Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

FOJTÍK, David, Petr PODEŠVA, Milan MIHOLA a Martin OSTRUSZKA. Zařízení pro měření zakřivení sochoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2021. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jan SIKORA a Lukáš SZROMEK. Device for marking metal bars. VŠB-TU Ostrava,FS, 2020. [Detail]
FOJTÍK, David a Milan MIHOLA. Funkční vzorek snímacího zařízení pro kontrolu rozměrů válců. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
KULHÁNEK, Jiří, Petr TOMČÍK, Martin JURÁNEK, Marek BESEDA a Radim TROJAN. Instrumentovaná pohonná jednotka pro analýzu teplotních dějů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2018. [Detail]
GEBAUER, Jan a David FOJTÍK. Funkční vzorek analogové části inteligentního senzoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
MAHDAL, Miroslav, Petr PODEŠVA a David FOJTÍK. Funkční vzorek digitální části inteligentního senzoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Jiří DAVID a Veronika PRAŽÁKOVÁ. Napájecí zdroj typu BOOST pro výkonové LED varianta 1. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Jiří DAVID, Veronika PRAŽÁKOVÁ a Jiří RUSEK. Řídicí logika napájecí zdroj typu pro výkonové LED varianta 1. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Jiří DAVID a Lukáš MELECKÝ. Napájecí zdroj pro napájení logických řídicích obvodů – varianta 5W. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Michal ŠOFER a Jiří DAVID. Signálový filtr typu pásmová propust – varianta 1. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Jiří DAVID, Ondřej GRYCZ a Lukáš MELECKÝ. Napájecí zdroj pro napájení logických řídicích obvodů – varianta 7,5W s UPS. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
FOJTÍK, David a Milan MIHOLA. Bezkontaktní tloušťkoměr. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Michal BURÁŇ, Jiří KULHÁNEK, Vladimír ZBOŽÍNEK, Miroslav SUCHÁNEK, Marek BESEDA, Radim TROJAN, Daniel OČENÁŠ, Petr FOJTÍK a Tomáš PAWLENKA. Zařízení pro testování nápravy na dynamické zkušebně. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra materiálů a technologií pro automobily, 2016. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/038 Aplikovaný výzkum v oblasti řídicích, měřicích a diagnostických systémů 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2023/074 Aplikace pokročilých metod řízení strojů a procesů 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/60 Aplikovaný výzkum v oblasti řízení strojů a procesů 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020167 Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase 2021 2022
SP2021/27 Pokročilé metody a technologie v oblasti řízení strojů a procesů 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
SP2020/57 Výzkum a vývoj pokročilých metod v oblasti řízení strojů a procesů 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3521901 RMT, s.r.o., Fojtík 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
SP2019/51 Aplikační výzkum v oblasti řízení strojů a procesů 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG17_107/0012274 Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů 2018 2020
HS3521801 RMT, s.r.o., Fojtík, 4193 2018 2019
Výzkum a vývoj nové generace parkovacích asistentů 2018 2019
SP2018/123 Výzkum a vývoj v oblasti řízení strojů a procesů 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3521703 RMT,Fojtík,4193 2017 2018
HS3521704 Continental Automotive,Šuránek,9397 2017 2018
HS3521701 TENZOVÁHY,Šuránek,9397 2017 2017
HS3521702 Continental Automotive,Šuránek,9397 2017 2017
SP2017/106 Pokročilé metody řízení strojů a procesů 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
HS3521602 BROSE CZ,Fojtík,4193 2016 2017
HS3521601 RMT,Fojtík,4193 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
SP2016/84 Moderní metody řízení strojů a procesů 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
HS3521503 BROSE CZ,Fojtík,4193 2015 2015
SP2015/83 Nové přístupy k řízení strojů a procesů 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3521406 RMT,Fojtík,4193 2014 2015
FRVS2014/122 Inovace předmětu "Real-time systémy v mechatronice" 2014 2014
FRVS2014/168 Inovace předmětu Měřicí a senzorová technika 2014 2014
FRVS2014/190 Inovace předmětu Technické výpočty 2014 2014
FRVS2014/205 Nové poznatky v řízení strojů a procesů 2014 2014
HS3521401 Continental Automotive,Tůma,3482 2014 2014
HS3521402 Continental Automotive,Tůma,3482 2014 2014
HS3521404 Honeywell,Mahdal,4118 2014 2014
HS3521405 Honeywell,Mahdal,4118 2014 2014
SP2014/57 Řízení autonomních systémů a moderní metody diagnostiky strojů 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS352301 ABB, Landryová, 4112 2013 2013
HS352302 Continental Automotive, Tůma 3482 2013 2013
HS352303 RMT, s.r.o., Fojtík 4193 2013 2013
HS352304 RMT, s.r.o., Fojtík 4193 2013 2013
HS352305 Continental Automotive, Tůma 3482 2013 2013
SP2013/85 Pokročilé metody a technologie v oblasti automatického řízení a technické diagnostiky 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EE2.4.31.0162 Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání 2012 2014
GAP101/12/2520 Aktivní tlumení vibrací rotoru parametrickým buzením kluzných ložisek 2012 2014