Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 11. 12. 2019!

Harmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem Fakulty strojní

Pro funkční období 2020 až 2024.

a) Vyhlášení termínu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS a ustavení volební komise AS FS

1. 10. 2019

b) Předložení návrhů na kandidáty na funkci děkana FS (s jejich písemným souhlasem) předsedovi volební komise AS FS (Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D., A729, tel.: 4314)

19. 11. 2019 do 12:00 hodin

c) Zveřejnění navržených kandidátů na funkci děkana volební komisí AS FS

19. 11. 2019

d) Volební komise AS FS požádá navržené kandidáty o jejich životopis a volební program

20. 11. 2019

e) Kandidáti na funkci děkana FS odevzdají životopis a volební program (v zapečetěné obálce) předsedovi volební komise AS FS

26. 11. 2019 do 10:00 hodin

f) Volební komise AS FS rozpečetí obálky s materiály od všech kandidátů, zkontroluje a zveřejní jejich obsah

26. 11. 2019

g) Předvolební vystoupení kandidátů na shromáždění akademické obce FS

4. 12. 2019 od 12:30 v místnosti C4

h) Hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS z navržených kandidátů na uzavřeném zasedání AS FS přímým tajným hlasováním

10. 12. 2019

i) Zveřejnění výsledku voleb volební komisí AS FS

do 24 hodin po skončení voleb

Schváleno na zasedání Akademického senátu FS dne 1. 10. 2019.

Vloženo: 2. 10. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět