O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Robotika

Studijní plány

Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S07
Název česky Robotika
Název anglicky Robotics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant prof. Dr. Ing. Petr Novák