Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

O studiu

 • Studium trvá 2 roky.
 • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní program Strojírenská technologie

Informace pro uchazeče

Absolventi programu Strojírenská technologie získají teoretické znalosti v oblasti nových výrobních technologií včetně uceleného přehledu
o experimentálních a numerických metodách vědeckého výzkumu v oblasti výrobních technologií a systémů, výrobních procesů včetně
procesů pomocných a obslužných. Získanou úroveň studenti prokáží zpracováním a obhajobou diplomové práce.

Profese

 • Technický a provozní inženýr
 • Specialista pro kontrolu a řízení kvality
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků
 • Technolog, inženýr v útvarech přípravy a organizace výroby
 • Inženýr v útvarech údržby a obslužných odděleních
 • Projektový manažer
 • Specialista posuzující úroveň technických projektů v obchodní a finanční sféře
 • Projektant výrobních systémů
 • Projekční a řídicí pracovník
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0715A270007
Název programu česky Strojírenská technologie
Název programu anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica