O studiu

 • Studium trvá 2 roky.
 • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní program Strojírenská technologie

Profese

 • Projekční a řídicí pracovník
 • Specialista posuzující úroveň technických projektů v obchodní a finanční sféře
 • Projektant výrobních systémů
 • Technolog, inženýr v útvarech přípravy a organizace výroby
 • Inženýr v útvarech údržby a obslužných odděleních
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků
 • Technický a provozní inženýr
 • Projektový manažer
 • Specialista pro kontrolu a řízení kvality
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód N0715A270007
Název česky Strojírenská technologie
Název anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica