univerzální technologie pro rozpojování, nakládání a zpevňování hornin na pásovém podvozku 2017 2019
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
CA15115 Evropská antroposféra jako zdroj surovin 2016 2016
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Restaurátorská dílna 2018 2018

Projekt CEEPUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CIII-2017-BG0613 Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie - univerzitní spolupráce ve výzkumu a implementace společných programů pomocí akademických mobilit 2018 2018
CIII-2017-CZ0201 Znalostní most pro studenty a pedagogy ve výrobních technologiích 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Konkurenční produkty a výzkum technologií - výuka, výzkum a implementace společných programů orientovaných na výrobní a průmyslové inženýrství 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Výuka a výzkum enviro-orientovaných technologií v průmyslu 2017 2017
CIII-2017-RO0058 NÁVRH, ZAVEDENÍ A POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ MANAGEMENTU KVALITY VE VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍCH 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementace a využití E-learningových systémů ve studijní oblasti výrobní inženýrství v regionu střední Evropy 2017 2017

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/93 Inovace předmětu: 346 - 0302/05 (06) Nástroje 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky 2016 2016
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
FRVS2015/59 Tvorba montážních postupů 3D tiskárny a CNC frézky pro reálné ukázky aditivních způsobů výroby 2015 2015
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
FRVS2015/84 Inovace předmětu Ročníkový projekt II 346-0311/04 2015 2015

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Národní centrum kompetence mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2019 2020
TH04010416 Vývoj nové technologie zušlechťování ocelových pásů 2018 2022
TA04031296 Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness 2014 2016
TA03031079 OPTIM - Výzkum a vývoj SW řešení na optimalizaci svozů / rozvozů a nakládky na dopravní prostředky pro oblast dopravy, spedice a logistiky 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015
TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka 2012 2017

Visegradský fond

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Summer School of Energy 2016 2017
_51501681 Zvýšení mechanických vlastností hliníkových slitin pomocí vícenásobné plastické deformace a tepelného zpracování 2015 2016
51400792 Zvyšování mechanických vlastností zjemňováním struktury v procesu tváření Al slitinlit 2014 2015

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2019
631117 Systém virtuální teleportace RESCUER pro inspekci uhelného dolu postiženého havárií. 2014 2017